www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Odśnieżanie ulic i chodników – zima 2006/2007

Odśnieżaniem naszych ulic zajmuje się firma „STAMEL”” z Wieliszewa wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Akcja uruchamiana jest na polecenie upoważnionego pracownika Urzędu w porozumieniu ze Strażą Miejską.
Wyznaczone zostały drogi i ulice przeznaczone do zimowego utrzymania. Przypominamy także mieszkańcom o obowiązku wynikającym z przepisu ustawy „”O utrzymaniu czystości i porządku w gminie””. Art. 5 ustęp 1 pkt 4 tej Ustawy mówi, że:
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości: właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

A. Atys
Kier Ref. Infrastruktury

 


DROGI PRZEWIDZIANE DO ODŚNIEŻANIA W SEZONIE ZIMA 2006/2007

1. ul. Turystyczna (od drogi nr 7 do pętli na ul. Jagodowej)
2. ul. M. Konopnickiej (od drogi nr 7 do pętli w Dziekanowie Leśnym)
3. ul. Armii Poznań (od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej)
4. ul. Akacjowa (od ul. Wiślanej do ul. Partyzantów)
5. ul. Partyzantów (od ul. Akacjowej do ul. Kampinoskiej)
6. ul. Warszawska (od ul. Brukowej do drogi nr 7)
7. ul. Brukowa (odcinek od drogi N7 do ul. Warszawskiej)
8. ul. Zachodnia (odcinek od Wiślanej do Sierakowskiej)
9. ul. Sierakowska (odcinek od Zachodniej do pętli i pętla przy opasce drogi Nr 7)
9. ul. Brukowa (odcinek od drogi N 7 do ul. Akacjowej)
10. ul. Brukowa (odcinek od Warszawskiej do Oczyszczalni Ścieków)
11. ul .Wiosenna (od. ul. Zachodniej do drogi N7)
12. ul. Dolna (od ul. Wiślanej do Brukowej)
13. ul. Staszica
14. ul. Akacjowa (od ul. Brukowej do Partyzantów)
15. ul. Warszawska (od ul. Przyłuskiego do Brukowej)
16. ul. Przyłuskiego (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Parkowej)
17. ul. Ogrodowa (odcinek od ul. Warszawskiej do Rolniczej)
18. ul. 11 Listopada (od ul. Parkowej do Warszawskiej)
19. ul. Równoległa (od drogi nr 7 do osiedla)
20. ul. Szpitalna (odcinek 200 m od ul. Warszawskiej)
21. ul. Wiejska (odcinek Warszawska-Szczytowa)
23. ul Kusocińskiego-Osiedlowa
24. ul. Osiedlowa (odcinek Kusocińskiego-Wiślana)
25. ul. Szkolna (odcinek Osiedlowa – Warszawska)
26. ul. Wiklinowa
27. ul. Fabryczna
28. ul. Akinsa

CHODNIKI PRZEWIDZIANE DO ODŚNIEŻANIA W SEZONIE ZIMA 2006/2007

1. ul. Warszawska (odcinek Lwowska – Jedności Robotniczej/Staszica [po obu stronach jezdni], oraz dojścia od przystanków do przejść przez Warszawską wraz z dojściem do terenów ICDS)
2. ul. Baczyńskiego (odcinek Warszawska-Instytut Studiów nad Rodziną [po stronie południowej])
3. ul. Szpitalna (odcinek Warszawska – Mazowiecki Bank Spółdzielczy)
4. ul. Wiejska (odcinek Warszawska-Gościńcowa)
5. ul. Szkolna (odcinek Warszawska do końca parkingu)

źródło: UMiG Łomianki
redacja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *