www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Odśnieżanie ulic

Zaniepokojona stanemdróg po pierwszychopadach śnieguzasięgnęłam informacjiw Referacie Infrastruktury.Odśnieżaniemdróg na terenie Łomianekzajmuje się firmaSTAMEL z Wieliszewa,wybrana w drodze przetarguw roku 2005 naokres do 30.03.2008r.Według podpisanejumowy, firma ta powinnaodśnieżać głównedrogi przy użyciu pługopiaskarkii środkówchemicznych. Jezdniewedług standardu I powinny być czarne iprzejezdne całodobowo. Śnieg powinienbyć usunięty w ciągu 2 godzin od ustaniaopadów, zaś błoto pośniegowe w ciągu 4godzin po ustaniu opadów.

W roku 2005 firma STAMEL oświadczyła,iż będzie odśnieżać drogi mieszankąsoli i piasku, na co wyraził zgodę poprzedniburmistrz Ł. Sokołowski.

Zdaniem pracowników referatu infrastruktury,po zbadaniu próbek mieszankistwierdzono, że może ona nie spełniaćnależycie swojej roli, gdyż w jej składziezastosowano zbyt dużo piasku w stosunkudo soli.

Z kontroli prowadzonych przez StrażMiejską jednoznacznie wynika, iż firmanie wywiązuje się z zawartej umowy,przystępując do wykonywania prac nawetz kilkugodzinnym opóźnieniem oraz nieodśnieżając zatok przystankowych. Urządwystosował pismo do firmy STAMEL informująceo możliwości rozwiązania umowy.

Radna Katarzyna Kućkowska

Odśnieżanie ulic

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *