www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Odśnieżanie w Łomiankach

W razie jakby spadł śnieg… Urząd Miejski w Łomiankach informuje, że zimowym utrzymaniem dróg zbiorczych na terenie naszej gminy zajmuje się wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma AG Complex. W odróżnieniu do lat poprzednich, w których stałym utrzymaniem objętych było tylko 11 km dróg, obecnie odśnieżanych jest 33,2 km ulic.

W większości są to drogi zbiorcze stanowiące podstawowy układ komunikacyjny Łomianek. Zmieniono również standardy likwidacji gołoledzi, zamiast piaskiem z solą nasze drogi posypywane będą wyłącznie chlorkiem sodu lub mieszaniną chlorku sodu i wapnia w przypadku, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej -7 stopni Celsjusza.

Pozostałe drogi na terenie naszej gminy będą odśnieżane przez Ochotniczą Straż Pożarną, która została wyposażona w pług do odśnieżania, montowany na samochód ciężarowy. Jednocześnie, został rozwiązany problem utrzymania tych ulic, których szerokość uniemożliwiała wjazd pojazdów z zamontowanym pługiem. Zgodnie z intencją Rady Miejskiej, został zakupiony ciągnik komunalny z pełnym wyposażeniem potrzebnym do zimowego utrzymania dróg oraz prac drogowych. Zimą ciągnik ten będzie służył do odśnieżania, natomiast latem będzie wykorzystywany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji do prac przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej. Kontrolę nad zimowym utrzymaniem dróg i chodników oraz decyzje o rozpoczęciu akcji przez poszczególne jednostki, podejmuje oficer dyżurny Straży Miejskiej, pełniący całodobowy dyżur (tel. 022 751 35 03).

UM Łomianki przypomina o obowiązku odśnieżania chodników przez właścicieli tych nieruchomości, przy których dany chodnik jest położony. Wymóg ten wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ustawie tej, zapisano również sankcje dla osób, które nie zastosują się do powyższego przepisu. Kontrolę stanu chodników, będą prowadzili funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łomiankach.

Poniżej przedstawiamy wykaz ulic objętych stałym programem zimowego utrzymania.
1. ul. Turystyczna (od ul. Rolniczej do pętli na ul. Jagodowej)
2. ul. Wędkarska( odcinek Rolnicza – opaska drogi Nr 7)
3. ul. M. Konopnickiej (od drogi nr 7 do pętli w Dziekanowie Leśnym)
4. ul. Armii Poznań (od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej)
5. ul. Akacjowa – Ludowa – Brukowa (od ul. Wiślanej do ul. Kolejowej)
6. ul. Partyzantów (od ul. Akacjowej do ul. Kampinoskiej)
7. ul. Warszawska (od ul. Przyłuskiego do ul. Graniczka)
8. ul. Brukowa (odcinek od drogi N7 do ul. Warszawskiej)
9. ul. Zachodnia (odcinek od Wiślanej do Sierakowskiej)
10. ul. Brukowa (odcinek od Warszawskiej do Oczyszczalni Ścieków)
11. ul .Wiosenna (od. ul. Zachodniej do drogi N7)
12. ul. Wiosenna (odcinek Warszawska – opaska drogi Nr 7)
13. ul. Dolna (od ul. Wiślanej do Brukowej)
14. ul. Staszica
15. ul. Przyłuskiego (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Parkowej
16. ul. Parkowa
17. ul. Kościuszki
18. ul. Ogrodowa (odcinek od ul. Warszawskiej do Rolniczej)
19. ul. 11 Listopada (od ul. Parkowej do Warszawskiej)
20. ul. Równoległa (od drogi nr 7 do osiedla)
21. ul. Szpitalna (odcinek od ul. Warszawskiej do ulicy Kolejowej)
22. ul. Wiejska (odcinek Warszawska-Szczytowa)
23. ul. Kusocińskiego-Osiedlowa
24. ul. Osiedlowa – odcinek Kusocińskiego-Wiślana
25. ul. Szkolna – odcinek Osiedlowa – Warszawska
26. ul. Wiklinowa,
27. ul. Fabryczna,
28. ul. Ackinsa
29. ul. Wiślana (odcinek Rolnicza Brzegowa)
30. ul. Baczyńskiego – Pawłowska (do Fabrycznej)
31. ul. Włościańska
32. ul. Jedności Robotniczej
33. ul. Sierakowska (odcinek droga Nr 7 do Warszawskiej)
34. ul. Racławicka,
35. ul. Majowa
36. ul. Poziomkowa
37. ul. Miła (odcinek M.Konopnickiej – Asnyka)
38. ul. Długa
39. ul. Wąska
40. ul. Francuska

źródło: Referat Infrastruktury i Inwestycji, UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

Odśnieżanie w Łomiankach

Odśnieżanie w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *