www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Okręgi wyborcze i ich granice

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Łomianek podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach w wyborach do Rady Miejskiej w Łomiankach, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Numer okręgu wyborczego 1
Granice okręgu wyborczego: osiedla w mieście Łomianki: Buraków, Dąbrowa Leśna, Dąbrowa Rajska, Dąbrowa Zachodnia, Równoległa, Łomianki Baczyńskiego, Łomianki Prochownia, Łomianki Majowe
Liczba radnych wybieranych w okręgu: 7

Numer okręgu wyborczego 2
Granice okręgu wyborczego: osiedla w mieście Łomianki: Łomianki Górne, Łomianki Centralne, Łomianki Pawłowo, Łomianki Stare, Łomianki Trylogia, Łomianki Powstańców
Liczba radnych wybieranych w okręgu: 7

Numer okręgu wyborczego 3
sołectwa: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Kiełpin, Dziekanów Bajkowy, Dziekanów Polski, Dziekanów Nowy, Kępa Kiełpińska, Dziekanów Leśny, Sadowa
Liczba radnych wybieranych w okręgu: 7

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 73, w czytelni.

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Łomianki
redakcja@lomianki.info

Okręgi wyborcze i ich granice

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *