www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Order Orła Białego dla Ks. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego

W dniu Święta Niepodległości, 11 listopada 2006 r. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył Ks. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego Orderem Orła Białego „w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za propagowanie wartości i znaczenia małżeństwa i rodziny we współczesnym społeczeństwie””.
Pan Prezydent powiedział: „”(…) przyznałem dziś Order Orła Białego Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi, za propagowanie małżeństwa i rodziny, które w normalnie funkcjonującym społeczeństwie są niezwykle wysoką wartością, ale także za uparte propagowanie polskości na ziemiach odzyskanych po roku 1945, za tworzenie podstaw polskiego życia religijnego na tych obszarach, które przecież dziś obejmują jedną trzecią terytorium Rzeczypospolitej.””

Choć nie był tym razem podkreślany obozowy wątek życiorysu Księdza Arcybiskupa, znamienny wydaje się fakt, że najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej zostało Ks. Arcybiskupowi wręczone właśnie 11 listopada, w tym dniu 67 lat wcześniej w KL Dachau rozpoczęto na nim – wówczas młodym kleryku włocławskim – straszliwe doświadczenia pseudomedyczne.

Przypomnijmy:
Ks. Arcybiskup jest założycielem pionierskiej placówki naukowej w zakresie nauk o rodzinie – Instytutu Studiów nad Rodziną, którego siedziba mieści się w Łomiankach. Ten interdyscyplinarny Instytut powołany do życia w 1975 r. prowadzi studia stacjonarne i zaoczne, a także Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie. Szczególnym osiągnięciem naukowym Instytutu jest oficjalne uznanie w programie studiów wyższych w Polsce kierunku „”nauki o rodzinie””.
W 1995 r. Ks. Arcybiskup Majdański otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Od 1996 r. jest honorowym obywatelem Szczecina, od 2003 r. ­- Łomianek, od 2004 r. – Warszawy, a od 2005 r. – Stargardu Szczecińskiego i Polic.
Ks. Arcybiskup jest autorem ponad 30 pozycji książkowych i kilkuset artykułów, w różnych językach. Wśród prac teologicznych szczególne znaczenie ma synteza z zakresu teologii małżeństwa i rodziny – podręcznik pt. „”Wspólnota życia i miłości”” (3 wydania polskie, tłumaczenia na język włoski i francuski). Idąc za sugestią Ojca Świętego spisał wspomnienia o przeżyciach obozowych w książce pt. „”Będziecie Moimi świadkami”” (3 wydania polskie, tłumaczenia: włoskie, hiszpańskie, niemieckie i francuskie).

Inf. ISnR

Order Orła Białego dla Ks. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *