www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Oświadczenie majątkowe burmistrza

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadcznia majątkowe burmistrzów, radnych i pracowników UM Łomianki oraz jednostek podległych.

Opublikowano (18.02.2011 r.) więc i oświadczenie Tomasza Dąbrowskiego, w którym Burmistrz wykazał jako swój dochód w 2010 roku tylko 5000 zł, oraz ponad 70 000 zł w 2009 roku, co mogłoby sugerować, że Tomasz Dąbrowski przed objęciem funkcji Burmistrza Łomianek nie osiągnął żadnego dochodu.

O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy Sekretarz Gminy Beatę Kosiorek-Duch… odpowiedź publikujemy poniżej.


Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym burmistrz jest obowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Pierwsze oświadczenie majątkowe składane jest w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania wg stanu na dzień objęcia stanowiska. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. W związku z powyższym w pierwszym oświadczeniu majątkowym złożonym przez burmistrza znalazła się informacja m.in. o uzyskanym dochodzie w kwocie 5000,00zł wg stanu na dzień objęcia funkcji. Był to dochód z tytułu stosunku pracy. Ponadto burmistrz wpisał ustalony dochód ze stosunku pracy za cały 2009r., pomimo iż nie był do tego ustawowo zobowiązany. Dochód za 2010r. zostanie wykazany w oświadczeniu majątkowym składanym do 30 kwietnia. Do ww. oświadczenia załączona zostanie kopia zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni.

Z poważaniem Beata Duch-Kosiorek
Sekretarz Gminy


redakcja@lomianki.info

Oświadczenie majątkowe burmistrza

Oświadczenie majątkowe burmistrza

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *