www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Oświadczenie Radnych Rady Miejskiej

W związku z zaproponowanymi przez spółkę ZWiK i zweryfikowanymi oraz zaakceptowanymi przez pana burmistrza Wiesława Pszczółkowskiego nowymi drastycznie wysokimi cenami za wodę, kanalizację i odbiór ścieków z szamb oraz projektem uchwały w sprawie dopłat za wodę i ścieki stanowczo protestujemy przeciwko samowolnej i nie uzgodnionej z całą Radą Miejską decyzji do czego obliguje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Pan burmistrz działając w porozumieniu ze ZWiK sp. z o.o. w Łomiankach, przy biernej postawie przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Zielskiego bez uchwały i bez uzgodnienia z całą Radą Miejską wprowadził nowe drastycznie wysokie stawki na wodę, kanalizację, a także odbiór ścieków z szamb.

Wzrost zaproponowany przez pana burmistrza i spółkę sięga ponad 150% obecnych stawek i jest decyzją, która uderza we wszystkich, ale w szczególności mieszkańców którzy nie posiadają dostępu do kanalizacji nie ze swojej winy. Nieuzgodnione z całą Radą Miejską decyzje pana burmistrza i spółki dotkną mieszkańców gminy, ale najbardziej tych, którzy z nami wspólnie, od lat domagają się przyspieszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w całej gminie.

Obecne działania pana burmistrza i spółki uważamy za szkodliwe oraz za próbę zdrady osób popierających komitet Potrzeba Zmian. Minął już 3 rok kadencji a pan burmistrz ze spółką wciąż nie złożył wniosku do Funduszu Spójności i ciągle przekłada termin złożenia tego wniosku.
Z każdym kolejnym konkursem zmniejsza się pula środków przeznaczonych na dofinansowanie gmin na lata 2007-2013, a więc burmistrz ze spółką i z pełną świadomością zmniejszają szansę naszej gminy na otrzymanie takich dotacji.
Co gorsza burmistrz od początku kadencji odrzuca nasze wnioski dotyczące zwiększenia środków na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a tym samym już dziś bierze odpowiedzialność za wysokie kary, jakie zostaną nałożone na naszą gminę w roku 2015 za brak sieci kanalizacyjnej.

Protestujemy także przeciwko nierównemu traktowaniu mieszkańców w sprawie dopłat. Pan burmistrz Pszczółkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Zielski, a także przewodniczący komisji technicznej radny Iwaszko mają dostęp do sieci wodnej i kanalizacyjnej już od dawna. To zapewne dlatego w przygotowanej uchwale w sprawie dopłat za wodę i ścieki proponuje się dopłatę za odbiór kanalizacji a więc także dla burmistrza w kwocie 4,65 zł a dopłatę dla posiadaczy szamba w kwocie tylko 2,74 zł za m3.
Oznacza to że wyżej wymienieni panowie płacić będą za odbiór ich ścieków 4,26 zł, a mieszkańcy posiadający szamba nie ze swojej winy aż 6,44 zł za m3.

Burmistrz dzieli mieszkańców na dwie kategorie tych lepszych i tych którym nic się nie należy, bo nie mieszkają w dzielnicy pana burmistrza.

Stanowczo domagamy się:

  1. Zrównania obu stawek dopłat.
  2. Uzgodnienia z całą Radą Miejską stawek umożliwiających starania się o fundusze unijne i jednocześnie zabezpieczających interes społeczny.
  3. Zaprzestania dzielenia mieszkańców na lepszych i gorszych.
  4. Przyspieszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w całej gminie.
  5. Szybszego złożenia wniosku o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z Funduszu Spójności.
  6. Zaprzestania represjonowania mieszkańców i ich przedstawicieli radnych.

Radni Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki, Piotr Rusiecki, Krzysztof Wawer, Marian Porowski.


Wraz z prośbą o publikację powyższego oświadczenia Radni informują, że zostało ono odczytane na dzisiejszej – 10.12.2009 r. – XLVI Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach przed pojęciem uchwał w sprawie dopłat do wody i kanalizacji.

redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...