www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Oświadczenie Radnych Rady Miejskiej

W związku z zaproponowanymi przez spółkę ZWiK i zweryfikowanymi oraz zaakceptowanymi przez pana burmistrza Wiesława Pszczółkowskiego nowymi drastycznie wysokimi cenami za wodę, kanalizację i odbiór ścieków z szamb oraz projektem uchwały w sprawie dopłat za wodę i ścieki stanowczo protestujemy przeciwko samowolnej i nie uzgodnionej z całą Radą Miejską decyzji do czego obliguje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Pan burmistrz działając w porozumieniu ze ZWiK sp. z o.o. w Łomiankach, przy biernej postawie przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Zielskiego bez uchwały i bez uzgodnienia z całą Radą Miejską wprowadził nowe drastycznie wysokie stawki na wodę, kanalizację, a także odbiór ścieków z szamb.

Wzrost zaproponowany przez pana burmistrza i spółkę sięga ponad 150% obecnych stawek i jest decyzją, która uderza we wszystkich, ale w szczególności mieszkańców którzy nie posiadają dostępu do kanalizacji nie ze swojej winy. Nieuzgodnione z całą Radą Miejską decyzje pana burmistrza i spółki dotkną mieszkańców gminy, ale najbardziej tych, którzy z nami wspólnie, od lat domagają się przyspieszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w całej gminie.

Obecne działania pana burmistrza i spółki uważamy za szkodliwe oraz za próbę zdrady osób popierających komitet Potrzeba Zmian. Minął już 3 rok kadencji a pan burmistrz ze spółką wciąż nie złożył wniosku do Funduszu Spójności i ciągle przekłada termin złożenia tego wniosku.
Z każdym kolejnym konkursem zmniejsza się pula środków przeznaczonych na dofinansowanie gmin na lata 2007-2013, a więc burmistrz ze spółką i z pełną świadomością zmniejszają szansę naszej gminy na otrzymanie takich dotacji.
Co gorsza burmistrz od początku kadencji odrzuca nasze wnioski dotyczące zwiększenia środków na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a tym samym już dziś bierze odpowiedzialność za wysokie kary, jakie zostaną nałożone na naszą gminę w roku 2015 za brak sieci kanalizacyjnej.

Protestujemy także przeciwko nierównemu traktowaniu mieszkańców w sprawie dopłat. Pan burmistrz Pszczółkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Zielski, a także przewodniczący komisji technicznej radny Iwaszko mają dostęp do sieci wodnej i kanalizacyjnej już od dawna. To zapewne dlatego w przygotowanej uchwale w sprawie dopłat za wodę i ścieki proponuje się dopłatę za odbiór kanalizacji a więc także dla burmistrza w kwocie 4,65 zł a dopłatę dla posiadaczy szamba w kwocie tylko 2,74 zł za m3.
Oznacza to że wyżej wymienieni panowie płacić będą za odbiór ich ścieków 4,26 zł, a mieszkańcy posiadający szamba nie ze swojej winy aż 6,44 zł za m3.

Burmistrz dzieli mieszkańców na dwie kategorie tych lepszych i tych którym nic się nie należy, bo nie mieszkają w dzielnicy pana burmistrza.

Stanowczo domagamy się:

  1. Zrównania obu stawek dopłat.
  2. Uzgodnienia z całą Radą Miejską stawek umożliwiających starania się o fundusze unijne i jednocześnie zabezpieczających interes społeczny.
  3. Zaprzestania dzielenia mieszkańców na lepszych i gorszych.
  4. Przyspieszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w całej gminie.
  5. Szybszego złożenia wniosku o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z Funduszu Spójności.
  6. Zaprzestania represjonowania mieszkańców i ich przedstawicieli radnych.

Radni Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki, Piotr Rusiecki, Krzysztof Wawer, Marian Porowski.


Wraz z prośbą o publikację powyższego oświadczenia Radni informują, że zostało ono odczytane na dzisiejszej – 10.12.2009 r. – XLVI Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach przed pojęciem uchwał w sprawie dopłat do wody i kanalizacji.

redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *