www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Oświadczenie w sprawie zbliżającego się referendum

Od Stowarzyszenia Obrońców Doliny Wisły otrzymaliśmy oświadczenie odnoszące się do referendum w sprawie przebiegu trasy S7. Jak już pisaliśmy problem trasy jak i samo referendum są sprawami bardzo kontrsyjnymi.
Zapraszamy do zapoznania się z kolejną opinią.


Łomianki dnia 5 listopada 2006

O Ś W I A D C Z E N I E

W kampanii referendalnej dotyczącej przebiegu trasy S7 mieszkańcy gminy mają dokonać wyboru jednego z dwóch wariantu przebiegu tej trasy. Pierwszy dotyczy przebiegu planowanego od lat tzw. wariantu mszczonowskiego, biegnącego w istniejącej od lat rezerwie. Drugi wariant nazwany Samorządowa Trasa Nadwiślańska zaczyna się na terenie Bielan w Warszawie przy węźle Mostu Północnego i biegnie nad Wisłą przez Las Młociński, gminę Łomianki i Czosnów, aż do miejscowości Kazuń.

W związku z tym Stowarzyszenie Obrońców Doliny Wisły stwierdza:

1.
Referendum gminne zgodnie z obowiązującymi przepisami powinno rozstrzygać, w sposób wiążący organy wykonawcze, kwestie, które znajdują się w kompetencji gminy.
Tymczasem referendum ogłoszone w naszej gminie ma rozstrzygnąć przebieg trasy S7 nie tylko na terenie gminy Łomianki, ale również w Warszawie (na Bemowie i Bielanach) oraz w gminie Czosnów, co sprowadza całą inicjatywę do absurdu.
Przed ogłoszeniem referendum Burmistrz Sokołowski jak i Rada Gminy znali jednoznacznie negatywne stanowisko w sprawie tzw. Samorządowej Trasy Nadwiślańskiej władz Warszawy, oraz uchwały Rad Dzielnic Bielany, Bemowo i gminy Czosnów odrzucające tę koncepcje. Przed ogłoszeniem referendum znany był także uchwalony w 2004 r. plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego. W dokumencie tym nie ma miejsca na Samorządowa Trasę Nadwiślańską.
Referendum gminne, jako nadzwyczajny i bardzo kosztowny środek podejmowania decyzji w sprawach gminy, nie ma więc w tym wypadku żadnego uzasadnienia, bowiem jego rozstrzygnięcia nie wiążą władz Warszawy, ani sąsiednich gmin, które nie widzą możliwości i potrzeby zmieniania przebiegu drogi S7.

2.
Kampania referendalna jest prowadzona przez Burmistrza Łucjana Sokołowskiego w sposób niezwykle tendencyjny. Poprzez dezinformację i budzenie nieuzasadnionych lęków. Już w samej treści pytań referendalnych znalazła się sugestia, że Samorządowa Trasa Nadwiślańska jest alternatywą dla Trasy Mszczonowskiej i Trasy Legionowskiej!
Tymczasem budowa Trasy Legionowskiej nie ma żadnego związku z przebiegiem drogi S7. Budowa trasy S7 rozpocznie się za kilka lat, zaś budowa Trasy Legionowskiej jest zdarzeniem przyszłym i bardzo wątpliwym. Jeżeli w ogóle dojdzie do jej budowy będzie to droga wojewódzka, a nie krajowa jak S7.
Istnieje duża szansa, że Trasa Legionowska, w ogóle nie powstanie. Stowarzyszenie Obrońców Doliny Wisły uważa, że należy podjąć rozmowy w sprawie zrezygnowania z przeprowadzenia tej trasy. Trasa ta bezpośrednio naruszałaby rezerwat przyrody Ławice Kiełpińskie, i obszar Natura 2000, co jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej.
Zwracamy jednak Państwa uwagę na manipulację. Nie jest prawdą, że budowa Samorządowej Trasy Nadwiślańskiej oddali niebezpieczeństwo budowy w przyszłości Trasy Legionowskiej.

3.
W kampanii referendalnej używa się nieprawdziwych informacji , między innymi o planach GDDKiA rozbudowy ul. Kolejowej do parametrów i statusu drogi ekspresowej, co pociągnęłoby za sobą wyburzenie domów.. Ktoś rozpowszechnił takie kłamliwe informacje, co doprowadziło do rozpaczy wielu właścicieli domów przy tej ulicy.
Takich planów nie ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad co znajduje potwierdzenie w piśmie GDDKiA ( GDDKiA O/WA-B.13g/400/383/2006 ) z dnia 30 października 2006 r. skierowanym do Urzędu Miasta i Gminy Łomianki.
Ulica Kolejowa bez względu na wariant trasy S7 wymaga modernizacji oraz budowy bezkolizyjnych skrzyżowań i bezpiecznych przejść dla pieszych.
Niestety w ostatnich latach niewiele zrobiono dla poprawy bezpieczeństwa na ul. Kolejowej.

4.
W naszej ocenie sposób prowadzenia kampanii , wzbudzanie strachu przez niedomówienia i zdecydowanego mijania się z prawdą , ma na celu odwrócenie uwagi mieszkańców gminy Łomianki od realnych problemów :
– braku od 8 lat konstruktywnych działań władz gminy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego ( w większości gmin nadwiślańskich w przeciwieństwie do Łomianek wały zostały podwyższone i zmodernizowane – bez czekania na „”drogę po wale””),
– dramatycznego zadłużenia gminy,
– zacofania infrastrukturalnego naszej Gminy – braku wodociągów i kanalizacji.
– postępującej degradacji łomiankowskiej komunikacji miejskiej
– braku pozyskania jakichkolwiek środków unijnych na gminne inwestycje.

Droga po wale nie jest cudownym lekarstwem na wszystkie dolegliwości.

5.
Mieszkańcy Łomianek mają prawo do pełnej informacji od organu prowadzącego kampanię – Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki. Obiektywna kampania wymaga ujawnienia na łamach Gazety Łomiankowskiej pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad skierowanego do Urzędu Miasta i Gminy Łomianki z dnia 30 października 2006 r. (nr pisma: GDDKiA O/WA-B.13 g/400/383/2006) stanowiącego odpowiedź na manipulowanie faktami związanymi z przedmiotem referendum.

6.
Apelujemy do mądrości mieszkańców Łomianek : nie dajcie sobą manipulować, myślcie samodzielnie. Sprawdzajcie nasze argumenty i argumenty naszych przeciwników.

Zarząd Stowarzyszenia Obrońców Doliny Wisły

Stowarzyszenie Obrońców Doliny Wisły
nr 38 w Rejestrze Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Kępa Kiełpińska, Podwale 25, 05-092 Łomianki


redakcja@lomianki.info

Oświadczenie w sprawie zbliżającego się referendum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *