www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dziś, 13 kwietnia 2018 roku, z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przy kościele św. Małgorzaty, przy symbolicznym pomnikiem ku czci ofiar zbrodni katyńskich odbyła się uroczystość patriotyczna.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele rodzin katyńskich, kombatanci, młodzież i nauczyciele z łomiankowskich szkół i harcerze, mieszkańcy Łomianek, ksiądz proboszcz, samorządowcy i urzędnicy.

Delegacje złożyly wiązanki pod pomnikiem, a w imieniu rodzin katyńskich – Wojciech Berger – przybliżył sylwetki ofiar katyńskich, według informacji zebranych z internetu lub od rodzin.


Jan Mieczysław Berger
Major piechoty, ur. w Czarnej Sędziszowskiej, żołnierz Legionów Piłsudskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej,we wrześniu 1939 r., szef sztabu Brygady „Lwów”, odznaczony orderem Virtuti Militari, 5-krotnie Krzyżem Walecznych, jeniec obozu w Starobielsku.Stracony w Charkowie w wieku 46 lat.

Andrzej Koceniak
Sierżant żandarmerii, ur. w Młodochowie, absolwent Centrum Szkolenia Żandarmerii w Grudziądzu, jeniec Ostaszkowa, stracony w Miednoje w wieku 38 lat.

Stefan Napieralski
Podporucznik, ur. w Czyżewie, inżynier Centrum Wojsk Łączności, wieloeletni prezes „Bratniaka”. Był znaną postacią życia akademickiego przedwojennej Warszawy.Jeniec obozu w Kozielsku, stracony w Katyniu w wieku 44 lat.

Roman Pobóg Radałowicz
Podporucznik, ur. w Kropiwiszczach (woj. wileńskie), absolwent gimnazjum w Wilnie. Jeniec obozu w Kozielsku, stracony w Katyniu w wieku 34 lat.

Piotr Rycerz
Urzędnik państwowy, ur. w Brodach, jeniec obozu w Ostaszkowie, stracony w Miednoje w wieku 63 lat.

Kazimierz Tarnawski
kapitan, ur. w Śniatyniu, żołnierz Legionów Piłsudskiego, w 1918 r. uczestnik walk o Lwów, anastepnie wojny polsko-bolszewickiej, jedniec Kozielska, stracony w Katyniu w wieku 41 lat.

Adolf Zdarnowski
Kapitan 9. pułku artylerii, ur. w Konotopie. Jeniec Starobielska, starcony w Charkowie w wieku 33 lat.

Julian Zieliński
Ur. w Tiutkowie (woj. Tarnopolskie), przodownik policji państwowej, żołnierz Legionów Polskich, dwukrotnie ranny, we wrześniu 1939 r. w Komendzie Policji Państwowej w Stanisławowie 3-krotnie odnzaczony medalami.Stracony w Bykowni pod Kijowem w wieku 47 lat.


Więcej zdjęć na: www.facebook.com.lomianki.info

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *