www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Park przy Jeziorze Fabrycznym?

Jak informuje UM Łomianki..
17 kwietnia 2014 r. firma BIO-Ecology Services Sp. z o.o. na zlecenie urzędu przeprowadziła inwentaryzację zieleni na ul. Fabrycznej w Łomiankach. Pracownicy policzyli drzewa i oznaczyli te, które zostaną przeznaczone do usunięcia. Do wycinki zakwalifikowano drzewa o najmniejszej wartości przyrodniczej, czyli m.in. rosnące w zbyt dużym zagęszczeniu, owocowe, uniemożliwiające wjazd maszyn podczas dalszych prac czy młode, przekrzywione bądź spróchniałe klony jesionolistne.
Zachowane za to zostaną najstarsze i największe drzewa, np. topole, jak również najładniejsze młode okazy. Pod uwagą są brane ich zabiegi pielęgnacyjne.
Inwentaryzacja drzew jest konieczna do sporządzenia przez firmę kosztorysu inwestorskiego oraz sposobu rekultywacji terenu. Następnie zostanie opracowany projekt zagospodarowania przestrzennego działki, na której powstanie Park Miejski. W planie pojawią się m.in. ławki, alejki, ścieżki czy nowe krzewy oraz drzewa typowo parkowe, w tym dęby, jesiony czy kasztanowce.
Wycinka młodych, przekrzywionych i spróchniałych drzew jest niezbędna, ponieważ na etapie rekultywacji działki przy Jeziorze Fabrycznym będzie wymieniana gleba na głębokości przynajmniej 0,5 m. Powód? Ta jest skażona arsenem i chromem. Później wywieziona ziemia zostanie uzupełniona nową, a teren wyrównany. Termin usunięcia drzew i kolejnych prac jeszcze nie jest znany.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *