www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Pengrafia w FIRST

W dniach 25-27 listopada 2011 roku w FIRST club&restaurant odbywać się będzie wystawa prac Marcina MaAg-a Agacinskiego. Twórcy innowatorskiej sztuki jaką jest Pengrafia.

Pengrafia jest bez wątpienia nowym, młodym i bardzo interesującym zjawiskiem w świecie sztuki.
Wbrew pozorom, nie jest to zwyczajne zaprezentowanie obrazu, lecz umiejętne zawoalowanie pewnej tajemnicy, która niewątpliwie w Pengrafii tkwi.

Pengrafia wywodzi swą nazwę z języka greckiego (graphos- rysuję) oraz angielskiego (pen – długopis) i oznacza w uproszczeniu tworzenie długopisem. Po raz pierwszy została użyta przez jej autora w 2004r, podczas interview dla lokalnej telewizji.

Autorem konceptu jest Marcin Agacinski z Poznania, (raczej nie związany z branżą artystyczną), który ze swojego hobby uczynił zalążek nowego zjawiska. Rysowanie długopisem początkowo stanowiło zaledwie formę relaksu pomiędzy studiowaniem a praktyką biznesową.
Z upływem czasu, proste hobby zaczęło się zmieniać w rzecz owianą tajemnicą, za którą autor podąża i wciąż odkrywa.

W Pengrafii można doszukać się inspiracji Renesansem i dziełami tej epoki, ale nie tylko, są podobieństwa do dzieł barokowych i późniejszych. Można powiedzieć, że obrazy Mistrzów stanowiły punkt wyjścia w artystycznej peregrynacji. Pengrafia bowiem szybko się emancypuje i odnajduje własny obecny wizerunek, korespondujący z kierunkiem myśli jej autora – Illuminacji.

Dzięki wyselekcjonowanej muzyce, wprowadzającej w specyficzny trans (niekoniecznie elektronicznej) w środowisku której autor tworzy, Pengrafia jest także rejestrem jej odbioru.
Od kiedy autor zetknął się z literaturą mistyczną (tzw. Wschodu i nie tylko) w Pengrafii można doszukać się zarysu ornamentyki, motywów, rytów; z innych kultur.
Choć na obrazie prezentowane są wizerunki, niekiedy o kształtach kobiecych, to są to tylko amorficzne, emocjonalne ślady, iluminacje, które powstają w zależności od postawy, nastroju autora.
Autor usiłuje się dotrzeć do poznania światła – magicznego, w tym sensie, że nie jest to światło posiadające swoje źródło… Aby do niego dotrzeć, autor poddaje się swoistemu oczyszczeniu, wycofaniu, uwolnieniu od myśli, staje się Eremitą, Joginem – tworząc w tym stanie – uzyskuje diamentowość Pengrafii.
W tym znaczeniu Pengrafia jest odkryciem, swoistą własną medytacją a prezentowane obrazy tylko jej substratem, dopełnieniem. Od tej strony Pengrafia jest mistyką, tajemnicą, doświadczaniem niepoznanego – Magią!

Od samego początku Pengrafia cieszyła się rosnącym uznaniem ludzi w kraju i za granicą (Francja, Anglia, Stany Zjednoczone, Włochy i Norwegia) W Polsce Pengrafia była prezentowana w lokalu BlueNote Jazz Club w Poznaniu, MDK Polan 100, Poema Cafe przy ul Wodnej 12 a także w Post Dali p. XI przy Św Marcin, wszędzie spotykając się z uznaniem i życzliwością.

Wydaje się, że właściwości Pengrafii zostaną docenione wkrótce także przez jubilerów – dla których manifestacja Diamentowej Ekspresji (Pengrafii) stanie się równie silną inspiracją jak wspaniałe motywy ze świata roślin i zwierząt.

Na zakończenie warto przytoczyć, że autor przygotowuje publikacje o tworzeniu Pengrafii i o tym jak to „tworzenie” oddziałuję na niego samego oraz żyjących wokół ludzi. Książka będzie zawierać ilustracje jej niezwykłych bohaterów, choć ukazana w atmosferze magii i tajemnicy – nie będzie nowelą z pogranicza fantazy sensacji i science fiction; a jedynie świadectwem magii rzeczywistości.

First club&restaurant, ul. Warszawska 71B, tel: 22 751 51 51

źródło: FIRST club&restaurant
redakcja@lomianki.info

Pengrafia w FIRST

Pengrafia w FIRST

Pengrafia w FIRST

Pengrafia w FIRST

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *