www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Pengrafia w FIRST

W dniach 25-27 listopada 2011 roku w FIRST club&restaurant odbywać się będzie wystawa prac Marcina MaAg-a Agacinskiego. Twórcy innowatorskiej sztuki jaką jest Pengrafia.

Pengrafia jest bez wątpienia nowym, młodym i bardzo interesującym zjawiskiem w świecie sztuki.
Wbrew pozorom, nie jest to zwyczajne zaprezentowanie obrazu, lecz umiejętne zawoalowanie pewnej tajemnicy, która niewątpliwie w Pengrafii tkwi.

Pengrafia wywodzi swą nazwę z języka greckiego (graphos- rysuję) oraz angielskiego (pen – długopis) i oznacza w uproszczeniu tworzenie długopisem. Po raz pierwszy została użyta przez jej autora w 2004r, podczas interview dla lokalnej telewizji.

Autorem konceptu jest Marcin Agacinski z Poznania, (raczej nie związany z branżą artystyczną), który ze swojego hobby uczynił zalążek nowego zjawiska. Rysowanie długopisem początkowo stanowiło zaledwie formę relaksu pomiędzy studiowaniem a praktyką biznesową.
Z upływem czasu, proste hobby zaczęło się zmieniać w rzecz owianą tajemnicą, za którą autor podąża i wciąż odkrywa.

W Pengrafii można doszukać się inspiracji Renesansem i dziełami tej epoki, ale nie tylko, są podobieństwa do dzieł barokowych i późniejszych. Można powiedzieć, że obrazy Mistrzów stanowiły punkt wyjścia w artystycznej peregrynacji. Pengrafia bowiem szybko się emancypuje i odnajduje własny obecny wizerunek, korespondujący z kierunkiem myśli jej autora – Illuminacji.

Dzięki wyselekcjonowanej muzyce, wprowadzającej w specyficzny trans (niekoniecznie elektronicznej) w środowisku której autor tworzy, Pengrafia jest także rejestrem jej odbioru.
Od kiedy autor zetknął się z literaturą mistyczną (tzw. Wschodu i nie tylko) w Pengrafii można doszukać się zarysu ornamentyki, motywów, rytów; z innych kultur.
Choć na obrazie prezentowane są wizerunki, niekiedy o kształtach kobiecych, to są to tylko amorficzne, emocjonalne ślady, iluminacje, które powstają w zależności od postawy, nastroju autora.
Autor usiłuje się dotrzeć do poznania światła – magicznego, w tym sensie, że nie jest to światło posiadające swoje źródło… Aby do niego dotrzeć, autor poddaje się swoistemu oczyszczeniu, wycofaniu, uwolnieniu od myśli, staje się Eremitą, Joginem – tworząc w tym stanie – uzyskuje diamentowość Pengrafii.
W tym znaczeniu Pengrafia jest odkryciem, swoistą własną medytacją a prezentowane obrazy tylko jej substratem, dopełnieniem. Od tej strony Pengrafia jest mistyką, tajemnicą, doświadczaniem niepoznanego – Magią!

Od samego początku Pengrafia cieszyła się rosnącym uznaniem ludzi w kraju i za granicą (Francja, Anglia, Stany Zjednoczone, Włochy i Norwegia) W Polsce Pengrafia była prezentowana w lokalu BlueNote Jazz Club w Poznaniu, MDK Polan 100, Poema Cafe przy ul Wodnej 12 a także w Post Dali p. XI przy Św Marcin, wszędzie spotykając się z uznaniem i życzliwością.

Wydaje się, że właściwości Pengrafii zostaną docenione wkrótce także przez jubilerów – dla których manifestacja Diamentowej Ekspresji (Pengrafii) stanie się równie silną inspiracją jak wspaniałe motywy ze świata roślin i zwierząt.

Na zakończenie warto przytoczyć, że autor przygotowuje publikacje o tworzeniu Pengrafii i o tym jak to „tworzenie” oddziałuję na niego samego oraz żyjących wokół ludzi. Książka będzie zawierać ilustracje jej niezwykłych bohaterów, choć ukazana w atmosferze magii i tajemnicy – nie będzie nowelą z pogranicza fantazy sensacji i science fiction; a jedynie świadectwem magii rzeczywistości.

First club&restaurant, ul. Warszawska 71B, tel: 22 751 51 51

źródło: FIRST club&restaurant
redakcja@lomianki.info

Pengrafia w FIRST

Pengrafia w FIRST

Pengrafia w FIRST

Pengrafia w FIRST

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...