www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Pierwszy kandydat na burmistrza?

Na łomiankowskim forum na portalu Gazeta.pl pojawiły się plotki mówiące o tym, że Edward Wołyński – obecnie radny powiatowy – ma być pierwszym kandydatem na burmistrza Łomianek.

Jak mówi w rozmowie telefonicznej Edward Wołyński – Na dzień dzisiejszy nic mi nie wiadomo abym był kandydatem na burmistrza Łomianek…

Dla przypomnienia (źródło: Państwowa Komisja Wyborcza)
Najbliższe wybory samorządowe – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – powinny być przeprowadzone w niedzielę, w terminie pomiędzy 14 listopada 2010 r., a 9 stycznia 2011 r.
Zakończenie obecnej kadencji rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nastąpi w dniu 12 listopada 2010 r.
Wybory zarządza Prezes Rady Ministrów nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji (art. 25 ust. 1 Ordynacji wyborczej), tj. nie później niż 13 października 2010 r. (środa).

Na dzień dzisiejszy nie ma oficjalnych czy półoficjalnych informacji o potencjalnych kandydatach chętnych objąć urząd burmistrza Łomianek… choć obok obecnego burmistrza Wiesława Pszczółkowskiego pojawiają się nazwiska Jana Grądzkiego, Piotra RusieckiegoMariana Perlika.

redakcja@lomianki.info

PSZCZÓŁKOWSKI, RUSIECKI, GRĄDZKI, WOŁYŃSKI, PERLIK, BURMISTRZ,

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...