www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Pierwszy kandydat na burmistrza?

Na łomiankowskim forum na portalu Gazeta.pl pojawiły się plotki mówiące o tym, że Edward Wołyński – obecnie radny powiatowy – ma być pierwszym kandydatem na burmistrza Łomianek.

Jak mówi w rozmowie telefonicznej Edward Wołyński – Na dzień dzisiejszy nic mi nie wiadomo abym był kandydatem na burmistrza Łomianek…

Dla przypomnienia (źródło: Państwowa Komisja Wyborcza)
Najbliższe wybory samorządowe – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – powinny być przeprowadzone w niedzielę, w terminie pomiędzy 14 listopada 2010 r., a 9 stycznia 2011 r.
Zakończenie obecnej kadencji rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nastąpi w dniu 12 listopada 2010 r.
Wybory zarządza Prezes Rady Ministrów nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji (art. 25 ust. 1 Ordynacji wyborczej), tj. nie później niż 13 października 2010 r. (środa).

Na dzień dzisiejszy nie ma oficjalnych czy półoficjalnych informacji o potencjalnych kandydatach chętnych objąć urząd burmistrza Łomianek… choć obok obecnego burmistrza Wiesława Pszczółkowskiego pojawiają się nazwiska Jana Grądzkiego, Piotra Rusieckiego i Mariana Perlika.

redakcja@lomianki.info

PSZCZÓŁKOWSKI, RUSIECKI, GRĄDZKI, WOŁYŃSKI, PERLIK, BURMISTRZ,

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *