www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Pikieta z trumną

W piątek 26 września 2008 roku odbyła się pikieta przeciwko – jak piszą organizatorzy – wspieranemu przez obecne władze Łomianek projektowi budowy tras Mszczonowskiej i Legionowskiej. Uczestnicy tym samym wyrazili swoje poparcie dla trasy nad Wisłą – Nadwiślańskiej Obwodnicy Łomianek (NOŁ) oraz natychmiastowego przeprowadzenia referendum lokalnego z inicjatywy mieszkańców.

W pikiecie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ochrona przed Powodzią i Zagrożeniami Komunikacyjnymi, Stowarzyszenie Ochrona Puszczy Kampinoskiej oraz Stowarzyszenie Ekologiczne Mieszkańców i Przyjaciół Dąbrowy Leśnej wzięło udział – jak informują organizatorzy – ponad 436 osób.

Podczas spotkania odczytano petycję (patrz niżej) do Wojewody mazowieckiego p. Jacka Kozłowskiego, pod którą podpisało się 436 osób.

Po pikiecie uczestnicy z symboliczna trumną przeszli do ICDSu – gdzie odbywała się Sesja Rady Gminy…

„W trakcie przedstawiania sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze br., na salę wkroczyli zwolennicy Nadwiślańskiej Obwodnicy Łomianek, którzy wcześniej pikietowali przy ulicy Sierakowskiej. Na salę wniesiono symboliczną białą trumnę z płonącymi zniczami i oponą na wierzchu. Widniejąca na niej tabliczka głosiła: „Miasto Łomianki żyło lat 19 rozjechane przez GDDKiA” z dopiskiem „przy wsparciu swojego burmistrza”. Podczas wymuszonej przerwy, burmistrz i większość radnych uciekła w ciemny zaułek lub chowała się po kątach. W końcu, ośmieleni mieszkańcy i przedstawiciele mediów musieli udać się do nich sami, co znacznie przyspieszyło wznowienie obrad. W międzyczasie jednak p. Kondratowicz ugasił znicze kawą z filiżanki radnej Sidorzak.”” … tak całą sytuację opisało Życie Łomianek.pl.


Łomianki 2008-09-26

List otwarty i petycja
do Wojewody Mazowieckiego
Pana Jacka Kozłowskiego

My, mieszkańcy Łomianek, zatroskani o przyszłość swoją, naszych dzieci i wnuków spotykamy się w dniu dzisiejszym tj. 26.09.2008 , aby zamanifestować swoją jedność i poparcie dla:

– jak najszybszej budowy Nadwiślańskiej Obwodnicy Łomianek (NOŁ), która zdecydowanie udrożni komunikację tranzytową i lokalną na trasie od Kazunia do Warszawy poprawiając warunki podróżowania w całej północnej części aglomeracji warszawskiej.

– natychmiastowego przeprowadzenia referendum lokalnego z inicjatywy mieszkańców, które ostatecznie i jednoznacznie potwierdzi społeczne preferencje, aby lokalna władza nie uprawiała prywaty i nie działała wbrew swoim wyborcom.

Zbliża się finał wieloletnich starań i walk mieszkańców Łomianek, o taki kształt północnego wylotu trasy S-7 z Warszawy przez obszar naszego miasta i gminy, który zachowa Łomianki jako jeden organizm miejski, a mieszkającym tu obywatelom pozwoli na godne życie zarówno dziś, jak i w przyszłości.

To okres bardzo istotnych i ważkich rozstrzygnięć:
Obecnie Wojewoda Mazowiecki, na wniosek Dyrektora GDDKiA Oddział Warszawa, prowadzi postępowanie, o: „wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji o nazwie budowa północnego wylotu drogowego trasy S-7 z Warszawy biegnącego przez teren Miasta i Gminy Łomianki”.
W ramach tego postępowania Wojewoda, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Środowiska wskazującej na konkretny wariant przebiegu trasy S-7, wyda: „Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach“ tej inwestycji. Ta decyzja Wojewody w praktyce, zwykle uruchamia proces inżynierskiego przygotowania a następnie realizacji inwestycji.
Realizacja inwestycji zgodnie z podjętymi przez tych ludzi decyzjami wywoła skutki rzutujące na kolejne setki lat i w praktyce przesądzi o przyszłości, a wręcz o „być albo nie być” Łomianek jako spójnego organizmu urbanistycznego, rozwijającego się w harmonii z przyrodą i umożliwiającego zaspokojenie potrzeb wielu pokoleń mieszkańców. Przebieg trasy S-7, i jej nieuniknione konsekwencje w postaci budowy Trasy Legionowskiej ostatecznie zdecydują bowiem o kierunku rozwoju terenu Miasta i Gminy Łomianki.

Jesteśmy przekonani, że Łomianki zasługują na prawdziwą obwodnicę w postaci NOŁ, a nie „rozjechanie“ i degradację przez wysoce szkodliwe trasy: Mszczonowską, Legionowską i zespół węzłów Kiełpin – Kolejowa.

Mając świadomość skomplikowania zagadnienia apelujemy do Pana Wojewody o:
1/ podjęcie roztropnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji uwzględniającej w największym stopniu zasady zrównoważonego rozwoju – naszym zdaniem gwarantuje to wyłącznie Nadwiślańska Obwodnica Łomianek!

2/ uwzględnienie znanych Panu Wojewodzie preferencji mieszkańców około 30 tysięcznych Łomianek, które chcemy raz jeszcze potwierdzić w wyniku referendum z inicjatywy obywateli. Jesteśmy przekonani, że nastąpi to po pozytywnym wyroku NSA.

3/ wyegzekwowanie od GDDKiA rzetelnego raportu o uwarunkowaniach środowiskowych i uwzględnienie rzeczywistej alternatywy dla północnego wylotu drogi S-7 z Warszawy w postaci Nadwiślańskiej Obwodnicy Łomianek.

4/ ocalenie dla przyszłych pokoleń wielkiego dziedzictwa narodowego, jakim jest bez wątpienia Kampinoski Park Narodowy, chroniony prawem polskim i UE

5/ nie odgradzanie mieszkańców Warszawy od KPN, zwanego „zielonymi płucami stolicy“, uznanego przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery!

6/ uwzględnienie w swoich decyzjach aspektu ochrony przeciwpowodziowej Łomianek: realizacja NOŁ pozwala na rozwiązanie problemów drogowych i przeciwpowodziowych w ramach jednej inwestycji taniej i szybciej niż inne warianty rozpatrywane przez GDDKiA

7/ wykonania rzetelnych badań wpływu budowy drogi na warunki hydrologiczne KPN i jego okolicy, gdyż większość mieszkańców Łomianek korzysta z własnych studni i obniżenie poziomu wód gruntowych może być dla nich katastrofą. KPN już dziś boryka się z problemem braku wody a zachwianie stosunków wodnych wód gruntowych na jego terenie może oznaczać zagładę Puszczy Kampinoskiej w jej dotychczasowej postaci! Nie wolno do tego dopuścić!

8/ stanowczo żądamy traktowania naszej wspólnoty mieszkańców w procesie decyzyjnym na prawach strony, gdyż w świetle obowiązującego w UE prawa, to obywatele biorą czynny udział we współdecydowaniu o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji, która ich żywotnie dotyczy!


źródło: Życie Łomianek.pl
redakcja@lomianki.info

Pikieta z trumną

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

 1. MARIO

  To były czasy. Radni mieli termosy z kawą lub herbatą, na stołach były mikrofony. A teraz Dąbrowski i Krystecki nawet mikrofony radnym pozabierali 🙂
  A tak poważnie, to czy są jakieś nagrania tej sytuacji? Z tego co pamiętam to wtedy w okolicach tej trumny to się bardzo blisko kręcił radny Sikorski obecnie z klubu radnych burmistrza. Panie radny Sikorski ma Pan jakieś zdjęcia? pan się pochwali!

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...