www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Pikieta z trumną

W piątek 26 września 2008 roku odbyła się pikieta przeciwko – jak piszą organizatorzy – wspieranemu przez obecne władze Łomianek projektowi budowy tras Mszczonowskiej i Legionowskiej. Uczestnicy tym samym wyrazili swoje poparcie dla trasy nad Wisłą – Nadwiślańskiej Obwodnicy Łomianek (NOŁ) oraz natychmiastowego przeprowadzenia referendum lokalnego z inicjatywy mieszkańców.

W pikiecie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ochrona przed Powodzią i Zagrożeniami Komunikacyjnymi, Stowarzyszenie Ochrona Puszczy Kampinoskiej oraz Stowarzyszenie Ekologiczne Mieszkańców i Przyjaciół Dąbrowy Leśnej wzięło udział – jak informują organizatorzy – ponad 436 osób.

Podczas spotkania odczytano petycję (patrz niżej) do Wojewody mazowieckiego p. Jacka Kozłowskiego, pod którą podpisało się 436 osób.

Po pikiecie uczestnicy z symboliczna trumną przeszli do ICDSu – gdzie odbywała się Sesja Rady Gminy…

„W trakcie przedstawiania sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze br., na salę wkroczyli zwolennicy Nadwiślańskiej Obwodnicy Łomianek, którzy wcześniej pikietowali przy ulicy Sierakowskiej. Na salę wniesiono symboliczną białą trumnę z płonącymi zniczami i oponą na wierzchu. Widniejąca na niej tabliczka głosiła: „Miasto Łomianki żyło lat 19 rozjechane przez GDDKiA” z dopiskiem „przy wsparciu swojego burmistrza”. Podczas wymuszonej przerwy, burmistrz i większość radnych uciekła w ciemny zaułek lub chowała się po kątach. W końcu, ośmieleni mieszkańcy i przedstawiciele mediów musieli udać się do nich sami, co znacznie przyspieszyło wznowienie obrad. W międzyczasie jednak p. Kondratowicz ugasił znicze kawą z filiżanki radnej Sidorzak.”” … tak całą sytuację opisało Życie Łomianek.pl.


Łomianki 2008-09-26

List otwarty i petycja
do Wojewody Mazowieckiego
Pana Jacka Kozłowskiego

My, mieszkańcy Łomianek, zatroskani o przyszłość swoją, naszych dzieci i wnuków spotykamy się w dniu dzisiejszym tj. 26.09.2008 , aby zamanifestować swoją jedność i poparcie dla:

– jak najszybszej budowy Nadwiślańskiej Obwodnicy Łomianek (NOŁ), która zdecydowanie udrożni komunikację tranzytową i lokalną na trasie od Kazunia do Warszawy poprawiając warunki podróżowania w całej północnej części aglomeracji warszawskiej.

– natychmiastowego przeprowadzenia referendum lokalnego z inicjatywy mieszkańców, które ostatecznie i jednoznacznie potwierdzi społeczne preferencje, aby lokalna władza nie uprawiała prywaty i nie działała wbrew swoim wyborcom.

Zbliża się finał wieloletnich starań i walk mieszkańców Łomianek, o taki kształt północnego wylotu trasy S-7 z Warszawy przez obszar naszego miasta i gminy, który zachowa Łomianki jako jeden organizm miejski, a mieszkającym tu obywatelom pozwoli na godne życie zarówno dziś, jak i w przyszłości.

To okres bardzo istotnych i ważkich rozstrzygnięć:
Obecnie Wojewoda Mazowiecki, na wniosek Dyrektora GDDKiA Oddział Warszawa, prowadzi postępowanie, o: „wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji o nazwie budowa północnego wylotu drogowego trasy S-7 z Warszawy biegnącego przez teren Miasta i Gminy Łomianki”.
W ramach tego postępowania Wojewoda, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Środowiska wskazującej na konkretny wariant przebiegu trasy S-7, wyda: „Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach“ tej inwestycji. Ta decyzja Wojewody w praktyce, zwykle uruchamia proces inżynierskiego przygotowania a następnie realizacji inwestycji.
Realizacja inwestycji zgodnie z podjętymi przez tych ludzi decyzjami wywoła skutki rzutujące na kolejne setki lat i w praktyce przesądzi o przyszłości, a wręcz o „być albo nie być” Łomianek jako spójnego organizmu urbanistycznego, rozwijającego się w harmonii z przyrodą i umożliwiającego zaspokojenie potrzeb wielu pokoleń mieszkańców. Przebieg trasy S-7, i jej nieuniknione konsekwencje w postaci budowy Trasy Legionowskiej ostatecznie zdecydują bowiem o kierunku rozwoju terenu Miasta i Gminy Łomianki.

Jesteśmy przekonani, że Łomianki zasługują na prawdziwą obwodnicę w postaci NOŁ, a nie „rozjechanie“ i degradację przez wysoce szkodliwe trasy: Mszczonowską, Legionowską i zespół węzłów Kiełpin – Kolejowa.

Mając świadomość skomplikowania zagadnienia apelujemy do Pana Wojewody o:
1/ podjęcie roztropnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji uwzględniającej w największym stopniu zasady zrównoważonego rozwoju – naszym zdaniem gwarantuje to wyłącznie Nadwiślańska Obwodnica Łomianek!

2/ uwzględnienie znanych Panu Wojewodzie preferencji mieszkańców około 30 tysięcznych Łomianek, które chcemy raz jeszcze potwierdzić w wyniku referendum z inicjatywy obywateli. Jesteśmy przekonani, że nastąpi to po pozytywnym wyroku NSA.

3/ wyegzekwowanie od GDDKiA rzetelnego raportu o uwarunkowaniach środowiskowych i uwzględnienie rzeczywistej alternatywy dla północnego wylotu drogi S-7 z Warszawy w postaci Nadwiślańskiej Obwodnicy Łomianek.

4/ ocalenie dla przyszłych pokoleń wielkiego dziedzictwa narodowego, jakim jest bez wątpienia Kampinoski Park Narodowy, chroniony prawem polskim i UE

5/ nie odgradzanie mieszkańców Warszawy od KPN, zwanego „zielonymi płucami stolicy“, uznanego przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery!

6/ uwzględnienie w swoich decyzjach aspektu ochrony przeciwpowodziowej Łomianek: realizacja NOŁ pozwala na rozwiązanie problemów drogowych i przeciwpowodziowych w ramach jednej inwestycji taniej i szybciej niż inne warianty rozpatrywane przez GDDKiA

7/ wykonania rzetelnych badań wpływu budowy drogi na warunki hydrologiczne KPN i jego okolicy, gdyż większość mieszkańców Łomianek korzysta z własnych studni i obniżenie poziomu wód gruntowych może być dla nich katastrofą. KPN już dziś boryka się z problemem braku wody a zachwianie stosunków wodnych wód gruntowych na jego terenie może oznaczać zagładę Puszczy Kampinoskiej w jej dotychczasowej postaci! Nie wolno do tego dopuścić!

8/ stanowczo żądamy traktowania naszej wspólnoty mieszkańców w procesie decyzyjnym na prawach strony, gdyż w świetle obowiązującego w UE prawa, to obywatele biorą czynny udział we współdecydowaniu o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji, która ich żywotnie dotyczy!


źródło: Życie Łomianek.pl
redakcja@lomianki.info

Pikieta z trumną

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

 1. MARIO

  To były czasy. Radni mieli termosy z kawą lub herbatą, na stołach były mikrofony. A teraz Dąbrowski i Krystecki nawet mikrofony radnym pozabierali 🙂
  A tak poważnie, to czy są jakieś nagrania tej sytuacji? Z tego co pamiętam to wtedy w okolicach tej trumny to się bardzo blisko kręcił radny Sikorski obecnie z klubu radnych burmistrza. Panie radny Sikorski ma Pan jakieś zdjęcia? pan się pochwali!

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *