www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

PLEBANIA? TRANSPORT? STOŁÓWKA?

27 lipca 2011 r. odbyło się Zebranie Wiejskie w budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym, którego tematem była m.in. planowana rozbudowa budynku szkoły w Dziekanowie Leśnym i związana z nią zmiana w organizacji roku szkolnego dla dzieci z klas 0-3…


[…] Wśród zaproszonych gości w Zebraniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach: Pan Arkadiusz Sidorzak – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Pan Wojciech Tarnawski – Kierownik Inwestycji. Na zebranie przybyli również radni Łomianek: Pani Elżbieta Podolska, Pan Henryk Staniak, Pan Krzysztof Wawer, Pan Marek Zielski oraz przedstawiciele władz szkolnych: Pani Dyrektor Anna Kajszczak oraz Pani Wicedyrektor Aleksandra Michalak. Na zebranie nie przybył Burmistrz Łomianek pan Tomasz Dąbrowski.

Spośród spraw, które zostały omówione na zebraniu największe zainteresowanie wzbudził temat rozbudowy szkoły w Dziekanowie Leśnym. Mieszkańcy, pracownicy Urzędu oraz przedstawiciele oświaty prowadzili ożywioną dyskusję trwająca prawie trzy godziny.

Pan Wojciech Tarnawski- kierownik Referatu Inwestycji szczegółowo przybliżył poszczególne etapy praczwiązanych z rozbudową szkoły. Rozbudowa będzie obejmowała budynek „starej szkoły” przez nadbudowękondygnacji i dobudowy części budynku z nową klatką schodową i windą dla niepełnosprawnychwraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Inwestycja obejmować będzie ocieplenie budynku orazwykonaniu instalacji zewnętrznej odprowadzenia wód opadowych poprzez system komór drenażowych.Wstępne prace powinny rozpocząć się w tym roku.

Mieszkańcy zwrócili uwagę pracownikom urzędu oraz dyrekcji szkoły na kwestie dotyczące miedzy innymibezpieczeństwa dzieci w okresie przebudowy szkoły tj. problem transportu dzieci z plebanii (tymczasowemiejsce nauki) po zakończonych lekcjach do szkoły na świetlicę, oraz braku ujęcia stołówki w planachrozbudowy szkoły.

W związku z tak dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Dziekanowa Leśnego, ale równieżlicznie zebranych mieszkańców Dziekanowa Bajkowego, Sadowy oraz Kiełpina wszyscy uczestnicy wyrazilipotrzebę zorganizowania kolejnego zebrania na którym mieszkańcy będą mogli uzyskać informacjeo organizacji działalności szkoły w czasie trwania rozbudowy. Termin kolejnego zebrania wstępnie ustalonona 15 września br. (czwartek) na godzinę 18.00

Kończąc, chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom za przybycie. Mam nadzieję że każde następnespotkanie będzie też tak samo liczne (a może i liczniejsze) i bogate w merytoryczne dyskusje. To od naszależy jak ma wyglądać nasze wspólne dobro jakim są Łomianki.

Kamil Kaczyński – Radny Rady Miejskiej, sołtys Dziekanów Leśny


[…] Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, iż w wyniku postępowania przetargowego wyłaniany jestobecnie inwestor. Zgodnie z deklaracją Kierownika Referatu Inwestycji, Pana Tarnawskiego – w ciągu2-3 tygodni sprawy zostaną sfinalizowane. Prace przygotowawcze mają się rozpocząć pod koniecb.r. a właściwy remont ruszyć ma najpóźniej 16 stycznia. Na ten czas tzw. stara część szkoły zostaniecałkowicie wyłączona z użytku po to, by wykonawca mógł prowadzić prace. Rodzice 5, 6 i 7-mio latkówz niepokojem przyjęli wiadomość, iż niezależnie od planowanej rozbudowy, szkoła już w tej chwilinie posiada wystarczającej ilości miejsc na świetlicy, wobec czego konieczne jest, by przez cały rokszkolny, już od września, zajęcia klas 0-1 odbywały się poza budynkiem szkoły. Na cały rok, na celedydaktyczne, swoich sal użyczy szkole Parafia w Dziekanowie Leśnym. Jak zapewnia dyrekcja szkoły,zajęcia będą odbywały się w warunkach komfortowych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę,by pamiętano, aby w sposób właściwy zabezpieczony został teren budowy kościoła, który jest w bezpośrednimsąsiedztwie budynku parafii.

Na spotkaniu dowiedzieliśmy się także, iż dzieci nasze nie będą miały zapewnionego transportu pomiędzyszkołą (świetlicą) a plebanią. „Na uspokojenie” dodano jednak, iż odprowadzane będą pod opiekąnauczyciela. Plany te spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem rodziców, którzy w trosce o ich pociechynie dopuszczają myśli, iż dzieci ich w najgorszych pogodowo miesiącach roku będą musiały pieszo pokonywaćdystans niemal 1,5 kilometra. Ze zdumieniem przyjęłam wypowiedź radnego Marka Zielskiego,który nie znając najwyraźniej panujących na naszym terenie realiów, wyraził zdziwienie, iż nikt z radnychsprawą dowozu dzieci się nie interesuje. Otóż, informuję pana radnego, iż radny Marcin Etienne wielokrotnieporuszał problem dowozu dzieci na sesjach rady miejskiej. Wiele razy występował też z wnioskamido burmistrza o zorganizowanie transportu. Sprawa jest w toku. A wszystkie pisma są do wglądu na stronieinternetowej naszego sołectwa. Wystarczy wejść i zapoznać się z nimi.

Druga sprawa, która jest równie ważna to posiłki. Dyrektor szkoły, Pani Anna Kajszczak poinformowałazebranych, iż w szkole, od drugiego półrocza nie będą wydawane dzieciom zupy z powodu brakusali. W opinii rodziców jedna, czy nawet dwie kanapki to stanowczo za mało, by zapewnić dzieckudzienną rację żywnościową. Dlatego problem braku pomieszczenia, w trosce o kondycję i zdrowie naszychdzieci, nie powinien być w ogóle podnoszony.

Czy będą się odbywały zajęcia wychowania fizycznego? Mimo tego, iż do dyspozycji szkoły oddanezostaną jedynie 3 sale, pani Aleksandra Michalak, z-ca dyrektora szkoły poinformowała, że zajęciaz wf będą się odbywały. Trzymamy, panią dyrektor za słowo.

Temat rozbudowy szkoły w Dziekanowie Leśnym z pewnością nieraz jeszcze będzie przedmiotemostrych dyskusji. Niezależnie uważam, iż inwestycja ta jest potrzebna. Musi być jedynie prowadzonaz porozumieniem i współpracą wszystkich stron.

Anna Rawska – Dziekanów Bajkowy


PLEBANIA? TRANSPORT? STOŁÓWKA?

PLEBANIA? TRANSPORT? STOŁÓWKA?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

  1. Wh3kqbmJOJ

    term life insurance best rates chart switching car insurance from one state to another

    0
    0
    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *