www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Pluton ratownictwa przeciwpowodziowego

Krzysztof Skarbek został powołany na funkcję Komendanta Formacji Obrony Cywilnej w formie plutonu ratownictwa przeciwpowodziowego. Pluton tworzony jest w celu ochrony m.in. ludności, zakładów pracy, dóbr kultury, w celu ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie klęsk żywiołowych…

W kłąd plutonu mają wchodzić 32 osoby – komendant, zastępca ds. hydrotechnicznych, 8. osobowa drużyna dozorująca wały przeciwpowodziowe, dwie drużyny 7. osobowe umacniające wały workami z piaskiem oraz 8. osobowa drużyna zajmująca się zabezpieczniem i ewakuacją osób i zwierząt w rejonach zagrożenia.

Pluton został utworzony na mocy zarządzenia Burmistrza Łomianek.

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

Pluton ratownictwa przeciwpowodziowego

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *