www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Podsumowanie 2022 roku

Jaki był 2022 rok? Jakie plany na przyszły? Odpowiadają łomiankowscy samorządowcy…


Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Łomianek,
Życzę Państwu wspaniałych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, chwili oddechu i wzajemnej życzliwości, a w Nowym Roku tylko dobrych dni i zmian, które pozytywnie nas zaskoczą. Wszystkiego, co najlepsze!

Koniec roku to czas podsumowań i planów. Jaki będzie rok 2023? Nikt tego nie jest w stanie przewidzieć, tak jak nikt nie przewidział dramatycznych wydarzeń na świecie – trwającej dwa lata pandemii, wojny u naszych wschodnich sąsiadów, rosnącej inflacji i wysokich cen, które zaskakują nie tylko przy każdej wizycie w sklepie, ale również w trakcie realizacji każdej gminnej inwestycji. Normalnej pracy nie ułatwia także rząd, który zamiast wspierać samorządy – przerzuca na nie kolejne zadania, obarczając jednocześnie kosztami. To trudna sytuacja dla każdej gminy, jednak w Łomiankach cały czas realizujemy inwestycje, zadania z zakresu infrastruktury drogowej i wodociągowej, pozyskujemy dofinansowania, by gmina mogła się rozwijać.

Dziś kończymy budowę nowoczesnej szkoły w Sadowej z infrastrukturą sportową, a nowe przedszkole w Dąbrowie Leśnej już z początkiem roku szkolnego przyjmie dzieci – teraz trwają odbiory techniczne. Wyremontowaliśmy łazienki w szkole w Dziekanowie Leśnym, wyposażyliśmy w nowe pomoce dydaktyczne wiele placówek oświatowych, a w Dziekanowie Polskim powstało miasteczko ruchu drogowego. Została podpisana umowa na budowę świetlicy wiejskiej w Dziekanowie Leśnym. Ulica Zachodnia zyskała dodatkowe wyposażenie w Parku Artystów, a plac zabaw przy ul. Akacjowej karuzelę dla dzieci z niepełnosprawnościami i dodatkowe ławki. Skwer Niepodległości w Burakowie zyskał atrakcyjną przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową. Plac zabaw przy ul. Rodziewiczówny również przeszedł metamorfozę. W ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki zbudowaliśmy bezpieczne przejścia dla pieszych w różnych punktach gminy. Rozbudowaliśmy ulicę Porzeczkową, Paderewskiego, w ulicy Rolniczej zakończyła się budowa kanalizacji oraz kończymy roboty budowlane w mniejszych uliczkach. To tylko niewielka część zrealizowanych w 2022 roku zadań.
Wbrew wszystkiemu wkraczamy w nowy rok z planami kolejnych projektów. Wierzę, że uda się je zrealizować, czego sobie i Państwu życzę.

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak

* * *
Rząd decyzjami finansowymi spowodował zmniejszenie dochodów do budżetu gmin z tytułu PIT. Wojna na Ukrainie przyczyniła się do kryzysu energetycznego, co spowodowało zwiększone koszty funkcjonowania miasta – astronomiczne rachunki otrzymujemy m.in. za oświetlenie ulic czy funkcjonowanie placówek oświatowych.

Mijający rok nie był wymarzonym – to fakt, ale mimo braku spójności w decyzjach radnych i różnic w zdaniach – w Łomiankach udało się zrobić naprawdę dużo. Mieszkańcy doceniają wyremontowane ulice, doposażone i nowe place zabaw, sieć wodno-kanalizacyjną, rosnące przedszkole, szkołę w Sadowej.

Każdy z nas, radnych, jest inny. Inaczej widzi potrzeby mieszkańców gminy – to naturalne. Najważniejsze, aby nasze dyskusje odbywały się w atmosferze szacunku i kończyły kompromisami, a w konsekwencji – aby Rada podejmowała jak najlepsze decyzje dla Łomianek.

Drodzy Mieszkańcy! Święta Narodzenia Pańskiego to najpiękniejszy moment w roku. Magiczny czas pełen radości, rodzinnego ciepła i odpoczynku. W przededniu tego okresu, w imieniu Radnych Rady Miejskiej i swoim własnym, składam Państwu, mieszkańcom naszej gminnej wspólnoty najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pełnych niezapomnianych chwil i wzruszeń Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas umocni naszą wiarę w siebie oraz doda nam sił i odwagi do realizacji nowych pomysłów i planów w nadchodzącym Nowym Roku 2023. Wszystkiego najlepszego!

Maria Pszczółkowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach

* * *
Po dość krótkim okresie na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki KMŁ, który w zasadzie w całości został poświęcony na zapoznanie się ze Spółką oraz uwarunkowaniami w jakich funkcjonuje, można pokusić się o ostrożne, wstępne podsumowania jej działalności w roku bieżącym oraz zarysować główne kierunki na rok przyszły.

W mojej ocenie znaczącym sukcesem Spółki, z pewnością wartym odnotowania, będzie zakończenie bardzo trudnego dla transportu roku 2022 z dodatnim wynikiem finansowym. To oczywiście efekt wysiłku i działania całej załogi KMŁ.

Główne problemy, które staną przed nami w roku przyszłym, to przede wszystkim odczuwalne niedobory kadrowe w grupie kierowców autobusów. Zjawisko to narasta systematycznie od kilku lat i dość mocno ogranicza rozwój transportu. Pracujemy nad rozwiązaniami w tym zakresie.

Ponadto, mimo pewnych, podjętych już w tym roku działań będziemy musieli zmierzyć się ze zjawiskiem „przepełnionych” autobusów, które w naszej ocenie wynika wprost z pozytywnego skądinąd czynnika jakim jest dynamiczny rozwój Gminy Łomianki. Planujemy inwestycje, które poprawią warunki przejazdu na liniach do Warszawy. Rozwiązanie tego dolegliwego dla mieszkańców problemu jest dla nas niezwykle istotne, bowiem jak wiadomo podstawowym celem działania Spółki KMŁ jest realizacja potrzeb Społeczności Lokalnej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na odpowiednio wysokim poziomie.

Dziękuję wszystkim, którzy korzystali i korzystają z naszych usług w roku bieżącym, a w imieniu Pracowników Spółki KMŁ oraz jej Zarządu składam naszym Pasażerom oraz czytelnikom życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nowym – 2023 roku.

Prezes Zarządu Paweł Gutkowski
Komunikacja Miejska Łomianki Sp z o.o.

* * *
Kończący się rok 2022 stał pod znakiem inwestycji na terenach wiejskich. Udało się ukończyć kilka bardzo ważnych inwestycji, tj. budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Rolniczej, Brzegowej, Wiślanej, Łużyckiej, sieci wod-kan w ulicach: Waligóry, Kampinoskiej, Jesionowej, Willowej, Koncertowej, Morelowej. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem jest rozpoczęcie prac w ulicy Miłej, co w niedalekiej przyszłości pozwoli przenieść prace wodno-kanalizacyjne na teren Sadowej.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w imieniu swoim i wszystkich Pracowników ZWiK chciałbym życzyć Mieszkańcom Łomianek, aby ten magiczny czas mogli spędzić w spokojnej, radosnej i rodzinnej atmosferze.

Prezes Zarządu Tomasz Czajkowski
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

* * *
Rok 2022 był rokiem intensywnych działań, w którym funkcjonariusze starali się być wszędzie tam, gdzie przede wszystkim prosili o to sami mieszkańcy. Wszystko po to, by budować zaufanie społeczne i udowodnić, że misją naszej formacji jest w pierwszej kolejności niesienie pomocy mieszkańcom.

Kolejny rok zamykamy ze świadomością, że cel Straży Miejskiej, oddanej sprawie mieszkańców, znajduje odzwierciedlenie w konkretnych, wciąż powiększających się liczbach.

Nowy rok to nie tylko kontynuacja podstawowych działań Straży Miejskiej w Łomiankach. To także wdrażanie całkiem nowych projektów, które w swoim zamiarze mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, czy usprawnić proces ratowania zwierząt.

W nadchodzącym czasie życzę Państwu przede wszystkim spokoju oraz nastrojowych, pachnących choinką Świąt, obfitujących w niezapomniane chwile. Życzę wielkiej radości, ukojenia, odpoczynku od codziennych trosk, a także samych pogodnych dni w nowym, nadchodzącym roku.

Marcin Węgiełek
Komendant Straży Miejskiej w Łomiankach

* * *
Mijający 2022 rok nie należał do najłatwiejszych. Z początkiem roku nasze działania skierowaliśmy nie tylko do mieszkańców gminy lecz również do obywateli objętej wojną Ukrainy. Kolejne miesiące i zniesienie obostrzeń epidemicznych przyniosły rozkwit realizowanej przez nas działalności kulturalnej. Z sukcesem zrealizowaliśmy szereg przedsięwzięć społeczno-kulturalnych z udziałem nieocenionych mieszkańców gminy.

Dlatego też, dziękujemy za wspólnie spędzony czas, a z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i spokoju ducha. Niech ten nowy 2023 rok przyniesie Wam wiele artystycznych doznań i inspiracji.

Do zobaczenia w Centrum Kultury w Łomiankach!

Dyrektor Janusz Zawadzki
oraz pracownicy Centrum Kultury w Łomiankach

* * *
Koniec każdego roku kalendarzowego to zawsze czas podsumowań minionych 365 dni. Prawie 100 tys. wypożyczeń z bibliotecznego księgozbioru, niemal 2 tysiące wypożyczeń filmów i audiobooków, spotkania autorskie, warsztaty, dyskusyjne kluby książki, lekcje biblioteczne, spotkania z czytelnikami, wystawy, głośne czytania. W 2022 roku zapisaliśmy do biblioteki ponad 800. nowych czytelników, odbyło się 130 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 2200 osób. Wzbogaciliśmy swoje zbiory o ponad 2700 książek, 200 ebooków, 18 gier planszowych, 85 audiobooków. 540 pozycji książkowych zostało zakupionych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Wszystkim naszym Czytelnikom składamy najserdeczniejsze życzenia: spokojnych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia, a także wielu sukcesów w 2023 roku!

Dyrektor Michał Kowalczyk
i Pracownicy Biblioteki Publicznej w Łomiankach

* * *
Mijający rok 2022 był okresem wytężonej pracy zespołu pracowników ICDS Łomianki. Zwłaszcza ze względu na skomplikowany i złożony remont oraz odbudowę kotłowni w ICDS Łomianki. Prace prowadzone były cały czas w otwartym i działającym kompleksie. Dodatkowo wykonano szereg prac remontowych zarówno w ICDS (kompleksową wymianę instalacji orurowania wodnego w bursie ICDS, remont przebieralni sportowych, wymianę drzwi do sanitariatów i szatni basenowych, wymianę wykładziny podłogowej w małej sali gimnastycznej itp.) oraz szereg prac w zarządzanych jednostkach oświatowych i obiektach sportowych.

W roku 2022 ICDS organizował wydarzenia i imprezy sportowe, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, m.in. Rowerowy Maj, Dzień Otwarty ICDS Łomianki, Grand Prix Łomianek w Pływaniu oraz Czwartki Lekkoatletyczne na bieżni przy ICDS Łomianki. Współorganizowaliśmy również wiele imprez i wydarzeń organizowanych przez Gminę Łomianki.

Chciałabym bardzo podziękować pracownikom ICDS, Zarządowi Gminy Łomianki, Dyrektorom jednostek organizacyjnych (Szkoły, Przedszkola, OPS), które obsługujemy wraz z pracownikami w jednostkach, współpracownikom, podwykonawcom za współpracę, zaangażowanie i wsparcie.

Natomiast naszym mieszkańcom życzymy najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, ciepłych w sercu, zdrowych, pełnych wzajemnej radości i życzliwości. Niech nowy Rok 2023 przyniesie wiele powodów do uśmiechu i pięknych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

Ewelina Kordek
Dyrektor ICDS w Łomiankach

* * *
To był aktywny rok. Zaczęliśmy go biorąc udział w organizacji Koncertu dla Ukrainy, z którego dochód został przeznaczony na zakup artykułów dla uchodźców z Ukrainy. Włączyliśmy się w akcję Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach – Kanapka dla Ukrainy, czyli robienie kanapek dla uchodźców na dworce kolejowe i do punktów recepcyjnych. Przy wsparciu Urzędu Miasta Łomianki złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymaliśmy fundusze, które pozwoliły nam na organizację imprez dla naszych seniorów. Zorganizowaliśmy jednodniową wycieczkę dla ponad 100 osób, Dzień Seniora z licznymi aktywnościami (turniej brydżowy, wystawy lokalnych twórców, pokazy taekwondo, bezpłatne szczepienia przeciwko grypie, wykłady, występy zespołów tanecznych płynnie przechodzące w potańcówkę dla wszystkich). Zaprosiliśmy Kabaret Czesuaf i Adam Snopek Stand-Up przy fortepianie, którzy uświetnili niedzielny wieczór, wywołując zasłużony aplauz publiczności, wypełniającej w całości aulę ICDS.

Z okazji świątecznego czasu życzymy wszystkim mieszkańcom Łomianek, aby te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosły Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność nie opuszczała Was każdego dnia Nowego Roku.

Anna Bernatowicz-Sobiech
przewodnicząca Rady Seniorów w Łomiankach

* * *
W lutym 2022 roku rozpoczęła się nasza druga kadencja Rady Młodzieżowej. Od tego czasu podjęliśmy się realizacji wielu ciekawych pomysłów.

Pierwszym z nich było przeprowadzenie audytów i agend klimatycznych w łomiankowskich placówkach edukacyjnych oraz Gminnej Narady Klimatycznej. Wszystko to w ramach projektu „Młodzieżowe rady gmin dla demokracji i klimatu”. Druga podjęta przez nas inicjatywa nadal trwa. Są to comiesięczne spotkania z cyklu „Warto rozmawiać o…” organizowane we współpracy z Centrum Kultury w Łomiankach.
Naszym największym, jak do tej pory, przedsięwzięciem było zorganizowanie pierwszego w historii Łomianek Dnia Młodzieży. Gościli na nim: Prawo Marcina, OSA Łomianki, Active Soul, doradca zawodowy – Paweł Cichocki oraz Szymi, Livs Igus i Stigus (łomiankowscy raperzy). Wydarzenie zostało bardzo dobrze odebrane przez młodzież i frekwencja dopisała, dlatego planujemy kontynuować je w następnych latach.

Wszystkim czytelnikom Łomianki.Info życzymy spokojnych i wesołych świąt, a także szczęśliwego Nowego Roku! Zachęcamy również do śledzenia naszych social mediów – fb: Rada Młodzieżowa Łomianki, Instagram: @radamlodziezowalomianki

Przewodnicząca Natalia Tomaszuk
oraz Rada Młodzieżowa w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *