www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Pomoc psychologów i pedagogów szkolnych

Jak informuje Witold Gawda Zastępca Burmistrza ds. społecznych…

14 kwietnia w trybie zdalnym odbyła się narada psychologów i pedagogów szkolnych z terenu Łomianek poświęcona problemom wynikającym z pracy zdalnej uczniów. W spotkaniu wzięli też udział dyrektorzy szkół, naczelnik Wydziału Edukacji Jadwiga Idziaszek, zastępca burmistrza ds. społecznych Witold Gawda oraz przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pierwsza część spotkania poświęcona była diagnozie występujących problemów. Zwrócono uwagę na obniżenie motywacji do wszelkiej aktywności, apatię i inne niepokojące konsekwencje braku bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami. Sygnalizowano przypadki agresji i autoagresji. Szczególnie silnie problemy związane z izolacją odczuwają dzieci najmłodsze. Osobnym problemem jest nowa rola rodziców, którzy w dużo większym stopniu stali się uczestnikami procesu edukacji. Oni także niejednokrotnie potrzebują wsparcia psychologicznego.

Następnie uczestnicy narady wymienili się doświadczeniami oraz planami działań. Bardzo trudnym okresem będzie powrót dzieci do szkół. Trzeba będzie odbudować wiele wypracowanych wcześniej reguł zachowania, przywrócić motywację i na nowo zintegrować społeczności klasowe. Niezależnie od obecnie podejmowanych działań on-line, psycholodzy i pedagodzy szkolni przygotowują się do tego trudnego czasu. Planowane są imprezy integracyjne, warsztaty adresowane także do rodziców i intensyfikacja wsparcia psychologicznego.

źródło: UM Łomianki

Pomoc psychologów i pedagogów szkolnych

Pomoc psychologów i pedagogów szkolnych

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *