www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Pomoc Rodzinie dofinansowana…

W dniu 20 stycznia br. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, odbyło się uroczyste podpisanie i przekazanie umów przedstawicielom organizacji, które w drodze konkursu uzyskały środki finansowe na realizację zadań w zakresie:
  1. prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
2. prowadzenia w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek  z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą  lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, będącymi mieszkankami Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Na początku spotkania w kilku słowach wszystkich zgromadzonych przywitał starosta Jan Żychliński, ponadto w spotkaniu udział wzięli: wicestarosta Paweł Białecki, Jolanta Stępniak – Członek Zarządu PWZ, Dyrektor PCPR Pani Barbara Gębala oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych którym przyznano dotacje.

Pani Jolanta Stępniak, która przewodniczył pracom komisji konkursowej omówiła zasady i tryb przeprowadzenia konkursu, a także szczegółowe kryteria oceny ofert. Poinformowała również, iż w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu konkurs wpłynęło 8 ofert na realizacje pierwszego. zadania, w tym jedna nie spełniała wymogów formalnych i została odrzucona. Na realizacje drugiego zadania wpłynęła tylko 1 oferta.

Dotacje na prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego otrzymało:
1. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
3.  Stowarzyszenie „Razem” w Błoniu
4. Parafia Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim
5.  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie „Dobra Wola Błonie”
6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
7. Fundacja Pomoc Rodzinie Łomianki

Dotacje na prowadzenia w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek  z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą  lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, będącymi mieszkankami Powiatu Warszawskiego Zachodniego otrzymało Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta na wsparcie Domu Samotnej Matki w Laskach.

Dużym sukcesem jest fakt, iż na terenie każdej gminy powiatu warszawskiego zachodniego działa placówka wsparcia dziennego dla dzieci.

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzenie placówek wsparcie dziennego zostało powierzone gminom. Pomimo zmiany przepisów biorąc pod uwagę dobro dzieci, Zarząd Powiatu postanowił dofinansować działalność placówek także w 2012 roku.

źródło: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
redakcja@lomianki.info

Pomoc Rodzinie dofinansowana...

Pomoc Rodzinie dofinansowana...

Pomoc Rodzinie dofinansowana...

Pomoc Rodzinie dofinansowana...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *