www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Poprawa bezpieczeństwa – debata publiczna

Zapraszamy mieszkańców gminy Łomianki do aktywnego udziału w debacie społecznej poświęconej poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy.
5 grudnia 2019 r., w godz. 18:00-20:00
Centrum Kultury w Łomiankach przy ul. Wiejskiej 12a, w sali tanecznej.

Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz priorytetowe działania dzielnicowych.

Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwala także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

– Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.
– Przedstaw swój pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

Poprawa bezpieczeństwa - debata publiczna

Poprawa bezpieczeństwa - debata publiczna

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *