www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

POROWSKI GRZEGORZ PIOTR
– kandydat do Rady Miejskiej Łomianki

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandyduje na stanowisko Radnego Miejskiego z KWW Łączą Nas Łomianki

Krótką informację o kandydacie.
Mieszkam w Dąbrowie Leśnej. Mam 43 lat. Jestem żonaty. Po Technikum Mechanicznym moje zainteresowania lotnictwem zaprowadziły mnie na Politechnikę Warszawską na wydział Mechaniki Energetyki i Lotnictwa. Wraz z tatą, na terenie Dąbrowy Leśnej, prowadzę rodzinną firmę.
Nigdy nie należałem i nie należę do żadnej partii.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Od marca 1998 pomagałem organizować różne imprezy kabaretowe w Domu Kultury. Były to m.in. „Maratony Kabaretowe w Łomiankach” (7 edycji), eliminacje do PaKI. Od 2002 roku razem z żoną organizujemy Tarasowe Spotkania Kabaretowe. Odbyło się już 45 spotkań.
W 2005 roku zaangażowałem się w sprawy dotyczące przebiegu tras przez naszą gminę oraz budowy supermarketu.
Byłem przewodniczącym Stowarzyszenia Ochrony Puszczy Kampinoskiej, a od 2008 roku jestem zastępcą przewodniczącego tego stowarzyszenia.
Byłem jednym z 6 organizatorów inicjatywy referendalnej w sprawie przebiegu tras i pojazdu szynowego w 2006 roku.
Pomagałem Zarządowi Osiedla Dąbrowy Leśnej w okresie gdy mój tata był zastępcą przewodniczącego Zarządu.
Od 2008 roku jestem przewodniczącym Zarządu Osiedla Dąbrowy Leśnej.

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Od wielu lat zabiegam i nadal będę robił wszystko by w ważnych decyzjach dotyczących naszej gminy głos i opinia mieszkańców była brana pod uwagę.
Jeżeli zostanę radnym, będę działał na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców.
W ramach bezpieczeństwa zdrowotnego będę zabiegał o to byśmy mogli pić dobrą wodę z miejskiego wodociągu, oraz by w oddalonych od centrum osiedlach powstawały gabinety lekarskie. Chciałbym doprowadzić do tego, abyśmy mogli poruszać się bezpiecznymi, dobrze oznakowanymi, oświetlonymi drogami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi.
Będę zabiegał o jak najszybsze zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla naszej, ale i dla sąsiednich gmin.
Będę wspierał wszystkie służby, które czuwają nad naszym bezpieczeństwem.
Będę inicjował i wspierał uchwały mające na celu połączenie wszystkich osiedli liniami autobusowymi.
Będę działał na rzecz połączenia Łomianek z Warszawą linią autobusu nocnego oraz pojazdem szynowym.
Chciałbym doprowadzić do darmowej akcji chipowania psów i kotów.
Moim marzeniem jest stworzenie przeglądu kabaretowego na terenie Łomianek.
Wiem, że to bardzo wiele. Ile z tych spraw uda się przeprowadzić zależy od tego czy burmistrz i radni poprą te inicjatywy. Dlatego niech Łączą Nas Łomianki!

POROWSKI GRZEGORZ PIOTR<br data-lazy-src=

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *