www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

POROWSKI GRZEGORZ PIOTR
– kandydat do Rady Miejskiej Łomianki

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandyduje na stanowisko Radnego Miejskiego z KWW Łączą Nas Łomianki

Krótką informację o kandydacie.
Mieszkam w Dąbrowie Leśnej. Mam 43 lat. Jestem żonaty. Po Technikum Mechanicznym moje zainteresowania lotnictwem zaprowadziły mnie na Politechnikę Warszawską na wydział Mechaniki Energetyki i Lotnictwa. Wraz z tatą, na terenie Dąbrowy Leśnej, prowadzę rodzinną firmę.
Nigdy nie należałem i nie należę do żadnej partii.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Od marca 1998 pomagałem organizować różne imprezy kabaretowe w Domu Kultury. Były to m.in. „Maratony Kabaretowe w Łomiankach” (7 edycji), eliminacje do PaKI. Od 2002 roku razem z żoną organizujemy Tarasowe Spotkania Kabaretowe. Odbyło się już 45 spotkań.
W 2005 roku zaangażowałem się w sprawy dotyczące przebiegu tras przez naszą gminę oraz budowy supermarketu.
Byłem przewodniczącym Stowarzyszenia Ochrony Puszczy Kampinoskiej, a od 2008 roku jestem zastępcą przewodniczącego tego stowarzyszenia.
Byłem jednym z 6 organizatorów inicjatywy referendalnej w sprawie przebiegu tras i pojazdu szynowego w 2006 roku.
Pomagałem Zarządowi Osiedla Dąbrowy Leśnej w okresie gdy mój tata był zastępcą przewodniczącego Zarządu.
Od 2008 roku jestem przewodniczącym Zarządu Osiedla Dąbrowy Leśnej.

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Od wielu lat zabiegam i nadal będę robił wszystko by w ważnych decyzjach dotyczących naszej gminy głos i opinia mieszkańców była brana pod uwagę.
Jeżeli zostanę radnym, będę działał na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców.
W ramach bezpieczeństwa zdrowotnego będę zabiegał o to byśmy mogli pić dobrą wodę z miejskiego wodociągu, oraz by w oddalonych od centrum osiedlach powstawały gabinety lekarskie. Chciałbym doprowadzić do tego, abyśmy mogli poruszać się bezpiecznymi, dobrze oznakowanymi, oświetlonymi drogami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi.
Będę zabiegał o jak najszybsze zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla naszej, ale i dla sąsiednich gmin.
Będę wspierał wszystkie służby, które czuwają nad naszym bezpieczeństwem.
Będę inicjował i wspierał uchwały mające na celu połączenie wszystkich osiedli liniami autobusowymi.
Będę działał na rzecz połączenia Łomianek z Warszawą linią autobusu nocnego oraz pojazdem szynowym.
Chciałbym doprowadzić do darmowej akcji chipowania psów i kotów.
Moim marzeniem jest stworzenie przeglądu kabaretowego na terenie Łomianek.
Wiem, że to bardzo wiele. Ile z tych spraw uda się przeprowadzić zależy od tego czy burmistrz i radni poprą te inicjatywy. Dlatego niech Łączą Nas Łomianki!

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...