www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Porozumienie: Skazani na rzecz Łomianek

22 września br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie przy ulicy Wiśniowej 50, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie ppłk Anna Osowska-Rembecka, siedmiu burmistrzów warszawskich dzielnic: Mokotowa, Ursynowa, Żoliborza, Bemowa, Pragi Południe, Targówka i Wawra oraz burmistrzowie Łomianek i Ząbek podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy.

W uroczystości udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski, Poseł V Kadencji Sejmu Katarzyna Piekarska.

W towarzyszącym podpisaniu porozumienia spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy aresztów śledczych i zakładów karnych z terenu Warszawy oraz specjaliści do spraw penitencjarnych, ochronnych i spraw zatrudnienia.

Celem współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, urzędów dzielnicowych m.st. Warszawy oraz urzędów miasta Łomianek i Ząbek będzie przede wszystkim kierowanie skazanych odbywających kary pozbawienia wolności w warszawskich jednostkach penitencjarnych do wykonywania prac doraźnych na rzecz społeczności lokalnych, związanych z zapobieganiem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz miejscowych zagrożeń dla życia, zdrowia osób i ich mienia, a także wykonywanie krótkotrwałych prac organizacyjno – porządkowych.

„Służba Więzienna wychodzi naprzeciw potrzebom społeczeństwa. Na terenie Warszawy i sąsiadujących z nią miast, z uwagi na brak wystarczających środków finansowych jest z pewnością wiele do zrobienia. Szereg prac porządkowych, drobne naprawy i remonty możemy powierzyć naszym podopiecznym, z korzyścią dla społeczeństwa, środowiska i samych skazanych. Nieodpłatna praca skazanych to dobra metoda resocjalizacji, wzbudza poczucie wartości, odpowiedzialności, kształtuje pozytywne postawy, przyczynia się do zmiany” – uważa ppłk Anna Osowska – Rembecka

„Zawsze gotowi do akcji ratunkowych i profilaktycznych, działań przeciwpowodziowych, usuwania skutków powodzi, burz, nawałnic, śnieżyc, teraz dzięki regulacji wynikających z porozumienia będziemy mogli szybciej i sprawniej w nich uczestniczyć” – dodaje Dyrektor Okręgowy.

Jak ważna jest współpraca Służby Więziennej ze społecznością lokalną, podkreślił Wiceminister Stanisław Chmielewski – „Jest to niezwykle cenna inicjatywa, dająca korzyści wszystkim stronom porozumienia, miastom, dzielnicom i skazanym. Dzięki niej skazani mogą brać udział w życiu społecznym, pracować dla społeczeństwa, dla ludzi potrzebujących pomocy. Już dziś więźniowie w hospicjach, domach pomocy społecznej opiekując się chorymi i niepełnosprawnymi udowadniają, że warto dać im szansę. Pracują, uczą się, pomagają i stają się lepsi.”

Wypowiedź Wiceministra poparł Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski – „Skazani swą nieodpłatną pracą i zaangażowaniem dają wkład w rozwój regionu, pokazują się nie złej strony jako przestępcy odbywający karę izolacji, ale dobrzy, sumienni i odpowiedzialni pracownicy, a w nie dalekiej przyszłości jako pełnoprawni obywatele, mieszkańcy poszczególnych dzielnic. Kształtując w ten sposób prospołeczne postawy z pewnością zaznaczą swój pozytywny wpływ na rozwój regionów, aktywnie włączą się we wszelkie pożądane inicjatywy.”

Katarzyna Piekarska wyrażając swe zadowolenie z przedsięwzięć Służby Więziennej, dbającej nie tylko o bezpieczeństwo i porządek publiczny, ale pomagającej społeczeństwu, w bardzo poważnych sprawach, akcjach ratujących życie i mienie i drobniejszych jak sprzątanie, zwróciła się do burmistrzów, by chętniej korzystali z takiego dobrodziejstwa.”

kpt. Elżbieta Krakowska
Rzecznik Prasowy OISW Warszawa

źródło: www.sw.gov.pl
redakcja@lomianki.info

Porozumienie: Skazani na rzecz Łomianek

Porozumienie: Skazani na rzecz Łomianek

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *