www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Posiedzenie Komisji Społecznej

Na posiedzeniu z 23 października 2007 roku członkowie Komisji Społecznej zwrócili się doburmistrza o:
– rozważenie możliwości zawarcia porozumienia z powiatem o organizacjęw Łomiankach stanowiska rezydenta Wydziału Architektury,
– przygotowanie projektów na modernizację istniejących przedszkoli i budowęnowych w nowopowstających osiedlach; zabezpieczenie środkóww budżecie; przygotowanie wniosku o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych(Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego),
– wyjaśnienie spraw komunalizacyjnych dotyczących poszczególnych działekna terenie Miasta i Gminy Łomianki oraz określenie postępu realizacjikomunalizacji.

Komisja Społeczna poparła wniosek Rady Rodziców przy Szkole Podstawowejw Łomiankach w sprawie zwolnienia pomieszczeń na terenie szkoły zajmowanychobecnie przez Urząd Miejski przy ul. Warszawskiej 73 (wejście od boiska).Komisja wnioskowała o dostosowanie tych pomieszczeń dla potrzeb szkołydo dnia 31 sierpnia 2008 r.

źródło: Gazeta Łomiankowska
erdakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *