www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Poznajmy się lepiej POLSKA-USA

W dniach 29.07. – 12.08. b.r., będziemy gościć 11 – osobową delegację amerykańską – 2 opiekunów oraz 9 uczniów. Podczas pierwszego tygodnia pobytu, goście poznają Łomianki oraz najciekawsze miejsca stolicy i województwa mazowieckiego. Natomiast drugi tydzień poświęcony będzie zwiedzaniu południa kraju, w tym Krakowa, Zakopanego i Oświęcimia.

Delegacji amerykańskiej towarzyszyć będzie grupa młodzieży z Łomianek, która w przyszłym roku wyjedzie do Columbia Heghts. Zgodnie z ustaleniami, obie delegacje pokrywają jedynie koszty transportu.

Burmistrz Łomianek zaprasza zainteresowaną młodzież w wieku 16-18 lat, zameldowaną na terenie Gminy Łomianki i znającą jęz. angielski, do wysyłania swoich zgłoszeń. W programie wymiany integracyjnej ze strony Łomianek uczestniczyć będzie 9 osób.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
– imię i nazwisko
– data urodzenia
– miejsce zamieszkania
– telefon kontaktowy, ew. adres e-mail
– nazwę i adres szkoły, do której zgłaszający uczęszcza
– informację o stopniu znajomości jęz. angielskiego
– oświadczenie rodziców o zobowiązaniu do pokrycia kosztów przelotu z Polski do USA i z powrotem, w przyszłym roku.
Resztę kosztów ponosi organizator. Czyli w Polsce – Gmina Łomianki, w USA władze Columbia Heights.

W razie dużej liczby zgłoszeń, burmistrz powoła Komisję Konkursową, która 07.06. b.r. przeprowadzi pisemny konkurs ( w jęz. angielskim), na temat wiedzy o Columbia Heights i Łomiankach. Na tej podstawie przeprowadzona zostanie ostateczna weryfikacja kandydatów i podjęta decyzja, kto towarzyszyć będzie amerykańskiej delegacji podczas pobytu w Polsce w dniach 29.07. – 12.08 br.
Ta sama grupa młodzieży wyjedzie do USA w roku przyszłym.

Zgłoszenia należy wysłać na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 71, 05-092 Łomianki, z dopiskiem „Znam Łomianki i Columbia Heights”” lub w formie elektronicznej na adres: mskalska@lomianki.pl.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel.: 022 768-62-18.

Małgorzata Skalska, UM Łomianki

Poznajmy się lepiej POLSKA-USA

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *