www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Przedszkola najwcześniej 18 maja

Jak informuje naczelnik Wydziału Edukacji Jadwiga Idziaszek..

„Po wnikliwej analizie szczegółowych Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020 r. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na wniosek dyrektorów placówek Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak wyraziła zgodę na zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w tych placówkach do 17 maja 2020 r. Decyzję burmistrz podjęła w trosce o zdrowie najmłodszych mieszkańców naszej gminy, ich rodzin i pracowników placówek.
W tym czasie placówki przygotują się do bezpiecznego przyjęcia dzieci: m.in. opracują i wdrożą procedury bezpieczeństwa, zaplanują szczegółowo nową organizację pracy, zabezpieczą placówki w odpowiednie środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji, wdrożą procedury bezpiecznego żywienia dzieci. Do 17 maja br. zostanie wykonane również badanie wody w każdej z placówek. Próbki wody pobierze i zbada w swoim akredytowanym laboratorium ZWiK. Przy pomiarach temperatury pomogą wykwalifikowani ratownicy medyczni z łomiankowskiej Straży Miejskiej.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość. Zdajemy sobie sprawę, że dla rodziców zamknięte przedszkola są utrudnieniem, że trudno jest pogodzić konieczność pracy poza domem z opieką nad dzieckiem. Chcemy wyjść naprzeciw tym potrzebom i oczekiwaniom. Jednak zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy jest dla nas priorytetem w tej niecodziennej sytuacji. Wspólnie z dyrektorami samorządowych szkół i przedszkoli czynimy starania, by od 18 maja br. uruchomić nasze przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w warunkach nowego reżimu sanitarnego i dostosowane do wymagań Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
W okresie czasowego zawieszenia działalności przedszkola samorządowe oraz oddziały przedszkolne w samorządowych szkołach podstawowych będą realizować zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Jednocześnie informujemy Rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych żłobków oraz przebywających pod opieką dziennych opiekunów zatrudnionych przez podmioty niepubliczne, że decyzja o otwarciu tych placówek należy do organów prowadzących te placówki i jest niezależna od stanowiska Gminy Łomianki.
7 maja br. odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego, w którym poza burmistrzami, pracownikami urzędu, władzami: ICDS, ZWiK i Straży Miejskiej wzięli udział dyrektorzy samorządowych placówek oświatowych. W trakcie spotkania ustalono podział zadań i kolejne kroki przygotowujące placówki do przyjęcia dzieci.”

źródło, foto: UM Łomianki

Przedszkola najwcześniej 18 maja

Przedszkola najwcześniej 18 maja

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *