www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Przegląd Jasełek 2012 – zapisy

Dom Kultury zaprasza na – odbywające się tradycyjnie w styczniu – spotkanie teatralne, tych wszystkich, którzy chcą się podzielić swoim spojrzeniem na Święta Bożego Narodzenia.

W naszych szkołach, przedszkolach, domach kultury często powstają przepiękne spektakle – które pokazujemy najbliższym. Warto jednak aby obejrzało je więcej widzów. Dla każdego człowieka inny aspekt Bożego Narodzenia jest najważniejszy i o tym są przedstawienia realizowane przez najmłodszych. Zapraszamy 11-go stycznia do ICDS-u na godz.9.00. Zespoły, które chcą wystąpić należy zgłosić do 5-go stycznia na maila m.kowalewska@lomianki.art.pl. Przedstawiamy regulamin przeglądu…


REGULAMIN IX ŁOMIANKOWSKIEGO PRZEGLĄDU JASEŁEK 2012 Przegląd odbywać się będzie w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 w Łomiankach dnia 11.01.2012r od godz. 9.00.

Celem przeglądu jest:
– inspirowanie do poszukiwania nowych form pracy artystycznej i wychowawczej w zespole,
– promocja twórczości teatralnej dzieci,
– pielęgnowanie tradycji.

W przeglądzie mogą uczestniczyć amatorskie zespoły teatralne:
– działające w placówkach kulturalno- oświatowych, oraz opiekuńczo- wychowawczych,
– przedszkola i szkoły z tereny Gminy Łomianki

Organizatorzy zapewniają:
– warunki sceniczne i obsługę przeglądu zgodnie z informacjami podanymi przez zespoły w kartach zgłoszenia,
– zespoły przyjeżdżają z instruktorem bądź opiekunem,
– zespoły uczestniczą w prezentacji innych zespołów

Uwaga:
1. Przegląd nie jest konkursem.
2. Czas trwania prezentacji do 20 min.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania występu po 20 minutach prezentacji.
4. Zgłoszenia zespołów przyjmujemy do 4- go stycznia ( ze względów organizacyjnych).

Szczegółowych informacji dotyczących przeglądu udziela p. Monika Kowalewska tel. 509 482 637, bądź mailowo m.kowalewska@lomianki.art.pl


źródło: Dom Kultury w Łomiankach
redakcja@lomianki.info

Przegląd Jasełek 2012 - zapisy

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *