www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Przekaż 1% dla organizacji z Łomianek

Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp), jednak nie więcej niż do wysokości 1% należnego podatku.

Aby przekazać 1% swojego podatku Organizacji Porzytku Publicznego należy:

KROK 1 – należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku

Organizacje uprawnione do otrzymywania 1% podatku, a więc:
– posiadające status opp na dzień 30 listopada 2008 r.,
– nie prowadzące działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,
– zostały opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKI z dnia 31 grudnia 2008 r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. (Nr 96, poz.827)

Organizacje pożytku publicznego działające na terenie gminy Łomianki:
Stowarzyszenie Popularyzacji Tenisa Stoowego „Pro Futuro”” – KRS: 0000254551
Fundacja Promocji Rekreacji „”Kim”” – KRS: 0000258346
Fundacja „”Pomoc Rodzinie”” – KRS: 0000151624
Spoeczna Pomoc-Stowarzyszenie Dom – KRS: 0000030333
Fundacja Splotu Ramiennego – KRS: 0000142952
Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Przyjaciele „”Tygryska”” – KRS: 0000230082

KROK 2 – należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT – 38.

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
– podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
– podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
– podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku,
– podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

źródło: www.pozytek.gov.pl
redakcja@lomianki.info

Przekaż 1% dla organizacji z Łomianek

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *