www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Przyjaciel Kampinoskiego PN

Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w programie „Przyjaciel Parku”.Program ma na celu zapoznanie i zainteresowanie uczestników przyrodą i historią KPN.

Warunki uczestnictwa w programie „Przyjaciel Parku”:
• zakupienie książeczki (dostępne w ośrodkach edukacyjnych KPN)
• odwiedzenie jednego z parkowych ośrodków edukacyjnych (poświadczone pieczątką i podpisem pracownika),• wycieczka szlakiem turystycznym lub ścieżką dydaktyczną,
• wykonanie zadań i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w tekście,
• wypełnienie przez rodziców lub opiekunów karty zgłoszenia potwierdzającej rozwiązanie zadań i przesłanie go wraz z danymiadresowymi do dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego.

Każdy uczestnik otrzyma odznakę „Przyjaciel Parku”, pamiątkowy dyplomoraz komplet materiałów informacyjnych o Parku. Dodatkowo cokwartał będą losowane atrakcyjne nagrody – przewodniki, płyty CD-ROMlub film o Parku. Informacje o zdobywcach nagród będą publikowanew kwartalniku „Puszcza Kampinoska”.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Centrum Edukacji KPN
tel. (022) 722 60 01 lub 722 60 21, (w. 301)
e-mail: edukacja@kampinoski-pn.gov.pl

źródło: www.kampinoski-pn.gov.pl
redakcja@lomianki.info

Przyjaciel Kampinoskiego PN

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *