www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Przyjacielska wizyta

W dniach od 18 do 23 maja po czterech latach nieobecnościnaszych władz samorządowych we Francji, radni gminyŁomianki, przebywali w zaprzyjaźnionym miasteczkuNoyelles les Vermelles.

Mer tej miejscowości, Leon Copin, zaprosił radnych wraz z 9 osobowądrużyną, młodych piłkarzy ze SP nr 1 w Łomiankach. Podczasgdy młodzi sportowcy przygotowywali się do 16. MiędzynarodowegoTurnieju Piłki Nożnej „Poussins” i zwiedzali Paryż oraz Eurodisneyland,radni mieli okazję poznać zagadnienia, w których realizacjifrancuscy samorządowcy odnieśli sukcesy. Francuzi znakomicie poradzilisobie z gospodarką odpadami stałymi. Noyelles les Vermelleswraz z 57 innymi gminami utworzyło związek międzygminny, któryzajmuje się kompleksowym rozwiązaniem problemu odpadów naswoim terenie (około 200 tys. mieszkańców). Związek posiada sortownieodpadów, wysypiska śmieci oraz bazę transportową, dziękiktórej odbiera odpady. Do 5 dozorowanych punktów segregacjiśmieci, mieszkańcy mogą wrzucać określoną w metrach sześciennychilość odpadów: tworzyw sztucznych, papieru, szkła czy złomu.Za przekroczenie narzuconej objętości trzeba zapłacić.

W trakcie pobytu radni zwiedzili jeden z punktów segregacji śmiecioraz sortownię, z której odpady trafiają do fabryk wytwarzającychrury PCV, dywaniki samochodowe i inne produkty z tworzywsztucznych.

Ulice i prywatne ogródki Noyelles les Vermelles oraz okolicznychmiejscowości, zachwycają bogactwem zieleni. Tereny miejskie,place, ronda, skwery obsadzone są dziesiątkami krzewów, kwiatówi drzewek. Osiągnięto znakomity efekt estetyczny, ale unikniętorównież problemów z kierowcami, którzy tak, jak to w Polsce bywa,chcieliby parkować na każdym wolnym skrawku zieleni. Oczywiścieo porządek i urzekające swym pięknem pasy zieleni obok jezdni,dbają odpowiednie służby.

Miasteczko, podobnie jak Łomianki, charakteryzuje się niską, jednorodzinnązabudową. W odróżnieniu jednak od naszych osiedli,Francuzi bardzo zadbali o zagospodarowanie przestrzenne. Mimo,iż każdy dom jest inny, to całe osiedla posiadają zdecydowany,wspólny styl architektoniczny.

Wyjazd do Francji był dla samorządowców potwierdzeniem starejzasady, mówiącej, że nie ma co wyważać otwartych drzwi. Po toistnieje partnerstwo między miastami, po to wzajemna wymianadoświadczeń, abyśmy korzystali ze sprawdzonych przez partnerówwzorów.

Wkrótce rewizyta francuskich samorządowców, ale już dziś myślimyo tym, które z naszych doświadczeń przyda się Francuzom?…

Sylwia Maksim-Wójcicka – Radna Rady Miejskiej
Gazeta Łomiankowska nr 11/2007

Przyjacielska wizyta

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *