www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Przyjdź na zebranie swojego osiedla

24 marca 2014 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla Łomianki Majowe. Tematem spotkania będzie ustalenie budżetu Osiedla na rok 2014 oraz omówienie spraw bieżących.

Zarząd Osiedla Łomianki Majowe


Zarząd Osiedla Łomianki Pawłowo informuje, że zaplanował na dzien 25 marca o godz. 18:30 w Szkole Podstawowej nr 1 zebranie mieszkańców Osiedla.Proponujemy następujący porządek obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków finansowych będących w dyspozycji osiedla w 2014 r.
Sprawozdanie zarządu za okres od 9.01 – 18.03 2014 r.
Informacja Burmistrza.
Wolne wnioski.

Przewodniczący Osiedla Łomianki PawłowoWojciech Tarnawski


27 marca (czwartek) o godz. 18.00 w Domu Kultury w Łomiankach odbędzie się II Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Łomianki Trylogia.

Porządek obrad
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Informacja Przewodniczącego Zarządu Osiedla Łomianki Trylogia z wykonania Programu działania i planu finansowego Osiedla za 2013 r.
3. Omówienie propozycji przedsięwzięć planowanych do zrealizowania w roku 2014 – podjęcie uchwały w sprawie Programu działania Osiedla Łomianki Trylogia na rok 2014.
4. Przedstawienie planu rzeczowo-finansowego wydatków Osiedla Łomianki Trylogia na realizację zadań statutowych w 2014 roku – podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego Osiedla Łomianki Trylogia na rok 2014.
5. Sprawy różne i wolne wnioski

Kamil Karczmarczyk
Przewodniczący Osiedla Łomianki Trylogia


W dniu 27 marca 2014 roku (czwartek) o godz. 18:30 w Filii Domu Kultury w Łomiankach, przy ul. Kościuszki 10 odbędzie się Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Buraków z następującym porządkiem obrad:
1. Podział środków finansowych Osiedla na 2014 rok.
2. Inwestycja na ul. Warszawska
3. Sprawy różne i wolne wnioski

Przewodniczący Zarządu Osiedla Buraków


Zebranie mieszkańców Osiedla Łomianki Prochownia odbędzie się w dniu 28 marca 2014 r. o godz. 17:30, na terenie posesji, przy ul. Lwowskiej 12 A.

Planowany porządek obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców:
1. Rozpoczęcie obrad i prezentacja ich porządku
2. Podsumowanie roku 2013. Najważniejsze zdarzenia w życiu mieszkańców Osiedla Łomianki Prochownia.
3. Dyskusja nad określeniem priorytetów na najbliższy rok.
4. Dyskusja nad sposobem zagospodarowania środków finansowych wyodrębnionych z budżetu Gminy jako wydatki Osiedla, przeznaczone na działalność statutową.
5. Podjęcie uchwał:
– Program działania Osiedla w roku 2014
– Plan finansowy Osiedla
6. Zakończenie obrad

Przewodniczący Zarządu Osiedla Łomianki Prochownia


Przewodniczący Zarządu Osiedla zaprasza mieszkańców na zebranie Osiedla Łomianki Powstańców, które odbędzie się 28 marca o godz 18.30 w ICDS /sala konferencyjna /obok portierni/.

Paweł Słupski-Kartaczowski


Zarząd Osiedla Dąbrowa Zachodnia zaprasza na Ogólne Zebranie Mieszkańców w środę 9 kwietnia, godz. 19:00, Centrum Tańca Swing, ul. Równoległa 22A
W programie:
– informacja o działaniach i zamierzeniach Zarządu
– dyskusja
– uchwalenie planu finansowego osiedla (podział kwoty 3855 zł)

Przyjdź na zebranie swojego osiedla

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

2 komentarze

 1. mieszkaniec

  A czy odbywają się czasem zebrania Osiedla Dąbrowa Leśna?
  Czy też zarząd Naszego osiedla nie ma w zwyczaju działać?

  0
  0
  Odpowiedz
 2. pstrowski

  Może Wasz Przewodniczący działa na innym polu? Ostatnio widziałem, że wspiera duchowo i werbalnie Pana Burmistrza 🙂

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *