www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

(Pseudo)konsultacje w sprawie S7

8 marca 2011 roku w auli ICDS odbyło się spotkanie, którego celem – jak zapewniano w zaproszeniu – były konsultacje w sprawie jednego z trzech podwariantów trasy S 7.

Spotkanie w którym uczestniczyło około 40 osób, głównie bezpośrednio związanych z obecną czy poprzednią radą miejską, prowadzili radny Grzegorz Porowski i wiceburmistrz Piotr Rusiecki.

Spotkanie niestety z konsultacjami nie miało nic wspólnego, gdyż… nie było z kim się konsultować. Na spotkaniu nie było nikogo ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nikogo ze strony projektantów, czy osób mogących powiedzieć coś na temat szczegółów prezentowanych podwariantów.
Piotr Rusiecki poinformował, że zaproszenie do osób kompetentnych w tej sprawie Urząd wystosował a o niechęci skorzystania z tegoż został poinformowany telefonicznie.

W skrócie:
– Radny Porowski pokazał za pomocą rzutnika wszystkie trzy podwarianty przebiegu trasy S7 (które są dostępne na stronie UM Łomianki);
– wiceburmistrz Rusiecki powiedział, że Łomianki nie miały, nie mają i nie będą miały większego wpływu na przebieg trasy;
– radny Grądzki wspomniał o tym, że na kształt trasy cały czas mamy wpływ i można np. zorganizować blokady;
– przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Berger zwrócił uwagę na to, że instytucje odpowiedzialne za przebieg nie udzieliły do tej pory kompleksowej odpowiedzi na wnioski, które już zostały złożone.
– z sali zadano kilka pytań, na które nie miał kto odpowiedzieć;
– wiceburmistrz Rusiecki wyraził swoje zadowolenie z powodu spokojnego przebiegu spotkania…

Na koniec poproszono, aby ewentualne uwagi do projektów, wyboru któregoś z podwariantów kierować do Urzędu do dnia 15. marca 2011 roku np. przy pomocy rozdanych wzorów wniosków. Zapewniono też, że uwagi te mają ułatwić Urzędowi ustosunkowanie się do projektów.

redakcja@lomianki.info

(Pseudo)konsultacje w sprawie S7

(Pseudo)konsultacje w sprawie S7

(Pseudo)konsultacje w sprawie S7

(Pseudo)konsultacje w sprawie S7

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *