www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

(Pseudo)konsultacje w sprawie S7

8 marca 2011 roku w auli ICDS odbyło się spotkanie, którego celem – jak zapewniano w zaproszeniu – były konsultacje w sprawie jednego z trzech podwariantów trasy S 7.

Spotkanie w którym uczestniczyło około 40 osób, głównie bezpośrednio związanych z obecną czy poprzednią radą miejską, prowadzili radny Grzegorz Porowski i wiceburmistrz Piotr Rusiecki.

Spotkanie niestety z konsultacjami nie miało nic wspólnego, gdyż… nie było z kim się konsultować. Na spotkaniu nie było nikogo ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nikogo ze strony projektantów, czy osób mogących powiedzieć coś na temat szczegółów prezentowanych podwariantów.
Piotr Rusiecki poinformował, że zaproszenie do osób kompetentnych w tej sprawie Urząd wystosował a o niechęci skorzystania z tegoż został poinformowany telefonicznie.

W skrócie:
– Radny Porowski pokazał za pomocą rzutnika wszystkie trzy podwarianty przebiegu trasy S7 (które są dostępne na stronie UM Łomianki);
– wiceburmistrz Rusiecki powiedział, że Łomianki nie miały, nie mają i nie będą miały większego wpływu na przebieg trasy;
– radny Grądzki wspomniał o tym, że na kształt trasy cały czas mamy wpływ i można np. zorganizować blokady;
– przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Berger zwrócił uwagę na to, że instytucje odpowiedzialne za przebieg nie udzieliły do tej pory kompleksowej odpowiedzi na wnioski, które już zostały złożone.
– z sali zadano kilka pytań, na które nie miał kto odpowiedzieć;
– wiceburmistrz Rusiecki wyraził swoje zadowolenie z powodu spokojnego przebiegu spotkania…

Na koniec poproszono, aby ewentualne uwagi do projektów, wyboru któregoś z podwariantów kierować do Urzędu do dnia 15. marca 2011 roku np. przy pomocy rozdanych wzorów wniosków. Zapewniono też, że uwagi te mają ułatwić Urzędowi ustosunkowanie się do projektów.

redakcja@lomianki.info

(Pseudo)konsultacje w sprawie S7

(Pseudo)konsultacje w sprawie S7

(Pseudo)konsultacje w sprawie S7

(Pseudo)konsultacje w sprawie S7

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...