www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Pszczoła jest miodzio!

Sylwetka Wiesława Pszczółkowskiego, kandydata na burmistrza Łomianek.

„Pszczoła jest miodzio!”” – głosiło hasło wyborcze kandydata Pszczółkowskiego na jednym z pikników zorganizowanych na zakończenie lata. Czy jest miodzio, okaże się już wkrótce po wyborach samorządowych.
Wiesław Pszczółkowski ma 47 lat, urodził się w Kozienicach, ale od 23 lat mieszka w Łomiankach. Z naszym miastem wiąże swoją przyszłość, tutaj chce doczekać emerytury i tutaj chce bawić wnuki. Jest absolwentem magisterskich studiów menedżerskich na wydziale zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także inżynierem – członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Od 1982 r. jest żonaty. Ma dwie studiujące córki – Annę i Aleksandrę.
W 2003 roku uzyskał mandat radnego w radzie miejskiej w Łomiankach. Pełni funkcję przewodniczącego Klubu Radnych Niezależnych.
– W życiu politycznym jestem członkiem Platformy Obywatelskiej od jej powstania w 2001 roku. Pełnię funkcję przewodniczącego koła Platformy Obywatelskiej w Łomiankach, jestem członkiem rady powiatowej PO w powiecie warszawskim zachodnim – dodaje Pszczółkowski.
Kandydat od 5 lat pracuje w urzędzie miasta stołecznego Warszawy, obecnie pełni obowiązki naczelnika wydziału infrastruktury dla dzielnicy Śródmieście. Nadzoruje realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dzielnicy i w jej jednostkach budżetowych.
– Budżet Śródmieścia w części inwestycyjnej i remontowej jest większy od całego rocznego budżetu Łomianek i obejmuje wszystkie wydatki na funkcjonowanie urzędu oraz zakładów i jednostek budżetowych (w tym wydatki na administrację, oświatę oraz remonty i inwestycje) – komentuje Pszczółkowski.
Jak twierdzi kandydat, praca w samorządzie lokalnym i uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów 300-tysięcznej dzielnicy w stolicy państwa, pozwalają mu na realną ocenę szans i zagrożeń w funkcjonowaniu każdej gminy. Szczególnie w części wydatków budżetowych, ich zasadności i celowości.
– Nadzór nad środkami publicznymi i ich racjonalnym wydatkowaniem jest, w moim przekonaniu, kwestią kluczową dla efektywnego zarządzania w systemie samorządowym. Każdy zaś urzędnik odpowiedzialny za gospodarowanie pieniędzmi publicznymi powinien być skrupulatnie rozliczany ze swojej pracy. Chciałbym, aby takie standardy obowiązywały także w Łomiankach – mówi kandydat na burmistrza.
Wiesław Pszczółkowski uważa, że będąc radnym w obecnej kadencji zna doskonale bolączki naszej miejscowości, potrzeby lokalnej społeczności oraz uwarunkowania i zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.
Marzeniem W. Pszczółkowskiego są Łomianki zadbane, bezpieczne, w których mieszkańcy mają do dyspozycji podstawowe udogodnienia, takie jak uporządkowane i oświetlone ulice, wodociąg, kanalizację, możliwość szybkiego dojazdu do metra. Jednocześnie chciałby wykorzystać atrakcyjność położenia miasta pomiędzy Doliną Łomiankowską i Puszczą Kampinoską.
– Z pewnością po odzyskaniu płynności finansowej gminy i zaspokojeniu najbardziej podstawowych potrzeb mieszkańców pojawiłyby się dalsze marzenia – rynek miejski z prawdziwego zdarzenia, bazy rekreacyjno-wypoczynkowe nad jeziorkami, Wisłą czy w puszczy – kończy Pszczółkowski.
Już w najbliższych wyborach mieszkańcy Łomianek zadecydują, czy dadzą wykazać się kandydatowi Pszczółkowskiemu, czy pozwolą mu udowodnić, że Pszczoła jest miodzio.

* * *
Co było powodem Pańskiego zainteresowania sprawami społecznymi i polityką?
– Niewątpliwie były to przeżycia związane z uczestnictwem w wydarzeniach lat 80-tych, które doprowadziły do przeobrażeń ustrojowych i dały nam możliwość wywierania realnego wpływu na kształt naszego państwa i naszych małych ojczyzn – gmin. Głęboko wierzę, że to właśnie troska o sprawy lokalne i jakość zarządzania na szczeblu samorządowym mają największy wpływ na poziom naszego codziennego życia.

Czy uważa Pan, że jest dobrze przygotowany do roli burmistrza?
– Od trzech lat pełnię mandat radnego miejskiego w Łomiankach, a ponadto pracuję od wielu lat w strukturach Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Wiem na czym polega zarządzanie finansami publicznymi i mam kilka pomysłów, jak uzdrowić sytuację Łomianek.

Czy ma Pan marzenia ?
– Owszem, jak każdy chyba. Chciałbym, aby Łomianki rozwijały się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a mieszkańcy mieli wpływ na wybór proponowanych rozwiązań. Przykłady pozytywnych działań samorządu są niedaleko. Wystarczy odwiedzić np. Serock czy Wieliszew. W sferze życia osobistego moje marzenia wiążą się z dziećmi. Chciałbym, aby po ukończeniu studiów znalazły satysfakcjonującą pracę, założyły szczęśliwe rodziny i pozostały w Łomiankach. Dla samego siebie chciałbym zarezerwować możliwość spędzania wolnego czasu na rozmowach z rodziną i przyjaciółmi: zimą przy kominku, latem przy grillu albo nad lekturą książek. Innymi moimi pasjami są: polityka, gospodarka rynkowa, siatkówka oraz podróże.

Agnieszka Zielińska

Pszczoła jest miodzio!

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *