www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

PSZCZÓŁKOWSKA MARIA

Maria Pszczółkowska – Kandydatka na Radną Rady Miejskiej w Łomiankach, KWW Mieszkańcy Łomianek, 58 lat, pracownik samorządowy.
Okręg wyborczy Nr 2 – osiedla w mieście Łomianki: Łomianki Górne, Łomianki Centralne, Łomianki Pawłowo, Łomianki Stare, Łomianki Trylogia, Łomianki Powstańców

________________________

Kandydatka na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg wyborczy Nr 2 – osiedla w mieście Łomianki: Łomianki Górne, Łomianki Centralne, Łomianki Pawłowo, Łomianki Stare, Łomianki Trylogia, Łomianki Powstańców

Komitet wyborczy: KWW Mieszkańcy Łomianek

Wiek: 58 lat
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Zawód wykonywany: pracownik samorządowy

Kontakt dla wyborców: maria.pszczolkowska@lomianki.org

Podstawowe informacja o kandydatce.
Od 28 lat skutecznie realizuję się w pracy samorządowej. W Radzie Miejskiej nie szukam wygodnej posady ale możliwości, by pomagać ludziom.Wierzę, że człowiek jest tyle wart ile jest w stanie ofiarować innym. Przez lata pełniłam społeczną funkcję kuratora sądowego a od 16 lat jestem sędzią ławnikiem. Wśród sąsiadów zdążyłem zdobyć opinię osoby zaufania społecznego. Moje doświadczenie w działalności zawodowej i społecznej pozwoli mi w sposób płynny poruszać się wśród urzędników miejskich i radnych, utrzymując stałą więź z mieszkańcami. Dzięki wieloletniej pracy dla ludzi mam wyczucie potrzeb społecznych. Wiem jakich środków użyć by w służbie mieszkańców osiągnąć zamierzone cele.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Łomianki z uwagi na brak potencjału drogowego mają ograniczoną możliwość rozwoju. Nawet po wybudowaniu nowej S-7 dalej będzie to obszar tzw. sypialni Warszawy. Marzy mi się aby wolna od zabudowy przestrzeń Dziekanowa Polskiego i Nowego w części północnej Łomianek przy S-7 pozostała strefą ekologiczną. Dopuszczam zabudowę użytkową ale np. parki technologiczne bez osiedli mieszkaniowych. Uważam, że warto „przybliżyć” Wisłę do Łomianek przez zabudowę na wzór warszawskich bulwarów wiślanych.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Dokończenie budowy sieci wod-kan w Dziekanowie Leśnym i Bajkowym a następnie poprawa systemu drogowego na tym obszarze. W program wpisuje się też budowa żłobka.

3. Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec powinien potrafić łączyć kompetencje z zasadami etycznymi. Oprócz przygotowania merytorycznego powinien aktywnie działać na forum samorządowym a mając wiedzę i doświadczenie kierować się dobrem ogółu mieszkańców, poczuciem sprawiedliwości oraz zasadami moralnymi.

4. Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Wisła i KPN to obszary tzw. Natura 2000. Mamy potencjał do wykorzystania poprzez zabudowę usługową obszarów nadwiślańskich po wcześniejszym zabezpieczeniu wałów wiślanych. Sport i rekreacja nad Wisłą dla mieszkańców Łomianek powinien być kierunkiem rozwoju dla miasta.

5. Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Drogi wyjazdowe, które wprawiają w zakłopotanie wszystkich ludzi pracujących w Warszawie.

6. Co zamierza Pani / Pan zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego? (
Najważniejszą funkcją Rady Miejskiej to kreowanie aktów prawa miejscowego. Moje wykształcenie i praktyka zawodowa oraz dotychczasowa działalność legislacyjna, pozwolą mi zarówno projektować nowe, korzystne dla mieszkańców regulacje jak i skutecznie stawić czoła gąszczu lokalnych, ogólnokrajowych i unijnych przepisów. Docelowo w moim okręgu będę zabiegała o modernizację ulic poprzez wdrożenie elementów bezpieczeństwa oraz przebudowę ulicy Gościńcowej, która czeka na wykonanie robót od 2011 roku.

Ponadto:
Kandyduję z niezależnego komitetu wyborczego do Rady Miejskiej w Łomiankach. Rozmowy i spotkania z mieszkańcami pokazują że Komitet Wyborczy Mieszkańcy Łomianek jest obdarzony dużym poparciem społecznym. Dlatego też oddanie głosu na kandydata bezpartyjnego daje szansę, iż zdobyty mandat przełoży się na wymierną pomoc dla mieszkańców. Nie zawiodę Państwa zaufania.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Dobrze

PSZCZÓŁKOWSKA MARIA

PSZCZÓŁKOWSKA MARIA

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *