www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

PSZCZÓŁKOWSKI WIESŁAW
– kandydat na Burmistrza Łomianek

Burmistrz Łomianek od 2006 roku. Jestem absolwentem Magisterskich Studiów Menedżerskich Wydziału Zarządzania UW. Mam 51 lat. Przed objęciem funkcji burmistrza – w kadencji 2003-2006 pełniłem mandat radnego Rady Miejskiej w Łomiankach. Z samorządem jestem związany od 2001 roku. Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej od chwili jej powstania.

W tym roku mija 28 lat od zawarcia związku małżeńskiego i zamieszkania w Łomiankach. Mamy 2 dorosłe, wykształcone córki. Moja żona, Maria Pszczółkowska jest magistrem administracji i również od wielu lat pracuje w sferze samorządowej.

Do istotnych osiągnięć swojej kadencji zaliczam:

 • wyraźne zmniejszenie zadłużenia naszej gminy oraz powiększenie dochodów budżetu. Nasz wspólny budżet rósł systematycznie z roku na rok. Oprócz tego, uzyskaliśmy ponad 16 milionów zł z programów UE, budżetu państwa i budżetu wojewódzkiego.
 • wielość wykonanych zadań infrastrukturalnych i społecznych, na które składają się:
  – przyspieszenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej – nakłady w latach 2007-2010 sięgnęły ponad 31 milionów zł. Położono 30 km wodociągów, ponad 14 km sieci kanalizacyjnej.
  – liczne remonty i modernizacje naszych dróg i ulic. Łącznie kompleksowe remonty objęły 16 km sieci ulicznej, w tym mieści się także duży remont ul. Warszawskiej, zdecydowanie poprawiający jej jakość. Wymierne efekty w postaci poprawy warunków ruchu przyniosła budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej na rondo. Dodatkowo ułożono jeszcze 5 km chodników i 7 km nakładek asfaltowych.
  – zakup jedenastu nowych i nowoczesnych autobusów dla pasażerów Komunikacji Miejskiej Łomianki oraz objęcie Łomianek wspólnym biletem z Warszawą.
  – ukończenie budowy bardzo potrzebnego budynku komunalnego z 31 mieszkaniami.
  – liczne remonty i ulepszenia w placówkach oświatowych wraz z budową boisk sportowych, sześciu nowych placów zabaw, odnowienie wszystkich pomników i miejsc pamięci narodowej.
 • wśród poniesionych wydatków poniesionych znajdują się również takie, które będą owocować w przyszłości. Są to między innymi:
  – współfinansowanie przez gminę długo oczekiwanej rozbudowy Ośrodka Zdrowia – docelową kwotą 4 milionów zł,
  – dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej remontu wałów przeciwpowodziowych na kwotę 400 tys. zł.

Ubiegam się dziś o ponowny wybór na funkcję burmistrza naszej małej Ojczyzny – Łomianek. Przemawiają za mną znajomość problemów Łomianek, spraw do rozwiązania, a przede wszystkim – konkretne osiągnięcia, a nie tylko obietnice. Zrealizowałem je dzięki współpracy z dużą grupą odpowiedzialnych radnych oraz dzięki wsparciu mieszkańców.

Deklaruję, że w następnej kadencji dołożę – tak jak dotychczas – wszelkich starań i wysiłków, by kontynuować zapoczątkowane prace.

Moje plany na najbliższe lata to m.in.:

 • dalsza budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z intensyfikacją starań o środki zewnętrzne na ten cel,
 • kontynuowanie remontów dróg i ulic we wszystkich osiedlach i sołectwach, w tym przebudowa następnego odcinka ul. Warszawskiej,
 • rozwój placówek oświatowych, kulturalnych i infrastruktury sportowej,
 • budowa następnego budynku komunalnego,
 • dbałość o dobre funkcjonowanie KMŁ oraz uruchomienie wewnętrznej komunikacji autobusowej, łączącej poszczególne osiedla,
 • stały nacisk na doprowadzenie do modernizacji wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczających Łomianki. Jest to obowiązek należący do Samorządu Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Tak jak byłem odpowiedzialny przed mieszkańcami za obronę Łomianek przed powodzią zagrażającą nam w maju tego roku, tak też biorę odpowiedzialność, by organa te wypełniły ów obowiązek.

Szczegółowe informacje o programie na najbliższe lata znajdą Państwo w ulotce Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP, który trafił do Państwa wraz z moją ulotką oraz z ulotkami kandydatów na radnych.

Dziękuję za każdy oddany na mnie głos.

PSZCZÓŁKOWSKI WIESŁAW<br data-lazy-src=

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *