www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Radni, a planowanie przetrzenne

ODPOWIEDŹ NA PISMO RADNYCH OPUBLIKOWANE W ŁOMIANKI INFO 8/2013 LISTOPAD

Prosimy aby w ramach toczącej się wojny pomiędzy Burmistrzem i Radą Gminy i przerzucaniem wzajemnie odpowiedzialności za niewywiązywanie się z obowiązków, nie obrażać mieszkańców i przedsiębiorców nazywając ich – agresywną i hałaśliwa grupą-.
Proszę wskazać, na czym polega ta agresja? Czy uczestniczenie w sesji Rady i dbanie o własne sprawy to jest agresja? Przypominamy Państwu, że jesteście wybierani przez nas i opłacani z naszych podatków i ze jako Rada Gminy jesteście zobowiązani do działania na rzecz wszystkich mieszkańców. Po uprzednim wysłuchaniu tych mieszkańców powinniście szukać kompromisu i próbować rozwiązać ich problemy uwzględniając ich oczekiwania przy stanowieniu prawa.

Zwracamy i się do Państwa Radnych aby powiedzieli mieszkańcom, może na sesji Rady, co Rada Gminy zrobiła w sprawie rozwiązania problemów komunikacyjnych dla miasta Łomianki, nie mówiąc oprócz oczywiście o skutecznym oprotestowaniu przebiegu trasy.

Czy powstała jakakolwiek koncepcja, która przełożyła się na konkretne wyniki i efektywne działanie. Namawiamy i jednocześnie oczekujemy, aby zamiast namawiania wszystkich do blokowania i działania niezgodnego z prawem aby wstrzymywać rozwój gminy, zajęli się Państwo działaniem na rzecz rozwiązania układu komunikacyjnego, który i nawet bez dodatkowej rozbudowy miasta jest nie do przyjęcia. Może zamiast zlecania i wykonywania beznadziejnych i oderwanych od rzeczywistości opracowań Holendrom, trzeba było zlecić fachowcom opracowanie koncepcji docelowego układu komunikacyjnego miasta.

Burmistrz Kłódkiewicz skutecznie blokował wydawanie warunków zabudowy i decyzji celu publicznego, nie przejmując się faktem, że łamie prawo. Należy przyjąć, że według prezentowanej logiki, działo się tak w interesie wszystkich mieszkańców i zgodnie z jedynie słusznie linią.

Gdy Rada Gminy w poprzedniej i obecnej kadencji zmieniała Studium (obszar 4.2a i Dziekanów Polski) i uchwalała plany dla zabudowy wielorodzinnej przy Chopina ( co oznacza w planach wysokie budownictwo), należy przyjąć, że brała pod uwagę, tu zacytuję : ZATRZYMANIE CHAOTYCZNEJ I NIEKONTOLOWANEJ ZABUDOWY ŁOMIANEK – zatwierdzjąc bloki przy Chopina?

Radni mówiąc zrównoważonym rozwoju Łomianek zezwolili jedna tylką uchwałą, deweloperom (wybranym oczywiście) na wysokie budownictwo prawie w centrum Łomianek? Dodam, że cena tej działki po zatwierdzeniu planów to ponad 2mln zł…

Czy brała wtedy pod uwagę zasady zrównoważonego rozwoju zgodną z poniższą delicją?:
ilekroć w ustawie jest mowa o zrównoważonym rozwoju – rozumie się przez to taki rozwój społeczno – gospodarczy,w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń…

[definicja z Prawa ochrony środowiska]

Powyższa zasada powinna obowiązywać przy tworzeniu studium .
Studium, które właśnie powinno wskazywać w jakim kierunku ma zmierzać planowanie przestrzenne i które, co do zasady ma wyprzedzać działania na etapie uchwalania Planów.
Nie słyszeliśmy żadnych opinii, ze strony radnych, co do koncepcji rozwoju gminy. Chyba że za koncepcję uważacie Państwo wpisanie gospodarki rolnej na terenie Łomianek Dolnych i Kępy Kiełpińskiej. Wpisywanie na przemian (w szachownicę ) budowlany obok rolnego. Tworzenie zabudowy tzw siedliskowej dla fikcyjnych gospodarstw lub co gorsze umożliwia posadowienie zabudowań gospodarczych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Pytamy szanownych Państwa:
– chcielibyście mieć świniarnię lub kurnik za płotem ?
– czy dokonano analizy stanu istniejącego czy w
tym terenie faktycznie prowadzi się gospodarstwa rolne ??????- nie mylić ze stadninami , które de facto są obiektami sportowymi, a nie hodowlą koni.
– czy zapytano wcześniej mieszkańców i właścicieli jak widzą przyszłość swoich nieruchomości?

Takie kształtowanie polityki przestrzennej powoduje konflikty społeczne, bo nie wiadomo, kto komu będzie przeszkadzał. Czy mieszkańcy rolnikom czy rolnicy mieszkańcom. Skoro planowane korty tenisowe przeszkadzają, to hałas maszyn rolniczych i uciążliwe zapachy z prowadzonych hodowli tym bardziej.

Może zanim skierują Państwo pogardliwe opinie w stosunku do tych, którzy domagają się równego traktowania i podjęcia konkretnych działań w ich imieniu do czego organy gminy są zobowiązane dokonajcie analizy i zaproponujcie rozwiązania dla nich.

Oskarżacie tych ludzi o zmowę z Burmistrzem w działaniach na własną rzecz czy to nie jest absurdem ? Czy jeżeli ktoś wykona gest w stosunku do tych ludzi to oznacza, że zmawia się przeciwko komuś innemu.
Kłótnie, obrzucanie się nawzajem epitetami i zwalanie na siebie odpowiedzialności przesłoniło cele do jakich organy zostały powołane.

Przestańcie Państwo grać problemami mieszkańców i wykorzystywać je do załatwiania swoich spraw.

Chcemy zwrócić uwagę, przytaczając słowa Pana Dyrektora KPN Jerzego Misiaka:
– Właściwy, zrównoważony rozwój gminy to przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego poziomu życia mieszkańców. Właśnie taki rozwój może być realizowany tylko poprzez dobre miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające potrzeby mieszkańców, ale i realia środowiskowe.

Zachęcamy Państwa Radnych do zapoznania się z pojęciem zrównoważonego rozwoju zdefiniowanym w ustawie Prawo ochrony środowiska, przytoczonym powyżej.

W żaden sposób nie wynika z tego pojęcia aby polegał on na działaniach wybiórczych, doraźnie zgodnych z interesami określonej grupy. Nie wynika z tego aby zaspokajanie potrzeby mieszkańców z określonego obszaru było w sprzeczności z tą zasadą.

Ponadto zwracamy uwagę, że autorzy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewidzieli sytuację, że może nie dojść do uchwalenia planów przez organy gminy i dlatego stworzono takie procedury, które uniemożliwiają wstrzymywanie rozwoju kraju poprzez blokowanie.

Do nich należy procedura decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego. Kto łamie te procedury to łamie prawo i narusza prawo konstytucyjne właścicieli. Procedury te przewidują udział organu i urbanistów przy wydawaniu tych decyzji. Jeżeli Państwo Radni uważają, że coś dzieje się niezgodnie z prawem to powinni to zbadać, bo mają do tego prawo i podjąć działania które wyeliminują tę patologię. Dobre plany mogą powstać w oparciu o dobre studium. Wskazane byłoby aby Rada Gminy i Burmistrz podjęli wspólne działania aby doprowadzić do uchwalenia nowego studium, które będzie właśnie zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i uwzględni docelowo dobre rozwiązania komunikacyjne.

Jeszcze raz zwracamy się do Radnych i do Burmistrza aby podjęli działania i spróbowali rozwiązać problemy, a nie marnowali czas na wzajemne obwinianie się i namawianie do łamania prawa i blokowanie. Natomiast podpisujemy się pod słowami Pana Dyrektora Misiaka:

– tylko wspólne działania władz gminy, radnych i mieszkańców mogą zagwarantować ich skuteczność na rzecz rozwoju zrównoważonego. Liczymy na takie działania.

Z poważaniem
Stowarzyszenie Łomianki Razem

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

6 komentarzy

 1. tadek

  Jak zwykle nie da się tego pokrzykiwania czytać. Swoją wiarygodność już dawno pogrzebaliście w walce politycznej przeciw radnym. Szkoda, bo myślałem, że jesteście faktycznie społecznikami.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Obserwator 2

  Mam pytania:
  – czy Państwo postulujecie naprawianie błędów poprzedników poprzez uchwalanie NOWYCH planów, spójnych z poprzednimi;
  – czy Państwo chcenie doprowadzić do uchwalenia ZMIAN już uchwalonych planów, w ten sposób doprowadzając do jednolitości obszaru;
  – czy Państwo mają wizję gdzie jaki rodzaj zabudowy ma być dopuszczony, mam na myśli wizję obszarów planistycznych ???
  Ciekawi mnie to niezwykle. Do tej pory czytałem Państwa stanowisko w kwestii trasy S7 i kładek, których Państwo nie chcieli, podobnie jak nie chcieli Państwo wprowadzenia ułatwień komunikacji na Kolejowej.
  Więc może równie jasno i krótko odpowiecie Państwo na moje pytania, bardzo proszę.
  A tymczasem pozdrawiam i bez obrazy proszę.
  Obserwator 2
  PS
  Ja jestem za usprawnieniami komunikacyjnymi i poprawą bezpieczeństwa na Kolejowej, w oczekiwaniu na S7 w starej rezerwie. To może potrwać, ale cóż, ktoś forsował nierealne rozwiązania i okazało się, że dokumentacja nadawała się do kosza. Czy pamiętacie o tym Państwo ?

  0
  0
  Odpowiedz
 3. Łomianki Razem 2013

  Zaczynając od końca: rozwiązenie było realne , tylko jak Pan określił dokumentacja nadawała się do kosza – więc nietrudno było ją oprotestować. Gdyby nie to mielibyśmy już budowany drugi wjazd do Warszawy.

  Według naszj oceny i nie tylko naszej ( SISKOM) przebudowa kolejowej to nie kwestia bezpieczenstwa, to wstep do rozbudowy S7 ul.Kolejową.

  Co do pozostałych kwestii:
  Tak chcemy plany aby przestrzenne były zaprojektoane zgodnie z potrzebami mieszkańców i właścicielami tych nieruchomości, umożliwiając rozwój naszej gminy.

  Jesteśmy przeciwni:
  • zabudowie wielomieszkaniowej w Łomiankach

  • przymusowym scaleniom w Dziekanowie Polskim

  • blokowaniu ziemi w naszej gminie poprzez pozostawienie ziemi rolnych 15 km od centrum Warszawy

  • dzieleniu mieszkańcow i właścicieli gruntów na uprzywilejowanych poprzez projektowanie planów w szchownicę, dając jednym możliwośc zabudowy innym skutecznie to blokując pozostawijąc ich ziemie rolnymi

  • zapisom ograniczającym zabudowę mieszkaniową określając minimalna powierzchnię dla zabudowy na 5000 m2, skoro na terenie 4.2 jest zapis o 1200m2

  • spekulacji ziemią porzez zezwalenie na zabudowę wielorodzinną (BLOKI) tak jak na terenie 5.2 (na dosłownie kilku działkach wpisano zapisy o zabudowie wielomieszkaniowej – obecnie wystawione są te działki na sprzedaż za ponad 20 mln złotych)

  • przeciw zabudowie wielorodzinnej (BLOKI) ) na terenie 8.2,8.3 w Dziekanowie Polskim, zmuszjąc właścicieli ziemi do scaleń, blokując tym samym już od wielu lat możliwość zabudowy jednorodzinnej na terenie Dziekanowa

  proszę 🙂
  ŁR

  0
  0
  Odpowiedz
 4. Obserwator 2

  Dziękuję za odpowiedź.
  Jednak proszę o konkrety, zadałem bowiem pytania JAK Państwo zamierzacie działać, co postulujecie ?
  Powtarzam zatem moje poprzednie pytania:
  – czy Państwo postulujecie naprawianie błędów poprzedników poprzez uchwalanie NOWYCH planów, spójnych z poprzednimi;
  – czy Państwo chcenie doprowadzić do uchwalenia ZMIAN już uchwalonych planów, w ten sposób doprowadzając do jednolitości obszaru;
  – czy Państwo mają wizję gdzie jaki rodzaj zabudowy ma być dopuszczony, mam na myśli wizję obszarów planistycznych ???

  Chyba się teraz rozumiemy, mam nadzieję.
  Więc nadal czekam. Może złożycie Państwo wnioski do RM w kwestii korekty planu dla tych działek, o których Państwo mówicie?
  Pozdrowienia,
  Obserwator 2

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Obserwator 2

  Acha, jeszcze jedno. Napisali Państwo powyżej:
  „Według naszej oceny i nie tylko naszej ( SISKOM) przebudowa kolejowej to nie kwestia bezpieczeństwa, to wstęp do rozbudowy S7 ul.Kolejową.”
  – Drodzy Państwo, przecież głosicie teorię spiskową !
  Już widzę jak GDDKiA za plecami wszystkich spiskuje i na siłę doprowadza Kolejową i Pułkową do klasy dogi ekspresowej……
  Więc rezerwa pod puszczą w stronę Bemowa będzie wtedy zbędna?
  I co zrobią z rezerwą, sprzedadzą grunty – może Państwo już macie wiedzę na ten temat?
  No i najbardziej kuriozalne: Przebudowa Kolejowej to nie kwestia bezpieczeństwa.
  Jak można w ten sposób stawiać sprawę ?? Więc teraz Kolejowa jest bezpieczna ?
  – Doprawdy dziwne macie Państwo podejście do sprawy.
  Lepiej dla odprężenia poczytam sobie ostatnie wiadomości z Łom-Piong.
  Pozdrowienia,
  Obserwator 2

  0
  0
  Odpowiedz
 6. rozsądek

  Haseł wiele ale konkretów brak. Właściwie nie wiadomo o co do końca piszącemu elaborat chodzi. Rozumiem że chodzi o zmianę w studium, ale jaką, tego piszący nie ujawnia. Rzekomo o komunikację chodzi. Co nie wydaje się być prawdą. Bo z innych jego pism na ten temat generalnie chodzi mu o odrolnienie całej powierzchni gminy i dozwolenie na chaotyczną zabudowę zgodnie z życzeniami właścicieli. Bez obowiązku scalania gruntów. Piękna idea anarchistów, ale godząca w samą istotę uporządkowanego bytu gminy. Bo kto zmusi samowładnych właścicieli do wydzielenia miejsca pod drogi, zwłaszcza te proste i szerokie? Nie mówią już o zielonych alejach, skwerach a nawet parkach i miejscach pod budynki publiczne? A niestety w odralnianiu Łomianek razem chodzi o chaotyczne i wąskie drogi, takie jak w dziekanowie leśnym i bajkowym

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *