www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Radni chcą szerszych konsultacji

18 lipca 2013 r. podczas 47. Sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o wydłużeniu, a raczej ponownym przeprowadzeniu konsultacjispołecznych dotyczących zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków ZagospodarowaniaPrzestrzennego Gminy Łomianki.

Od 20 września do 30 listopada 2013 r. mieszkańcy powinnimieć możliwość przekazania swoich uwag dotyczących Studium.


Fragment 47. Sesji Rady Miejskiej

Przypomnijmy, że burmistrz w terminie 19 czerwca – 21 lipcabr. przeprowadził już podobne konsultacje. Ich celem byłozebranie informacji o oczekiwaniach mieszkańców w sprawiekierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i zakresiezmiany Studium.

Radni uznali jednak, że w trakcie wakacjinie każdy mógł mieć szansę na przedstawienie swojejopinii, dlatego zobowiązali burmistrza do ponownegodziałania. Uchwała przewiduje organizację kilku spotkańw osiedlach i sołectwach. Dodatkowo mieszkańcy powinnimieć możliwość złożenia swoich uwag i propozycji zmianw Studium na piśmie.
Wnioski i uwagi złożone w czerwcui lipcu powinny być wzięte pod uwagę przez burmistrzai uwzględnione w podsumowaniu, które zostanie udostępnionena stronie internetowej urzędu.

Studium to ważny dokument kreujący politykę przestrzennąGminy, a zebranie opinii i oczekiwań dotyczących niezbędnychzmian może pomóc w rzetelnym i całościowym zaplanowaniuzakresu prac. Ważne jest więc, aby o konsultacjachdowiedziało się jak najwięcej mieszkańców, a cały procesprzebiegał w sposób jak najbardziej przejrzysty.
Szczegółoweinformacje dotyczące konsultacji powinny ukazać się na stronieinternetowej urzędu oraz w Gazecie Łomiankowskiej.pl
Do 29 sierpnia wydawało się, że takie będą przyszłe działania.Tymczasem zamiast informacji o uchwale Rady zastępcaburmistrza Piotr Rusiecki wydał 26 sierpnia br. obwieszczenieo przystąpieniu do zmiany studium wyznaczając mieszkańcomtermin do 23 września br. na składanie wniosków.

Czym spowodowany jest pośpiech? Dlaczego w informacjiopublikowanej pod koniec sierpnia na urzędowej stronie internetowejnie poinformowano o przedłużeniu konsultacji,a składanie wniosków przez mieszkańców ograniczono doniepełnego miesiąca? Przecież na końcu i tak to Rada uchwalastudium, jaki jest więc cel takiej demonstracji?

9 wrześnie 2013 r. do burmistrza Tomasza Dąbrowskiego oraz jego zastępcy Piotra Rusieckiego wysłaliśmy drogą mailową prośbę o odpowiedź na poniże pytania:
1. Dlaczego w informacji zatytułowanej „”Quo Vadis Łomianki?””, opublikowanej pod koniec sierpnia br. na stronie www.lomianki.pl nie poinformowano mieszkańców o uchwale Rady Miejskiej podjętej na sesji dnia 18 lipca 2013 dotyczącej konsultacji społecznych?
2. W jaki sposób Burmistrz Łomianek zrealizuje zadanie powierzone mu przez Radę Miejską w uchwale dotyczącej przeprowadzenia w dniach 20 września – 30 listopada 2013 r. konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki?
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie narzuca maksymalnego terminu na składanie wniosków a jedynie termin minimalny (21 dni). Dlaczego więc w obwieszczeniu z dnia 26 sierpnia 2013 r. (opublikowanym 30 sierpnia 2013 r.), wskazano tak krótki termin na składanie wniosków do zmiany Studium?
4. Ile decyzji o warunkach zabudowy w sołectwach Łomianki Dolne i Kępa Kiełpińska wydano w okresie 18.06.2013 r. – 6.09.2013?r.

Mamy nadzieję na odpowiedź, którą opublikujemy niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Poniżej zamieszczamy Uchwałę Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki oraz wzór formularza konsultacyjnego zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

redakcja@lomianki.info

Radni chcą szerszych konsultacji

Radni chcą szerszych konsultacji

Radni chcą szerszych konsultacji

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

10 komentarzy

 1. Dziekanoszczak

  O to dobrze, że będzie ciąg dalszy konsultacji, bo na te lipcowe się nie załapałem.
  Informacja o nich była słaba. Dopiero tydzień temu się zorientowałem, że były i już jest po wszystkim .

  Dobrze, aby faktycznie odbyły się spotkania w każdej z dzielnic osobno. To da szanse na zgłębienie tematu.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. kasia

  Burmistrz bezczelnie olewa mieszkańców, a deweloperów i właścicieli gruntów, w tym Łomianki razem, głaszcze po główkach. Większość zwykłego ludu gminnego nie wiedziała nic o konsultacjach w VII, większość nic nie wie o tym, ze teraz są przyjmowane jakieś wnioski do studium. Obawiam się, że dokładnie o to chodzi. Pozamiatać, tak, żeby nikt o tym nie wiedział lub wiedzieli tyko znajomi królika….

  0
  0
  Odpowiedz
 3. KaaaaaaaK

  Po co robić jeszcze raz konsultacje skoro przeprowadził raz już Burmistrz Dąbrowski. Wszyscy zainteresowani się w tej sprawie wypowiedzielimy.

  A i tak pewnie wojewoda uchyli uchwałę. Już tam poszło pismo.

  0
  0
  Odpowiedz
 4. wizjer

  Tak to bardzo ciekawe, „Przedłużone konsultacje” tylko radni nie chcieli w uchwale zawrzeć propozycji Radnej Podolskiej że wcześniejsze wnioski też będą uwzględnione w ramach konsultacji

  To co zaproponowali radni to PONOWNE KONSULTACJE – ponowne to znaczy unieważniające pierwsze? Czego oczekiwali radni po takiej uchwale?

  Wiadomo natomiast że procedura planistyczna ruszyła zgodnie z pojętą uchwałą przez radnych 23 maja. Więc PONOWNE KONSUTACJE SĄ BEZ SENSU… co na to radni ? głupia sprawa…znowu są na przegranej pozycji

  0
  0
  Odpowiedz
 5. POMOCNY

  Do dziekanoszczak

  Teraz można składać wnioski do 23.09/ wnioski do pobrania na Łomianki Razem /www.facebook.com/razemlomianki?re=hl
  – odrębne dla dziekanowa i lomianek dolnych i kępy kiełpińskiej.

  Od jutra podobna będą do pobrania w firmie BUDIMA Warszwaska 77

  Ja swoj złożyłem już po raz drugi, ale zgodne z procedurą.

  więcej na https://www.facebook.com/razemlomianki?re=hl

  0
  0
  Odpowiedz
 6. Kaśka

  Wizjer jak zwykle kręcisz. Widać to na powyższym filmie bardzo doskonale.

  Radni CHCĄ aby wnioski z „konsultacji burmistrza” były brane pod uwagę. Chcą by były równoważne z tymi ogólnołomiankowskimi zaproponowanymi przez radnych.
  Upewniała się w tej sprawie radna Ela Podolska.

  0
  0
  Odpowiedz
 7. Dolny

  No i co z tymi konsultacjami? Czyżby Pan Burmistrz znowu nie respektował głosu przedstawicieli mieszkańców?
  Konsultacje miały ruszyć 20 września czyli 10 dni temu. Czy ktoś mógłby się tą sprawą zainteresować?

  0
  0
  Odpowiedz
 8. Jan Mazan

  Z tego co wiem, oficjalna wersja brzmi tak, że Burmistrz nie chce wykonywać uchwały, „co do której toczy się postępowanie w sprawie jej ważności u wojewody”. Postępowanie toczy się ponoć z powodu skargi jednego z Łomiankowskich stowarzyszeń.

  Prawdą jest, że do wojewody wpłynęło pismo – skarga z prośbą o „przyjrzenie” się prawomocności uchwały RM w sprawie konsultacji, której nadawcą jest jedno z ostatnio powstałych stowarzyszeń. W odpowiedzi na to pismo, wojewoda wysłał do Rady Miejskiej prośbę o ustosunkowanie się do skargi. Na ostatniej sesji Rada to uczyniła.

  Żadnego jednak oficjalnego postępowania w sprawie nieważności uchwały nie wszczęto (przynajmniej brak jest informacji o jego wszczęciu), co więcej takiego postępowania już nie będzie (upływ czasu spowodował, że jedyną drogą do obalenia uchwały jest droga sądowo-administracyjna przed WSA).

  0
  0
  Odpowiedz
 9. Fragles

  No i co? Burmistrz znowu olał Radnych i Mieszkańców, a Radni nie mają nawet umiejętności zgłoszenia działań Burmistrza Dąbrowskiego do wyższej instancji?
  Co się dzieje w tej gminie?

  0
  0
  Odpowiedz
 10. asus

  I co z tymi konsultacjami? Kiedy będą? Kiedy burmistrz zacznie słuchać głosu mieszkańców?

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *