www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Radni obniżyli pensje burmistrzowi

Zapraszamy do obejrzenia relacji z części XX Sesji Rady Miejskiej dotyczącej wynagrodzenia burmistrz Tomasza Dąrowskiego.

Pod uchwałą dotyczącą obniżenia wynagrodzenia podpisali się radni – Wojciech Berger, Marcin Etienne, Jan Grądzki, Piotr Iwaszko, Kamil Kaczyński, Katarzyna Kućkowska, Sylwia Maksim-Wójcicka Renata Nawotka, Grzegorz Porowski, Tomasz Rusinek, Ewa Sidorzak, Henryk Staniak, Piotr Wolanin, Marek Zielski.

„Po przeszło roku od objęcia funkcji burmistrza przez Pana Tomasza Dąbrowskiego, Rada Miejska z dużym zaniepokojeniem obserwuje styl pracy pana burmistrza, widzi liczne niedociągnięcia oraz nieprawidłowe pojmowanie pełnionej funkcji […]”” – mówi wstęp uzasadnienia do przyjętej uchwały.


Zapraszamy do obejrzenia fragmentu XX Sesji Rady Miejskiej dotyczącej wynagrodzenia burmistrza Tomasza Dąbrowskiego.

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Łomianek Tomasza Henryka Dąbrowskiego

Głos zabrali: radny Marcin Etienne, radny Tadeusz Krystecki, radny Grzegorz Porowski, radna Katarzyna Kućkowska, radna Elżbieta Podolska, radny Krzysztof Wawer, radna Renata Nawotka


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 7

Głos zabrali: zastępca burmistrza Piotr Rusiecki, burmistrz Tomasz Dąbrowski


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 8


Głos zabrali: radny Marcin Etienne, burmistrz Tomasz Dąbrowski, kierownik referatu Urzędu Miejskiego, radny Marek Zielski, zastępca burmistrza Piotr Rusiecki, radny Piotr Wolanin, radna Elżbieta Podolska, radny Tadeusz Krystecki, radny Jan Grądzki, radna Sławomira Laskowska,


XX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 9


Radni obniżyli pensje burmistrzowi

Radni obniżyli pensje burmistrzowi

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *