www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Radni przeciw referendum

Referendum o przebiegu trasy S7 byłoby niezgodne z prawem – taką opinię wydali łomiankowscy radni, tym samym odrzucając wniosek podpisany przez ponad 2500 mieszkańców.

Oparli się na trzech opiniach prawników w tej sprawie. – Nie damy pogrzebać referendum – mówią jego inicjatorzy i zapowiadają odwołanie do sądu administracyjnego.

… i po referendum

3 września odbyło się ostatnie posiedzenie komisji rady, powołanej do zbadania wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum. Trzy zamówione przez komisję opinie prawne (wydali je prawnicy z urzędu Małgorzata Grzymkowska i Tadeusz Dalczyński oraz wykładowca na UW, prof. Adam Jaroszyński) były negatywne dla referendum. Wszystkie mówiły o tym, że decyzja o przebiegu tras nie należy do gminy, nie może więc być przedmiotem referendum lokalnego. Czwarta opinia, profesora SGGW, dotarła mailem bez podpisu więc nie została uwzględniona. Przewodnicząca komisji, Ewa Sidorzak powiedziała „Echu””, że również była ona negatywna i że urząd za nią nie zapłacił.
Analizowano także pytania referendalne. Większość komisji uznała, że są one źle sformułowane – wpływałyby więc na decyzję mieszkańców podczas referendum oraz miały znaczenie przy zbieraniu podpisów pod wnioskiem. W końcowym stanowisku stwierdza się także, że w pierwszym pytaniu jest mowa o trasie nadwiślańskiej od mostu Północnego do Kazunia, tymczasem wiemy już, że powstający projekt przeprawy nie przewiduje połączenia trasy S7 z trasą mostu na węźle Młociny. Pytanie zawiera więc element nieprawdziwy.

– Wojewoda zainteresował się sprawą połączenia S7 z mostem Północnym, rozpoczął w tej sprawie korespondencję z prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz – wyjaśniał jeden z inicjatorów referendum Grzegorz Porowski. Prawdopodobieństwo unieważnienia przetargu na projekt tak długo oczekiwanego przez warszawiaków mostu jest jednak nikłe. Władze zakorkowanej do granic wytrzymałości Białołęki zrobią wszystko, by batalię z mieszkańcami Łomianek wygrać, nawet jeśli wojewoda wybierze wariant nadwiślański.

Kolejnym wysuwanym przez radnych argumentem przeciwko drugiemu referendum były koszty. – Łomianek na to nie stać – przekonywał między innymi Piotr Rusiecki. Zadłużenie gminy wciąż jest spore, sięga rocznego budżetu. Warto jednak dodać, że mimo niedoborów finansowych gmina nie ubiegała się o dotacje na sport i oświatę z budżetu województwa. – W tym wypadku wszystkie wnioski rozpatrywane były pozytywnie – poinformowała „”Echo”” Marta Milewska, rzeczniczka prasowa urzędu marszałkowskiego. Otrzymaliśmy też informację, że o inne dotacje Łomianki nie mogły się starać, bo… są za bogatą gminą.

Przy okazji sprawdzano także, czy inicjatorzy referendum oraz mieszkańcy, którzy podpisali się pod wnioskiem, podali poprawne dane osobowe i czy są oni mieszkańcami miasta lub gminy Łomianki. Odrzucono ponad 800 podpisów. Pracownicy urzędu natrafili na brak nazwy miejscowości przy niektórych nazwiskach lub brak jednego członu nazwiska, niektórzy z podpisanych okazali się niepełnoletni lub nie byli obywatelami Polski. Prawidłowych podpisów było 1705 i byłaby to liczba wystarczająca, gdyby radni nie odrzucili wniosku.

Głos w sprawie mieli także mieszkańcy – przeciwnicy referendum i koncepcji trasy mszczonowskiej, należący do Stowarzyszenia Obrońców Doliny Wisły. W liście zwrócili się do radnych o odrzucenie wniosku. Ich zarzuty również dotyczyły pytań i tego, że decyzja w sprawie trasy nie należy do gminy, a także kwestii, że trasa nadwiślańska to tylko koncepcja i nie bardzo wiadomo za czym mieszkańcy mieliby głosować. Przypomnieli też argumenty przeciw trasie nadwiślańskiej – istnienie planów zagospodarowania, którymi kierowali się budując swoje domy i kwestię wkroczenia w obszar Natura 2000.

Zarzucali także, że inicjatorzy referendum przy zbieraniu podpisów posłużyli się manipulacją. Podobne zdanie na ten temat miał także radny Tadeusz Krystecki.

Komisja na podstawie opinii prawnych i analizy pytań zarekomendowała radzie odrzucenie wniosku o referendum. W konkluzjach końcowych jest również wzmianka o tym, że jedno opiniujące referendum na ten temat już się odbyło.

Rada większością głosów przyjęła stanowisko komisji. Przeciw temu głosowali tylko Krzysztor Wawer i Tomasz Rusinek. Jeden z radnych opozycji, Marian Porowski, nie był obecny na sesji. Przed podjęciem decyzji nie dopuszczono do głosu inicjatorów referendum – zadecydowała o tym większość radnych.

Referendum – nie, konsultacje – tak

Radni, którzy opowiedzieli się przeciwko referendum zaproponowali przeprowadzenie konsultacji społecznych. – Zróbmy wreszcie coś razem – mówiła przewodnicząca Ewa Sidorzak. Katarzyna Kućkowska zapowiadała nawet w kuluarach, że osobiście zaopiekuje się tą inicjatywą.
Przypomnijmy, że burmistrz już pod koniec maja wspominał o konsultacjach. Kilka miesięcy temu rzecznik urzędu Wojciech Asiński mówił też o planach zorganizowania spotkania z wojewodą (który również zapowiadał, że będzie rozmawiać z mieszkańcami Łomianek), stowarzyszeniami i mieszkańcami. Przy tej okazji miały odbyć się prezentacje obu spornych wariantów trasy.

Na ostatnim posiedzeniu komisji pojawił się też pomysł przeprowadzenia referendum wojewódzkiego (wystąpił z nim Piotr Rusiecki). Byłoby ono wiążące dla samorządowców na poziomie województwa. Trudno jednak osiągnąć wystarczającą frekwencję w sprawie, która większości mieszkańców Mazowsza nie dotyczy.

Tymczasem wojewoda zwleka z decyzją. Co prawda w liście do inicjatorów referendum pisze, że realizacja ważnych inwestycji powinna odbywać się z uwzględnieniem głosów społeczności, a referendum włączyłoby lokalną społeczność w decyzje ważne dla aglomeracji, jednak sam zawiesił procedurę do czasu uzyskania decyzji środowiskowej. Zbliżają się wybory i wkrótce wojewodę może zastąpić inny wojewoda.

Ciąg dalszy nastąpi?
Inicjatorzy referendum nie zamierzają się poddać. – Zaskarżymy decyzję rady do sądu administracyjnego – zapowiada Grzegorz Porowski. – Nie możemy porzucić inicjatywy, pod którą podpisało się tak wielu mieszkańców Łomianek.
Ciąg dalszy (zapewne) nastąpi.

Milena Zawiślińska
Echo Łomianek i Bielan nr 14/2007

Radni przeciw referendum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *