www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Regulaminy, zasady korzystania i współtworzenia serwisu informacyjnego LOMIANKI.INFO

I. KORZYSTANIE Z SERWISU www.LOMIANKI.INFO

Serwis LOMIANKI.INFO ma charakter wyłącznie informacyjny.
Dopuszcza się korzystanie z zawartych treści na własną odpowiedzialność.

Przedruk, kopiowanie… itp. całości bądź części serwisu dozwolone
1. po otrzymaniu zgody Wydawcy portalu www.LOMIANKI.INFO.
– prosimy o kontakt telefoniczny (t: 603 299 772) lub mailowy (e: redakcja@lomianki.info). Dotyczy w szczególności firm oraz wydawców.

2. oraz po podaniu źródła:
– internet – podpis 'źródło: www.LOMIANKI.INFO’ będący aktywnym linkiem do źródła
– media drukowane – podpis 'źródło: www.LOMIANKI.INFO’
– radio i TV – formułka 'Informacja z serwisu www.lomianki.info’

Wykorzystanie materiałów znajdujących się na portalu www.LOMIANKI.INFO bez spełnienia powyższych warunków jest złamaniem prawa i podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W przypadku chęci wykorzystania (przedruk, kopiowanie) całości bądź części serwisu www.LOMIANKI.INFO w celach prywatnych prosimy jedynie o informacje – co, gdzie, kiedy… drogą mailową (e: redakcja@lomianki.info) oraz zastosowanie się do pkt. I.2 dotyczącego podania źródła.


II. PUBLIKACJA MATERIAŁÓW

Zapraszamy wszystkich do publikacji swoich przemyśleń, obserwacji na temat Łomianek. Jedynym warunkiem (obok rozsądnej treści materiału) jest podpisanie się autora – IMIĘ, NAZWISKO, ORGANIZACJA itp…
Wszelka korespondencję prosimy przesyłać na adres redakcja@lomianki.info

Zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i opatrywania własnymi tytułami/śródtytułami.


III. ARTYKUŁY w systemie MOJE.LOMIANKI.INFO – REGULAMIN

1. Dostęp do systemu MOJE.LOMIANKI.INFO posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

2. Użytkownik publikuje swoje artykuły i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawca LOMIANKI.INFO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach LOMIANKI.INFO.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie w systemie MOJE.LOMIANKI.INFO treści:
a) sprzecznych z prawem;
b) wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej;
c) propagujących przemoc w świecie rzeczywistym;
d) uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będące pomówieniami;
e) treści, które mogą być postrzegane jako wypowiedzi osób trzecich a nie są publikowane przez te osoby;
f) przekazów reklamowych.

4. Wszystkie cytaty (w tym: zdjęcia, filmy, grafiki i inna twórczość chroniona majątkowymi prawami autorskimi) powinny być opatrzone wyraźną informacją o autorze oraz źródle ich pochodzenia zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prosimy o zapoznanie się z ww. Ustawą oraz informacją o Prawie cytatu.
Za zamieszczanie twórczości chronionej majątkowymi prawami autorskimi odpowiada prawnie użytkownik publikujący artykuły i opinie.

5. LOMIANKI.INFO zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w punkcie 3 regulaminu przy powiadomieniu użytkownika i podaniu przyczyny usunięcie treści.
Korespondencje w tej sprawie wraz z opisem przedmiotu (data, treść komentarza oraz powód klasyfikacji treści do usunięcia) prosimy kierować na adres: redakcja@lomianki.info

6. Wydawca LOMIANKI.INFO może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane użytkowników LOMIANKI.INFO sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

7. Użytkownicy LOMIANKI.INFO poprzez umieszczenie swoich artykułów i opinii systemu MOJE.LOMIANKI.INFO wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w wydawnictwach LOMIANKI.INFO.

8. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wydawca LOMIANKI.INFO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na podstronie REGULAMIN.


IV. KOMENTARZE LOMIANKI.INFO – REGULAMIN

1. Dostęp do KOMENTARZY LOMIANKI.INFO posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

2. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawca LOMIANKI.INFO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach LOMIANKI.INFO.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach LOMIANKI.INFO treści:
a) sprzecznych z prawem;
b) wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej;
c) propagujących przemoc w świecie rzeczywistym;
d) uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będące pomówieniami;
e) treści, które mogą być postrzegane jako wypowiedzi osób trzecich a nie są publikowane przez te osoby;
f) przekazów reklamowych.

4. LOMIANKI.INFO zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w punkcie 3 regulaminu. Treści użytkowników niezalogowanych – bez wcześniejszego powiadomienia, a treści użytkowników zalogowanych – przy powiadomieniu użytkownika i podaniu przyczyny usunięcie treści.
Korespondencje w tej sprawie wraz z opisem przedmiotu (data, treść komentarza oraz powód klasyfikacji treści do usunięcia) prosimy kierować na adres: redakcja@lomianki.info

5. Wydawca LOMIANKI.INFO może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane użytkowników LOMIANKI.INFO sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

6. Użytkownicy LOMIANKI.INFO poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w wydawnictwach LOMIANKI.INFO.

7. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wydawca LOMIANKI.INFO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na podstronie REGULAMIN.


V. SERWIS OGŁOSZENIOWY

Redakcja LOMIANKI.INFO nie odpowiada za treść ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.


VI. BŁĘDY / NIEŚCISŁOŚCI

W razie znalezienia na portalu LOMIANKI.INFO błędów lub nieścisłości prosimy o powiadomienie o zaistaniałym fakcie redakcji.
Za wszelkie uwagi… wielkie dzięki! A za ewentualne pomyłki – przepraszamy.


VII. COOKIES

LOMIANKI.INFO wykorzystuje pliki „cookies”. Pliki „cookies” pozwalają na korzystanie ze wszystkich możliwości LOMIANKI.INFO.
Każdy użytkownik może zablokować zapisywanie „cookies”, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o „coockie” na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl


VIII. Tytuł „ŁOMIANKI.INFO” oraz „www.lomianki.info”

1. Tytuł „ŁOMIANKI.INFO” jest zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem PR 17020.

2. Tytuł „www.lomianki.info” jest zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem PR 18904.

3. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów ŁOMIANKI.INFO oraz LOMIANKI.INFO w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności jeśli działanie to ma na celu wprowadzenie czytelników w błąd.


IX. WYDAWCA, REDAKCJA

Wydawca: M2MEDIA Maciej Moraczewski, Łomianki, ul. Szkolna 32
Redaktor naczelny: Maciej Moraczewski

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.

Regulamin (wraz ze zmianami) obowiązuje od dnia opublikowania na www.LOMIANKI.INFO w zakładce 'Regulaminy, zasady korzystania i współtworzenia serwisu informacyjnego LOMIANKI.INFO’

Kontakt

Redakcja LOMIANKI.INFO

Redakcja:
Maciek Moraczewski
redakcja@lomianki.info
t: 603 299 772

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współtworzeniem
portalu LOMIANKI.INFO do współpracy.