www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Rocznica wyzwolenia Łomianek i Warszawy

16 stycznia o godz. 12.00 przy dźwiękach syren, w asyściepocztów sztandarowych złożyliśmy kwiaty przed pomnikiem „Bohaterówpoległych w obronie Ojczyzny 1939-1945”. W uroczystościachbrali udział kombatanci, uczniowie SP Nr 1, mieszkańcygminy oraz burmistrz Wiesław Pszczółkowski i pracownicy Urzędu(fot.). Przemówienie okolicznościowe wygłosił kombatant JerzyRegulski, który nawiązał do osobistych wspomnień sprzed 62 lat,kiedy to 16 stycznia 1945 r. w godzinach przedpołudniowych terenŁomianek opuszczali ostatni rezydujący tu Niemcy, uciekając przedzbliżającym się frontem.

Wyzwolenie dla stolicy przyszło następnego dnia. W relacjachkombatantów uczestniczących w boju o Warszawę, przewijały sięróżne refleksje. Zanim jednak nad ruinami zburzonej stolicy załopotałabiało-czerwona flaga, trzeba było trzykrotnie podejmowaćkrwawy bój, aby wreszcie przynieść wolność Warszawie.

Pierwsi, bo już 1 sierpnia 1944 r. poszli w bój Powstańcy Warszawy.Osamotnieni i bez wyraźnej szansy na zwycięstwo, przez 63 dni inocy musieli walczyć i umierać wśród dymów płonącego miasta.

We wrześniu 1944 r. kolejną próbę wyzwolenia stolicy podjęliżołnierze 1 Armii Wojska Polskiego. Próba ta przyniosła wyzwolenieprawobrzeżnej Warszawy – Pragi, natomiast działania desantowepolskich oddziałów na Czerniakowie i Żoliborzu zakończyły się niepowodzeniemi dużymi stratami. Dopiero w styczniu 1945 r. ruszyłwreszcie do natarcia front wschodni z żołnierzami 1 Armii WP, przynoszącwolność Warszawie.

Była to trzecia, zwycięska, bitwa o wyzwolenie stolicy. Złożyła sięna to wspólna ofiara życia i krwi Polaków, zarówno tych w powstańczychpanterkach, jak też tych w drelichowych mundurach – żołnierzy1 Armii WP.

Bitwy tej nie można oceniać w oderwaniu od dwóch poprzednich,bowiem łączy je ten sam cel operacyjny – wyzwolenie Warszawy.

Oprac. Henryk Łazarski
n.p. materiałów ze Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych
Gazeta Łomiankowska nr 2/2007

Rocznica wyzwolenia Łomianek i Warszawy

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...