www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Rondo im. gen. Karola Kniaziewicza?

Zapewnie nie wszyscy wiedzą, że jeden z bohaterów „Pana Tadeusza”” – gen. Karol Kniaziewicz (ten, pod którego komendą do Soplicowa wraz z wojskiem napoleońskim przyjechał Hrabia, a w życiu pozaliterackim wybitny dowódca, bohater Polski i Francji, kawaler Legii Honorowej) – wychował się w Łomiankach.

Był on bowiem synem Jana Kazimierza Kniaziewicza – zarządcy majątku obejmującego tereny od Kiełpina po Młociny. Młody Kniaziewicz, który zapewne na łomiankowskich łąkach i w tutejszych lasach uczył się jeździć konno, wyrósł na wybitnego oficera i patriotę. Ukończył słynną Szkołę Rycerską, brał udział w insurekcji Kościuszkowskiej, a pod Maciejowicami wraz z Kościuszką dostał się do niewoli. Po ułaskawieniu przez cara, wyjechał do Włoch, gdzie został dowódcą 1 Legii Legionów Polskich. Brał udział w zdobyciu Rzymu, był dowódcą napoleońskiej Legii Naddunajskiej, wybitnym dowódcą armii cesarskiej, a w 1812 roku dowódcą dywizji w Wielkiej Armii ks. Józefa Poniatowskiego. Walczył pod Smoleńskiem, Możajskiem, Tarutino i w bitwie nad Berezyną (gdzie został ranny). Jako bohater wojenny odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Virtuti Militari.

Po wybuchu powstania listopadowego został przedstawicielem Rządu Narodowego w Paryżu. Był animatorem życia naukowego oraz autorytetem moralnym Wielkiej Emigracji. Jako bliski znajomy Adama Mickiewicza, należał do grona pierwszych czytelników „Pana Tadeusza””. Uznawany jest za współtwórcę Biblioteki Polskiej w Paryżu. Był kawalerem Legii Honorowej, a jego nazwisko widnieje na Łuku Triumfalnym w Paryżu.

Dlaczego o związanym z ziemią Łomiankowską generale Kniaziewiczu wspominam? Otóż trwają prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z Brukową. Po ich zakończeniu, wiadomo, ktoś wpadnie na pomysł, że należałoby mu nadać nazwę. Żebyśmy się nie pokłócili o jakichś współczesnych patronów, zawczasu proponuję, by sięgnąć do historii i pierwsze rondo w Łomiankach nazwać imieniem wybitnego Polaka – gen. Karola Kniaziewicza.Nazwisko Karola Kniaziewicza widnieje na Łuku Triumfalnym w Paryżu, czemu nie miałoby być na rondzie w Łomiankach?

Jeśli – jednak koniecznie – wolimy mieć patrona bardziej współczesnego, to może rozpatrujmy kandydatury „niepolityczne” – takie jak np. Czesław Niemen. Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo niemal każda współczesna postać jest związana z Łomiankami w ten sposób, że z pewnością stała tu kiedyś w korku. Może być też patron „bezosobowy””… np. Rondo Wisły, Rondo Warszawskie.

Juliusz Wasilewski


Zapraszamy do przysyłania swoich propozycji nazwy ronda na adres: redakcja@lomianki.info Wszystkie sugestie przekażemy „”jednostkom decyzyjnym”” mając nadzieję, że zostaną one uwzględnione w dyskusji.

Tekst opublikowany na łamach drukowanej wersji LOMIANKI.INFO

Rondo im. gen. Karola Kniaziewicza?

Rondo im. gen. Karola Kniaziewicza?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *