www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Rowerem przez Łomianki – konkurs

Wszystkich jeżdżących na rowerze oraz tych, którzy mają zamiar zacząć przygodę z tym jednośladem napędzanem siłą mięśni – zapraszamy do udziału w niepowtarzalnym konkursie, którego efektem będzie wydanie przewodnika „ROWEREM PRZEZ ŁOMIANKI””.

Zadaniem uczestnika konkursu jest opisanie i sfotografowanie swojej ulubionej – autorskiej, czyli wymyślonej przez uczestnika – trasy rowerowej w Łomiankach bądź okolicach Łomianek.

Namawiamy do podzielenia sie ze wszystkimi mieszkańcami Łomianek (i nie tylko) swoją pasją!
Dla wszystkich uczestników konkursu przewidujemy nagrody w postaci gadżetów rowerowych.


REGULAMIN KONKURSU „”ROWEREM PRZEZ ŁOMIANKI””

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu „”Rowerem przez Łomianki”” (zwanego dalej Konkursem) jest Dom Kultury w Łomiankach, Młodziezowa Rada Gminy oraz portal internetowy www.LOMIANKI.INFO.
1.2. Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu „”Rower w każdym stanie skupienia””.
1.3. Konkurs trwa od 3 kwietnia 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku, a ogłoszenie wyników odbędzie się do 15 września 2009 roku.
1.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia i nierozstrzygnięcia konkursu.
1.6. Niniejszy regulamin oraz komunikaty dotyczące konkursu publikowane będą na stronach www.lomianki.info i www.lomianki.art.pl. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: k.pluta@lomianki.art.pl lub redakcja@lomianki.info.

2.Cel konkursu
2.1. Celem konkursu jest promocja Łomianek jako atrakcyjnego turystyczniamiejsca z punktu widzenia rowerzysty.

3. Zasady konkursu
3.1. Konkurs ma charakter otwarty
3.2. W konkursie nie mogą brać udział organizatorzy i ich najbliższe rodziny.
3.2. Warunkiem wziecia udziału w konkursie jest opsianie i sfotografowanie ulubionej autorskiej trasy rowej w Łomiankach.

4. Przebieg konkursu i nagrody
4.1. Zadaniem uczestnika konkursu jest opisanie i sfotografowanie ulubionej – autorskiej, czyli wymyślonej przez uczestnika – trasy rowerowej w Łomiankach bądź okolicach Łomianek.
4.2. Prace konkursowe należy przesyłać na adres redakcja@lomianki.info lub dostarczyć bezpośrednio do Domu Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12a do dnia 19 lipca 2009 roku.
4.3. Część opisowa powinna być dostarczona w pliku textowym, natomiast zdjęcia w rozdzielczości mimimum 1600×1200 px. Zdjęcia powinny opatrzone podpisami.
4.4. Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz danymi kontaktowymi (numer telefonu lub e-mail).
4.5. Najlepsze prace zostaną opublikowane w przewodniku „”ROWEREM PRZEZ ŁOMIANKI””.
4.6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają gadżety rowerowe.

5. Postanowienia końcowe i ochrona praw osobowych
5.1. Uczestnik biorący udział w konkursie potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
5.2. Uczestnik konkursu biorąc udział w konkursie zgadza się na wykorzystywanie jego pracy do celów wydawniczych i promocyjnych w działaniach podejmowanych przez Dom Kultury w Łomiankach oraz portal www.LOMIANKI.INFO.
5.3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926). „

Rowerem przez Łomianki - konkurs

Rowerem przez Łomianki - konkurs

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...