www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Rowerem przez Łomianki – konkurs

Wszystkich jeżdżących na rowerze oraz tych, którzy mają zamiar zacząć przygodę z tym jednośladem napędzanem siłą mięśni – zapraszamy do udziału w niepowtarzalnym konkursie, którego efektem będzie wydanie przewodnika „ROWEREM PRZEZ ŁOMIANKI””.

Zadaniem uczestnika konkursu jest opisanie i sfotografowanie swojej ulubionej – autorskiej, czyli wymyślonej przez uczestnika – trasy rowerowej w Łomiankach bądź okolicach Łomianek.

Namawiamy do podzielenia sie ze wszystkimi mieszkańcami Łomianek (i nie tylko) swoją pasją!
Dla wszystkich uczestników konkursu przewidujemy nagrody w postaci gadżetów rowerowych.


REGULAMIN KONKURSU „”ROWEREM PRZEZ ŁOMIANKI””

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu „”Rowerem przez Łomianki”” (zwanego dalej Konkursem) jest Dom Kultury w Łomiankach, Młodziezowa Rada Gminy oraz portal internetowy www.LOMIANKI.INFO.
1.2. Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu „”Rower w każdym stanie skupienia””.
1.3. Konkurs trwa od 3 kwietnia 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku, a ogłoszenie wyników odbędzie się do 15 września 2009 roku.
1.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia i nierozstrzygnięcia konkursu.
1.6. Niniejszy regulamin oraz komunikaty dotyczące konkursu publikowane będą na stronach www.lomianki.info i www.lomianki.art.pl. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: k.pluta@lomianki.art.pl lub redakcja@lomianki.info.

2.Cel konkursu
2.1. Celem konkursu jest promocja Łomianek jako atrakcyjnego turystyczniamiejsca z punktu widzenia rowerzysty.

3. Zasady konkursu
3.1. Konkurs ma charakter otwarty
3.2. W konkursie nie mogą brać udział organizatorzy i ich najbliższe rodziny.
3.2. Warunkiem wziecia udziału w konkursie jest opsianie i sfotografowanie ulubionej autorskiej trasy rowej w Łomiankach.

4. Przebieg konkursu i nagrody
4.1. Zadaniem uczestnika konkursu jest opisanie i sfotografowanie ulubionej – autorskiej, czyli wymyślonej przez uczestnika – trasy rowerowej w Łomiankach bądź okolicach Łomianek.
4.2. Prace konkursowe należy przesyłać na adres redakcja@lomianki.info lub dostarczyć bezpośrednio do Domu Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12a do dnia 19 lipca 2009 roku.
4.3. Część opisowa powinna być dostarczona w pliku textowym, natomiast zdjęcia w rozdzielczości mimimum 1600×1200 px. Zdjęcia powinny opatrzone podpisami.
4.4. Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz danymi kontaktowymi (numer telefonu lub e-mail).
4.5. Najlepsze prace zostaną opublikowane w przewodniku „”ROWEREM PRZEZ ŁOMIANKI””.
4.6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają gadżety rowerowe.

5. Postanowienia końcowe i ochrona praw osobowych
5.1. Uczestnik biorący udział w konkursie potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
5.2. Uczestnik konkursu biorąc udział w konkursie zgadza się na wykorzystywanie jego pracy do celów wydawniczych i promocyjnych w działaniach podejmowanych przez Dom Kultury w Łomiankach oraz portal www.LOMIANKI.INFO.
5.3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926). „

Rowerem przez Łomianki - konkurs

Rowerem przez Łomianki - konkurs

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *