www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

RPO Adam Bodnar żąda wyjaśnień!

W skierowanym do Tadeusza Krysteckiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach piśmie, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wzywa przewodniczącego do zaprzestania łamania prawa, w szczególności do działań mających na celu wdrożenie standardów wynikających z KPON (Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych).

Art. 29 KPON gwarantuje osobom z niepełnosprawnościami prawa publiczne oraz możliwości korzystania z nich na zasadzie równości z innymi osobami. W tym celu organy i instytucje publiczne zobowiązane są m.in. do zapewnienia, że osoby niepełnosprawne będą mogły efektywnie i w pełni uczestniczyć w życiu politycznym i publicznym, na zasadzie równości. Gwarantem tego jest ochrona prawa osób niepełnosprawnych do efektywnego sprawowania urzędu, na który zostali wybrani, pełnienia funkcji publicznych oraz ułatwienie korzystania ze wspomagających technologii.

Dodatkowo art. 2 KPON wskazuje na zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Zakaz ten bardzo precyzyjnie sformułowany został również w art. 32 Konstytucji RP, zgodnie z którym nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, w tym m.in ze względu na niepełnosprawność.

O wyjaśnienia wystąpił również w piśmie do przewodniczącego Adam Lipiński, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania.

Nie bez powodu oba dokumenty, które zostały skierowane do p. Krysteckiego pozostają w dość kategorycznym tonie… Warto bowiem przypomnieć stanowisko w tej kwestii urzędujących łomiankowskich władz. Burmistrz Tomasz Dąbrowski – mi to nie przeszkadza, no bo ja tu działam po swojemu. Zastępca burmistrza ds. społecznych Piotr Rusiecki – to sprawa polityczna. Przewodniczący RM Tadeusz Krystecki – niepełnosprawna jeździ po mieście na wózku, a nie może dwa metry podjechać?

Zastępcy burmistrza p. Rusieckiemu odpowiem tak. Z załączonej korespondencji jasno wynika, że głos sprzeciwu w tej haniebnej sprawie nie posiada żadnych barw politycznych. Tak po prostu Szanowny Panie stanowi prawo!

Wierzę, że rozsądek weźmie górę i na najbliższej sesji mikrofon radnej Marioli Niecikowskiej zostanie przywrócony.

Więcej o sprawie w artykuleSesja budżetowa RM okryta wstydem!

Marcin ETIENNE


Załączone dokumenty:
Rzecznik Praw Obywatelskich.pdf
Kancelaria Prezesa RM.pdf

 

RPO Adam Bodnar żąda wyjaśnień!

RPO Adam Bodnar żąda wyjaśnień!

RPO Adam Bodnar żąda wyjaśnień!

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

2 komentarze

 1. zdegustowany

  Nie podejrzewam aby Pan Krystecki czy Burmistrz Rusiecki a tym bardziej Dąbrowski mieli coś na ten temat do powiedzenia. Przecież każdy kto obserwuje tych panów wie, że nie jest dla nich żaden problem.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. ...

  Co musiałoby się zdarzyć aby zaczęło to burmistrzowi Dąbrowskiemu przeszkadzać w siedzeniu na wygodnym stołeczku?

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *