LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

wtorek, 20.10.2020


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIZAPYTANIE: ' plany zagospodarowania '
NOWE WYSZUKIWANIE:  

2019-01-18 | MOJE.ŁOMIANKI.INFO
„Bloki” na Chopina...
Temat, niewątpliwie trudny. W osiedlu Chopina rozpoczęła się właśnie budowa zespołu budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego. Wbrew woli mieszkańców i wbrew intencjom urzędujących władz.

Informacje dla mieszkańców
17. stycznia w ICDS odby...2018-06-08 | MOJE.ŁOMIANKI.INFO
Absolutorium. Oskary nie dla Burmistrza!
Absolutorium dla burmistrza jest niczym statuetka Oskara. Jest zwieńczeniem jego całorocznej pracy. To ocena m.in. za gospodarność, racjonalność, uczciwość, sumienność, rzetelność i przedsiębiorczość.

GOSPODARNOŚĆ i SUMIENNOŚĆ

W c...2017-06-15 | MOJE.ŁOMIANKI.INFO
Stanowisko w sprawie absolutorium
"Stanowisko Klubu Radnych Niezależnych w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Łomianek absolutorium"


Szanowni Państwo,
"Ocena działań Burmistrza w zakresie stopnia realizacji budżetu z uwzględnieniem GOSPODARNOŚCI i CE...2014-01-20 | MOJE.ŁOMIANKI.INFO
Deweloperzy rządzą Łomiankami !!!
1 spotkanie Stowarzyszenia Łomianki Razem, przedstawicieli KPN oraz Burmistrza w kwestii opracowania nowych planów przestrzennych.

W dniu 15-01-2014 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego na prośbę Stowarzyszenia Łomianki...2013-11-21 | MOJE.ŁOMIANKI.INFO
Radni, a planowanie przetrzenne
ODPOWIEDŹ NA PISMO RADNYCH OPUBLIKOWANE W ŁOMIANKI INFO 8/2013 LISTOPAD

Prosimy aby w ramach toczącej się wojny pomiędzy Burmistrzem i Radą Gminy i przerzucaniem wzajemnie odpowiedzialności za niewywiązywanie się z obowiązków, nie obrażać mieszka...2013-09-10 | MOJE.ŁOMIANKI.INFO
KPN zniecierpliwiony Łomiankami
12-09-2013 odbyło się ważne dla spraw przestrzennych spotkanie. Jego inicjatorem był dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Jerzy Misiak. W zebraniu uczestniczyło 25 osób reprezentujących kluczowe dla tego tematu instytucje.
Powodem spotkania było zaniepokojenie...2013-08-03 | MOJE.ŁOMIANKI.INFO
Odrolnienia okiem laika
W całej dyskusji o odrolnieniu gruntów brakuje mi informacji - konkretów czy gminie, a wiec nam wszystkim takie działanie przyniosą korzyść, czy też przyjdzie nam zapłacimy bardzo wysoką cenę. Czy problemem jest tylko niechęć do odrolnienia czy jednak brak infras...2013-07-31 | MOJE.ŁOMIANKI.INFO
ZdaniemTowarzystwa Urbanistów Polskich
31-07-2013 przedstawiciele Forum Łomianki Wspólna Przestrzeń spotkali się z Towarzystwem Urbanistów Polskich. Inicjatorem spotkania był pan Grzegorz Buczek wiceprezes zarządu a jednocześnie społecznik i aktywny uczestnik współpracy z organizacjami pozarządowymi. W spotk...2013-07-21 | MOJE.ŁOMIANKI.INFO
„Konsultacje” w wykonaniu burmistrza...
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli wprowadzoną pod obrady uchwałę dotyczącą zorganizowania w terminie od 20 września do 30 listopada dodatkowych konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenn...2013-07-12 | MOJE.ŁOMIANKI.INFO
List otwarty radnej Elżbiety Podolskiej
SCALENIE - POLITYKA PRZESTRZENNA CZY BLOKOWANIE TERENÓW

List otwarty radnej Elżbiety Podolskiej

Uchwałą z 2006 roku Rada Miejska miasta i gminy Łomianki przyjęła Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy...[1] [2]KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT