www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Segregując śmieci zaoszczędzisz!

Na łamach Gazety Łomiankowskiej radna Katarzyna Kućkowska informuje…

W trosce o ochronę środowiska i umożliwienie mieszkańcom segregowania odpadów radni będą odwiedzać mieszkańcóww ich domach i zapoznawać z umową dotyczącą odbioru posegregowanych odpadów z posesji. Osoby chętne proszone sąo stawienie się w wyznaczonym terminie, aby podpisać umowę i odebrać worki.
– 7 grudnia w godz. 15.00-19.00 w Domu Kultury przy ul. Gościńcowej dyżur będą pełnić radni: Katarzyna Kućkowska, MarekZielski i Marian Leszczyński. Zapraszamy mieszkańców łomiankowskich osiedli: Prochownia, Majowe, Centralne, Stare,Trylogia, Powstańców, Chopina, Dolne.
– 8 grudnia w godz. 12.00-17.00 przy ul. Kościuszki 5 dyżur będzie pełnić radna Ewa Sidorzak. Zapraszamy mieszkańcówBurakowa.
– 9 grudnia w godz. 10.00-15.00 w świetlicy osiedlowej przy ul. Akacjowej 12 dyżur będą pełnić radni: Sylwia Maksim-Wójcickai Tomasz Rusinek. Zapraszamy mieszkańców osiedli: Dąbrowa Leśna, Rajska i Zachodnia.

W tym samym wydaniu GŁ można przeczytać…
Od nowego roku cena za składowanieśmieci nieposegregowanych wzrośnie bliskopięciokrotnie – z niecałych 16 zł do 75zł za tonę. Firmy oczyszczania zapowiadają,co najmniej, trzydziestoprocentowe podwyżki.Wymaga tego Unia Europejska. Toczęść strategii ochrony środowiska, mającana celu wyeliminowanie ogromnych ilościodpadów komunalnych, które zamiast poddawaćodzyskowi, wywozimy na wysypiska.

Podwyżek można uniknąć albo choć sprawić,że będą zdecydowanie niższe.Jednym ze sposobów, jest zwiększeniepoziomu segregacji odpadów w gospodarstwachdomowych. W „Regulaminieutrzymania czystości i porządku” proponujesię:
– dla wymagających – pakiet pojemnikówlub worków w pięciu kolorach: niebieski– papier, biały – szkło bezbarwnego,zielony – szkło kolorowe, żółty – metale,tworzywa sztuczne oraz wielomateriałowe,brązowy – odpady ulegające biodegradacji,
– dla mniej wymagających – dwa: czerwony– przeznaczony na odpady surowcowe(tj. papier, szkło, metal, tworzywasztuczne zbierane łącznie), brązowy– odpady ulegające biodegradacji.

Kalkulacja jest prosta: segregując śmieci zaoszczędzimy – teraz kasę – i przyszłym pokoleniom mieszkania na wielkim śmietniku.

źródło: Gazeta Łomiankowska
redakcja@lomianki.info

Segregując śmieci zaoszczędzisz!

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *