www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

SERZYSKO JERZY
– kandydat do Rady Powiatu Warszawskiego-Zachodniego

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandyduję do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z komitetu Platforma Obywatelska

Krótką informację o kandydacie.
Motto; bądź zawsze sobą, to takie proste
Dr nauk technicznych, adiunkt i do 2008 roku pracownik Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, od 1993 roku przedsiębiorca.
Jestem mieszkańcem Burakowa. Moja rodzina mieszka w tym miejscu od wielu pokoleń. Pradziad Józef Tuszyński, dziadek Paweł Tuszyński, mama Apolonia Serzysko z d. Tuszyńska – „warszawianka roku 1974″”, radna kilku kadencji Rady Warszawy i Rady Łomianek, Bohater Ziemi Łomiankowskiej. Moi rodzice to weterani ruchu oporu w szeregach AK i BCh. Po wojnie ojciec nominowany do stopni majora, a mama do stopnia porucznika WP.
Jestem ojcem córki i syna oraz dziadkiem dwojga cudownych wnucząt.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Moja przygoda samorządowa trwa nieprzerwanie od 2000 roku i właściwie jest efektem niekonsekwentnych, często budzących sprzeciw, decyzji samorządu terytorialnego Łomianek tamtego okresu. Początkowo obserwowałem sesje jako zwykły mieszkaniec a od 2002 roku z upoważnienia zarządu osiedla Buraków.
Od roku 2002 byłem sekretarzem, a następnie od 2006 wiceprzewodniczącym Zarządu Osiedla. Działałem w zarządach Komitetu Obywatelskiego Łomianek i stowarzyszeniu Obrońców Doliny Wisły. Jestem od kilku lat prezesem sekcji Łomianki PZHGP, grałem w orkiestrze gminnej, a od 2 lat jestem wokalistą w chórze Patrium Carmen działającym przy DK w Łomiankach.
W 2002 roku kandydowałem do Rady Miejskiej a w 2006 roku uzyskałem mandat Radnego Powiatowego. Pracę w Radzie Powiatu traktuję jako formę szeroko pojętej działalności samorządowej w tym szczególnie dla społeczności Łomianek.
Piastując w kadencji 2006-2010 zaszczytną funkcję Radnego Powiatowego z listy PO RP, aktywnie i twórczo uczestniczyłem w pracach Rady zarówno na etapie przygotowywania uchwał, składania wniosków do projektów kolejnych budżetów, prac w komisjach oraz procedowaniu uchwał na sesjach. Byłem wice przewodniczącym klubu radnych PO PWZ, wice przewodniczącym komisji statutowej, aktywnie pracowałem w komisji budżetu i komisji infrastruktury. Zwracałem uwagę na formę, jakość i merytoryczną wartość przedkładanych radzie dokumentów. Starałem się obiektywnie oceniać możliwości inwestycyjne powiatu, potrzeby poszczególnych gmin, z uwzględnieniem proporcji dotyczących ilości mieszkańców. Wielokrotnie postulowałem o zwiększenie środków na inwestycje w Łomiankach. Dużo uwagi poświeciłem monitorowaniu jakości realizowanych inwestycji i każda z nich zawiera cząstkę mojego merytorycznego zaangażowania i mojej energii.

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Praca w kolektywie jakim jest samorząd, wymaga umiejętnego procedowania tematów i zadań w celu osiągnięcia optymalnych rozwiązań dla reprezentowanej społeczności. Staram się trzeźwo patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość i nie składać populistycznych obietnic. Krótko przedstawię spektrum priorytetowych, moim zdaniem, zadań przyszłej kadencji do których zaliczam:

I. Zadania dotyczące Powiatu
1. opracowanie koncepcji sieci dróg powiatowych oraz innych połączeń komunikacyjnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2. ujęcie w WPI realizacji punktu pierwszego
3. wypracowanie standardu drogi powiatowej
4. działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej
5. współpraca z KPN i gminami sąsiednimi w celu rozbudowy spójnej infrastruktury turystycznej
6. poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym
7. doskonalenie zasad udzielania pomocy osobom bezrobotnym oraz wsparcia niepełnosprawnych
8. lepszy dostęp do urzędu z wykorzystaniem poczty elektronicznej
9. nieodpłatny dostęp do internetu dla każdej rodziny

II.Zadania dotyczace Łomianek
1. rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Łomiankach.
2. działania na rzecz poprawy efektywności systemu Ochrony Zdrowia i systemu Ratownictwa Medycznego
3. zwiększenie inwestycji powiatowych w Łomiankach
4. współpraca z Radą Miejską i Burmistrzem Łomianek
5. wykonanie parkingu przy cmentarzu w Kiełpinie
6. przebudowa skrzyżowania ulic Wiślana-Warszawska
7. modernizacja skrzyżowania ulic Wiślana-Dolna-Zachodnia
8. budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Rolniczej w miejscach zagrożonych kolizjami drogowymi

UZASADNIENIE
Ponieważ program dla powiatu ma charakter globalny, trudny do opisania w krótkim tekście, postaram się tylko przybliżyć niektóre uwarunkowania dotyczące specyfikacji pilnych zadań inwestycyjnych dotyczących Łomianek.
Odcinek dróg powiatowych na terenie gminy Łomianki jest bardzo intensywnie użytkowany i stanowi jedyną alternatywę ominięcia często zakorkowanej, drogi krajowej nr 7. W okresie ostatniej kadencji, stan tego odcinka poprawił się zdecydowanie. Koniecznym jest jednak dalsza modernizacja tej drogi w celu zwiększenia jej funkcjonalności, drożności, bezpieczeństwa i estetyki.
Bardzo istotne są przebudowy skrzyżowań ul. Wiślanej z ul. Warszawską oraz ulicami Dolna-Zachodnia. Konieczna jest budowa odwodnień, instalacji oświetlenia ulicznego na nieoświetlonych odcinkach oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, skutecznie ograniczającej możliwość rozwijania prędkości, a tym samym mającej wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa użytkowników drogi. Ważnym jest również budowa, nieuwzględnianych w projektach wykonywanych w poprzednich latach, utwardzonych miejsc postojowych i wjazdów na posesje. Piasek wywożony z terenu posesji na kołach samochodów spłukiwany przez wodę, zamula studzienki odwadniające. Na jezdni tworzą się kałuże zagrażające bezpieczeństwu użytkowników dróg.
Istotnym jest również bieżąca konserwacja ciągu dróg powiatowych zarówno w sezonie zimowym jaki i letnim. Większość szczegółowych jak i globalnych propozycji dotyczących planów inwestycji powiatowych została zgłoszona w dniu 30.08.2010 roku jako propozycje do projektu budżetu powiatu na rok 2011. Działania wyżej przedstawione są w części kontynuacją już rozpoczętych w kadencji 2006-2010 i mam nadzieję na ich dalszą realizację aby żyło się nam lepiej, wszystkim.

Serdecznie pozdrawiam licząc na państwa wyrozumiałość i poparcie
Z wyrazami szacunku
Jerzy Serzysko
Kandydat do Rady PWZ
Lista 4 / powiat / pozycja 2
www.jerzy.serzysko.dorady.org
http://nk.pl/profile
tel. kom.502 556 276

SERZYSKO JERZY<br data-lazy-src=

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *