www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

SIEMIANOWSKA-WOŹNIAK ALICJA
– kandydat do Rady Miejskiej Łomianki

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandydatka na radną Rady miejskiej w Łomiankach z KWW „Łączą nas Łomianki””

Krótką informację o kandydacie.
Od 12 lat sołtys wsi Sadowa, przez 8 lat ławnik w Sadzie Pracy, przez około 2 lata kurator społeczny, wieloletni członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, społecznik. Mam wspaniałą rodzinę, lubię ludzi. Swoją działalnością pokazałam, że dojrzałam do pracy w Radzie miasta.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Pozyskałam środki na budowę pętli autobusowej w Sadowej, brałam udział w inicjatywie powstania skrzyżowania Turystycznej z trasą E-7. Jestem jednym z wnioskodawców zakupu działki pod rozbudowę szkoły w Sadowej, czynnie uczestniczę w życiu szkoły i naszego społeczeństwa, organizuję wraz z Radą Solecką coroczne spotkania Wigilijne – szczególnie zapraszając na nie naszych seniorów. Jestem zawsze do Państwa dyspozycji.

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Jeśli mi Państwo zaufacie pragnę podnieść rangę wsi i jej mieszkańców,poprawić Wasze bezpieczeństwo, poprawić jakość dróg – nie tylko głównych, ale i bocznych, zatroszczyć się o budowę przedszkola i rozbudowę, lub powstanie nowej szkoły. Cały mój program powstał w trosce o Państwa lepsze jutro.”

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *