www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Ślubowanie nowego Burmistrza

Nowy Przewodniczący nowej Rady Miejskiej – Marek Zielski – zaprasza na ślubowanie nowego Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki – Wiesława Pszczółkowskiego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) odbędzie się II sesję Rady Miejskiej w Łomiankach w dniu 4 grudnia 2006 roku (poniedziałek), o godzinie 17.00 w auli widowiskowej ICDS, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach – z następującym porządkiem obrad:
I. Otwarcie obrad.
II. Ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki nowej kadencji.
III. Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UMiG Łomianki
redakcja@lomianki.info

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *