www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Śmieci: Zobacz za co będziemy płacić

Urząd Miejski w Łomiankach przekazał radnym Rady Miejskiej szacowane koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi…

Gmina ma rozpocząć odbiór śmieci od mieszkańców już lipca 2013 roku zgodnie z „ustawą śmieciową”” którą Sejm przyjął 13 maja 2011 roku.

Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami w przypadku za odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny miałaby wynosić 15 złotych od osoby, a w przypadku zbiórki w sposób nieselektywny – 30 złotych od osoby.

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach burmistrz Tomasz Dąbrowski sam zawnioskował o zdjęcie zaproponowanej wcześniej przez siebie uchwały na temat ww. opłat. Nie uzasadnił tego posunięcia żadnymi słowy.
W związku z powyższym… obecnie poniższa kalkulacja nie odnosi się już aktualnie do faktu przyjęcia bądź nie przyjęcia przez radnych proponowanych opłat, jednak warto jednak poznać sposób wyliczenia stosowany przez Urząd. Uchwała w tej sprawie musi być podjęta w najbliższych tygodniach…

redakcja@lomianki.info

Śmieci: Zobacz za co będziemy płacić

Śmieci: Zobacz za co będziemy płacić

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *