www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

ŚMIETNIK: Jezioro Dziekanowskie

Poniżej publikujemy list – nadesłany do LOMIANKI.INFO – dotyczący jednego z cenniejszych i niestety jednego z najbardziej zaniedbanych miejsc w Łomiankach. Autorowi listu serdecznie dziękujemy, mając nadzieję, że głos ten będzie wzięty pod uwagę przez przyszłych radnych i burmistrza…

Zapraszamy do przesyłania swoich opinii i obserwacji dotyczących Łomianek

redakcja@lomianki.info


Szanowni Państwo,

Chciałem zwrócić Państwa uwagę na pewien od lat nierozwiązany problem – problem permanentnego zaśmiecania okolic Jeziora Dziekanowskiego.
Jako ilustrację istniejącego stanu, przesyłam link do albumu zdjęć wykonanych przeze mnie 11 listopada 2010 r.

Od 1999 roku jestem mieszkańcem Dziekanowa Polskiego i wyjątkowo leży mi na sercu stan tego rejonu. Jezioro Dziekanowskie jest jednym z piękniejszych i przyrodniczo najbardziej cennych miejsc w naszej gminie, ale zaśmiecanie jego brzegów i okolic powoduje jego stopniową degradację.

Od wielu lat, żadnej gminnej władzy, nie udało się rozwiązać systemowo tego poważnego problemu. Ciekaw jestem konkretnych i spójnych wizji, jakimi dysponują dzisiejsi kandydaci na burmistrza i radnych i nie ukrywam, że jest to problem, który zaważy na mojej decyzji wyborczej.
Wiem, że problem jest na prawdę trudny, bo dotyczy spraw związanych z prawem własności, a także z przełamaniem niechęci i zmianami w mentalności wielu mieszkańców – właścicieli działek przylegających do Jeziora Dziekanowskiego, wpływu na zachowania odwiedzających naszą okolicę gości, a w końcu na egzekwowanie obowiązującego prawa, które mówi, że za stan terenu odpowiada jego właściciel i ma obowiązek usunięcia śmieci, oraz zakaz tworzenia nielegalnych wysypisk, a od wyegzekwowania tych przepisów mamy ponoć Straż Miejską.

Na terenie Dziekanowa Polskiego istnieje Stowarzyszenie Ochrony Ekologicznej Jeziora Dziekanowskiego, ale z tego, co udało mi się ustalić, stowarzyszenie to nie działa aktywnie i w zasadzie działalność jego została zawieszona. Powód takiego stanu rzeczy jest bardzo złożony. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy mieszkańców i właścicieli niektórych działek przylegających do Jeziora Dziekanowskiego. Animatorką jego powstania była pewna angielska dama, która na przełomie lat 90-00 była rezydentką Dziekanowa Polskiego. Przez kilka lat, Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w proces uświadamiania wartości krajobrazowych i przyrodniczych Jeziora Dziekanowskiego, potrzeb utrzymania porządku i czystości, inicjowało i przeprowadzało akcje sprzątania po każdym weekendzie (bo właśnie po weekendach pozostaje najwięcej śmieci w strefie Jeziora). Działalność Stowarzyszenia spotkała się jednak, z trudną, czy wręcz niemożliwą do pokonania barierą* – nie można przeprowadzić żadnej spójnej akcji na terenie prywatnym bezzgody jego właściciela, a tereny wokół Jeziora Dziekanowskiego należą chyba do (uwaga!!!) 143różnych właścicieli. Wystarczy niechęć i brak zgody choćby jednego z nich i akcja planowana nacały obszar nie ma szans powodzenia. Wolnoć Tomku w swoim domku!? Czy prawo jednostki doposzanowania jego własności – w tym wypadku, własności ziemi przylegającej do JezioraDziekanowskiego, nie równa się w tym momencie z bezkarnością właściciela, na którego tereniepowstaje nielegalne wysypisko śmieci???

Czy gminna władza nie ma sposobu na systemowe załatwienie sprawy? Czy prawo własnościdopuszczające powstanie w strefie Jeziora Dziekanowskiego nielegalnych wysypisk śmieci niepowinno zostać natychmiast zastąpione rozwiązaniem pozwalającym na utrzymanie iegzekwowanie porządku na tym terenie – pro publico bono?

Z poważaniem,
Robert Hoffman

*) Wyjazd z Polski animatorki Stowarzyszenia, również przyczynił się do jego zawieszenia…”

ŚMIETNIK:  Jezioro Dziekanowskie

ŚMIETNIK:  Jezioro Dziekanowskie

ŚMIETNIK:  Jezioro Dziekanowskie

ŚMIETNIK:  Jezioro Dziekanowskie

ŚMIETNIK:  Jezioro Dziekanowskie

ŚMIETNIK:  Jezioro Dziekanowskie

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *