www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

ŚMIETNIK: Jezioro Dziekanowskie

Poniżej publikujemy list – nadesłany do LOMIANKI.INFO – dotyczący jednego z cenniejszych i niestety jednego z najbardziej zaniedbanych miejsc w Łomiankach. Autorowi listu serdecznie dziękujemy, mając nadzieję, że głos ten będzie wzięty pod uwagę przez przyszłych radnych i burmistrza…

Zapraszamy do przesyłania swoich opinii i obserwacji dotyczących Łomianek

redakcja@lomianki.info


Szanowni Państwo,

Chciałem zwrócić Państwa uwagę na pewien od lat nierozwiązany problem – problem permanentnego zaśmiecania okolic Jeziora Dziekanowskiego.
Jako ilustrację istniejącego stanu, przesyłam link do albumu zdjęć wykonanych przeze mnie 11 listopada 2010 r.

Od 1999 roku jestem mieszkańcem Dziekanowa Polskiego i wyjątkowo leży mi na sercu stan tego rejonu. Jezioro Dziekanowskie jest jednym z piękniejszych i przyrodniczo najbardziej cennych miejsc w naszej gminie, ale zaśmiecanie jego brzegów i okolic powoduje jego stopniową degradację.

Od wielu lat, żadnej gminnej władzy, nie udało się rozwiązać systemowo tego poważnego problemu. Ciekaw jestem konkretnych i spójnych wizji, jakimi dysponują dzisiejsi kandydaci na burmistrza i radnych i nie ukrywam, że jest to problem, który zaważy na mojej decyzji wyborczej.
Wiem, że problem jest na prawdę trudny, bo dotyczy spraw związanych z prawem własności, a także z przełamaniem niechęci i zmianami w mentalności wielu mieszkańców – właścicieli działek przylegających do Jeziora Dziekanowskiego, wpływu na zachowania odwiedzających naszą okolicę gości, a w końcu na egzekwowanie obowiązującego prawa, które mówi, że za stan terenu odpowiada jego właściciel i ma obowiązek usunięcia śmieci, oraz zakaz tworzenia nielegalnych wysypisk, a od wyegzekwowania tych przepisów mamy ponoć Straż Miejską.

Na terenie Dziekanowa Polskiego istnieje Stowarzyszenie Ochrony Ekologicznej Jeziora Dziekanowskiego, ale z tego, co udało mi się ustalić, stowarzyszenie to nie działa aktywnie i w zasadzie działalność jego została zawieszona. Powód takiego stanu rzeczy jest bardzo złożony. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy mieszkańców i właścicieli niektórych działek przylegających do Jeziora Dziekanowskiego. Animatorką jego powstania była pewna angielska dama, która na przełomie lat 90-00 była rezydentką Dziekanowa Polskiego. Przez kilka lat, Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w proces uświadamiania wartości krajobrazowych i przyrodniczych Jeziora Dziekanowskiego, potrzeb utrzymania porządku i czystości, inicjowało i przeprowadzało akcje sprzątania po każdym weekendzie (bo właśnie po weekendach pozostaje najwięcej śmieci w strefie Jeziora). Działalność Stowarzyszenia spotkała się jednak, z trudną, czy wręcz niemożliwą do pokonania barierą* – nie można przeprowadzić żadnej spójnej akcji na terenie prywatnym bezzgody jego właściciela, a tereny wokół Jeziora Dziekanowskiego należą chyba do (uwaga!!!) 143różnych właścicieli. Wystarczy niechęć i brak zgody choćby jednego z nich i akcja planowana nacały obszar nie ma szans powodzenia. Wolnoć Tomku w swoim domku!? Czy prawo jednostki doposzanowania jego własności – w tym wypadku, własności ziemi przylegającej do JezioraDziekanowskiego, nie równa się w tym momencie z bezkarnością właściciela, na którego tereniepowstaje nielegalne wysypisko śmieci???

Czy gminna władza nie ma sposobu na systemowe załatwienie sprawy? Czy prawo własnościdopuszczające powstanie w strefie Jeziora Dziekanowskiego nielegalnych wysypisk śmieci niepowinno zostać natychmiast zastąpione rozwiązaniem pozwalającym na utrzymanie iegzekwowanie porządku na tym terenie – pro publico bono?

Z poważaniem,
Robert Hoffman

*) Wyjazd z Polski animatorki Stowarzyszenia, również przyczynił się do jego zawieszenia…”

ŚMIETNIK:  Jezioro Dziekanowskie

ŚMIETNIK:  Jezioro Dziekanowskie

ŚMIETNIK:  Jezioro Dziekanowskie

ŚMIETNIK:  Jezioro Dziekanowskie

ŚMIETNIK:  Jezioro Dziekanowskie

ŚMIETNIK:  Jezioro Dziekanowskie

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...