www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Sołectwo Łomianki-Chopina

„Jakże odpychająca ta George Sand! Czy to aby na pewno kobieta? Skłonny jestem w to wątpić.”” miał powiedzieć Fryderyk Chopin po pierwszym spotkaniu z George Sand w 1836 roku.

Czy podobnie skrytykowałby Aleję swojego imienia w Łomiankach? Na pierwszyrzut oka błotnista droga, puste jeszcze pola przecinane rosnącą z dnia nadzień gęstą niską zabudową. Latarnie – drobny ślad cywilizacji. Domy jednorodzinnei mini osiedla przeróżnych form i kolorów dachów oraz elewacji, brakwysokich drzew. Niewiele wspólnego z definicją alei.

Osiedle, a właściwie Sołectwo Chopina – bo to tereny wiejskie, poza granicamimiasta Łomianki – powstało w 2004 roku, jako obszar (około 148 hektarów)wydzielony z sołectwa Łomianki Dolne, ograniczony ulicami: Wiślana, Szczytowa,Armii Poznań – po jednej stronie, oraz Wspólna i Kościelna Droga – po obustronach zabudowy. Poniekąd jest to osiedle muzyczne, ponieważ dominują tunazwy ulic wzięte od nazwisk kompozytorów: Chopina, Moniuszki, Wieniawskiego,Szymanowskiego, Paderewskiego, Szpilmana, Bogusławskiego, Lutosławskiego,Vivaldiego, czy Elsnera.

Osiedlają się tu głównie rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnowczesnoszkolnym.W przeważającej części jest to tzw. sypialnia, ale nie brakmieszkańców, którzy są chętni się integrować. Sołectwo ma swoje forum, blogoraz sporadycznie wydawaną lokalną gazetkę. Dzięki sporemu budżetowi organizujesię kilka razy do roku imprezy dla mieszkańców, a pozostałe funduszerozdysponowywane są na inne bieżące potrzeby.
Z roku na rok przybywa małych osiedli deweloperskich, na tle których oryginalnościąwyróżnia się ekologiczne z założenia Osiedle Zielone Pola w stylu skandynawskim.Niestety mimo powstających planów zagospodarowania nie udało sięuniknąć bałaganu architektonicznego i niespójnych warunków zabudowy. W rezultaciecoraz więcej mieszkańców osiedli musi zadowolić się posiadaniem minimalnegoogródka obok domów jednorodzinnych posadowionych na działkacho powierzchni powyżej 800 metrów, a nowe ulice wytycza się kiedy powstajekolejne skupisko domów i potrzebna jest droga dojazdowa.

Problemem tego rejonu jest, tak jak w dużej części Łomianek, brak wodociągui kanalizacji, a co za tym idzie asfaltu. Do tego dochodzi nieuregulowanystan własności dróg. Pozostaje coroczne równanie nawierzchni przedziwnymidestruktami, czego wynikiem są tumany kurzu w lecie i dziury przez całyrok, ale i doraźne poprawienie przejezdności. Co ciekawe część mieszkańcównie zgadza się na utwardzanie dróg, utrudniając w ten sposób życie pozostałym,na co urzędnicy bezradnie rozkładają ręce.

Sołectwo Chopina to bardzo młoda dzielnica Łomianek, chyba najbardziejrozwojowa z uwagi na dużą ilość terenów pod zabudowę. Kiedyś były to terenyczęsto podmokłe, obecnie w wyniku intensywnej zabudowy poziom wódobniżył się. Mimo wałów nadal są to tereny narażone na powódź, ponieważleżą dosyć nisko. Zaobserwować tu można jeszcze sporą ilość dzikiego ptactwa– bażanty, przepiórki, kuropatwy, pojawiają się także lisy i zające. Sielskiklimat tworzą stare wierzby, do spacerów zachęcają bliskość jeziora Kiełpińskiegoi Wisły oraz zielone łąki stajni Wilczeniec.

Kto reprezentuje mieszkańców: Piotr Rusiecki – wiceburmistrz d/s społecznych,Piotr Wolanin – radny rady miejskiej, Alicja Broler – sołtys (tel. 22 73281 08, alibro@o2.pl)

Obiekty: plac zabaw na ul. Wspólnej, Klub Wilczeniec ul. Kościelna Droga okolicePaderewskiego, najbliższe sklepy: Majka ul. Rolnicza okolice Wiejskiej/Szymanowskiego,Euro-Sam ul. Jedności Robotniczej.

W dniach 11.02-11.03.2011 r. w Referacie Gospodarki Przestrzennej UM ul. Warszawska73 po raz drugi wyłożone zostały do wglądu plany zagospodarowaniaosiedla Chopina. (wszystko o planach: www.plany.wa.pl)

ŁOMIANKI CHOPINA (stan na 31.12.2010) – 16 ulic, około 148 hektarów, zameldowane 674 osoby

KM

MIESIĘCZNIK LOMIANKI.INFO – 1/2011

Sołectwo Łomianki-Chopina

Sołectwo Łomianki-Chopina

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *